Voetboogstraat 4 H, AMSTERDAM

  • Gegund
  • Gegund
  • Gegund
Bekijk online Bied online Download brochure

Omschrijving

Appartement op de 1-ste verdieping.

Oppervlakte volgens BAG 63 m²

Kenmerken

Type registergoed
Appartement
Gebruik
Bewoond/in eigen gebruik
Soort eigendom
Vol eigendom
Kadastrale omschrijving
Het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de woonruimte (volgens het kadaster bedrijfsruimte) gelegen op de eerste verdieping van het gebouw met toebehoren te 1012 XL Amsterdam, Voetboogstraat 4-I, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie F, nummer 7215 A-2, uitmakende het zeven/vijfendertigste (7/35e) onverdeeld aandeel in de gemeenschap, bestaande uit het flatgebouw met toebehoren te Amsterdam aan de Voetboogstraat 4, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie F, nummer 6393, groot drieëntachtig centiare;

Lasten

OZB
€ 113,13 per jaar
Rioolheffing
€ 125,83 per jaar
Waterschapslasten
€ 66,69 per jaar
VvE
€ 462,24 per jaar

Fotogalerij

Kavelinformatie

Bezichtiging

Geen bezichtiging mogelijk

Bijzondere veilingvoorwaarden
Plok is voor rekening van verkoper. Gunningstermijn is 6 dagen. Als niet wordt gegund is geen plok verschuldigd.
Bij het passeren van de akte bestond er geen achterstand bij de VvE. Indien er toch een achterstand ontstaat, komt dat ten laste van de koper in de veiling.

Veiling informatie

Type
Executieveiling beslag
Status
Gegund
Veilinglocatie
Café-Restaurant Dauphine
Prins Bernhardplein 175
1097 BL Amsterdam
Kantoor
Krans Notarissen
mw. M. Ram (veilingen@kransnotarissen.nl)
Van Eedenstraat 20
2012 EM Haarlem
T: 023 531 93 98
F: 023 532 94 41
E: veilingen@kransnotarissen.nl
Bijzondere voorwaarden

Plok is voor rekening van verkoper. Gunningstermijn is 6 dagen. Als niet wordt gegund is geen plok verschuldigd.
Bij het passeren van de akte bestond er geen achterstand bij de VvE. Indien er toch een achterstand ontstaat, komt dat ten laste van de koper in de veiling.

Opbrengst veiling
€ 284.000,00

Financieel

Plok
1% (verkoper)
Indicatie veilingkosten
€ 3.986,00 (per 04-02-2019 om 11:46 uur)

Veiling

Café-Restaurant Dauphine
Prins Bernhardplein 175
1097 BL Amsterdam
Executieveiling beslag
Status: Gegund
Veilingdossiernummer: 43820

Notaris

mw. M. Ram (veilingen@kransnotarissen.nl)
Van Eedenstraat 20
2012 EM Haarlem
T: 023 531 93 98
F: 023 532 94 41

Inzetpremie

1% (verkoper)

Delen

Kaart

Delen

Onderhands bod

Beslagveiling

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.