Veilingdatum
17 mei 2021
Vanaf
18:00
Locatie
internet-only
Soort veiling
Executieveiling (beslag)
Dossiernummer
45273
Status
Veiling

Omschrijving

Woonhuis met ondergrond, erf, tuin en verder aan- en toebehoren.

Kenmerken

  • Type registergoed: Woonhuis
  • Gebruik: Bewoond/in eigen gebruik
  • Soort eigendom: Vol eigendom

Kadastrale informatie

Het woonhuis met ondergrond, erf, tuin en verder aan- en toebehoren, plaatselijk bekend Birkholm 222 te 2133 CL Hoofddorp, kadastraal bekend gemeente Haarlemmermeer, sectie AD, nummer 252, groot één are en zesentwintig centiare (1a, 26ca).

Bezichtigen

De mogelijkheid wordt onderzocht, als een en ander duidelijk is, dan wordt dat hier vermeld.

Overige informatie

Woonhuis met ondergrond, erf, tuin en verder aan- en toebehoren.

gebruik/oplevering
Het registergoed wordt, voor zover bekend, op dit moment bewoond door de eigenaar en zijn gezin.

oppervlakte
Oppervlakte volgens BAG: 118 m².

bouwjaar
1979.

energie (EPA)
Op www.ep-online.nl staat vandaag geen definitief energielabel van het registergoed geregistreerd.

milieu
Het is de verkoper niet bekend of het registergoed is verontreinigd met giftige, chemische en/of andere gevaarlijke stoffen. Het is de verkoper ook niet bekend of zich in het registergoed (ondergrondse) olie- en/of septic tanks bevinden. Het is hem verder niet bekend of zich in het registergoed asbesthoudende en/of andere voor de gezondheid schadelijke materialen bevinden. Verkoper heeft geen technisch- of milieuonderzoek danwel een asbestinventarisatie -- laten uitboeren, alle in verband daarmede voorzienbare of te verwachten tekortkomingen komen volledig voor risico van koper. Verkoper aanvaard te dezen geen enkele aansprakelijkheid.

FINANCIËLE INFORMATIE

lasten per jaar
OZB € 275,93
Rioolheffing € 134,86
Waterschapslasten € 75,30

WOZ
€ 347.000

kosten koper
Aan de koper worden in rekening gebracht:
- het honorarium van de notaris voor alle veilingwerkzaamheden, zijnde één procent (1%) van de uiteindelijke verkoopopbrengst exclusief BTW, met een minimum van drieduizend tweehonderd vijftig euro (€ 3.250,00) exclusief BTW;
- de overdrachtsbelasting;
- het kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherche;
- de kosten van ontruiming na de aflevering;
- de kosten waarvoor de koper op grond van de wet aansprakelijk is.
Voor het overige zijn de kosten die direct verband houden met de veiling voor
rekening van de verkoper.

betaling koopsom
De koopsom en hetgeen overigens ter zake van de veiling door koper is verschuldigd moet worden voldaan uiterlijk op negenentwintig juni tweeduizend één en twintig.

plok
1% incl. BTW t.l.v. verkoper.

belasting
Voor zover de verkoper bekend, is met betrekking tot de levering geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd.

Financieel

Plok 1% incl BTW t.l.v. verkoper
Specificatie indicatie kosten in PDF (per 14-04-2021 om 13:50)

Lasten

Onroerendezaakbelasting € 275,93 per jaar
Rioolheffing € 134,86 per jaar
Waterschapslasten € 75,30 per jaar

Documenten

Algemene voorwaarden PDF
Bijzondere veilingvoorwaarden PDF

Onderhands bod

Beslagveiling

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.