Postjeskade 105 III + IV, AMSTERDAM

  • Niet Gegund
  • Niet Gegund
  • Niet Gegund
  • Niet Gegund
  • Niet Gegund
  • Niet Gegund
  • Niet Gegund
  • Niet Gegund
  • Niet Gegund
Bekijk online Bied online Download brochure

Veiling in combinatie

Dit object maakt deel uit van een veiling in combinatie. Het betekent dat dit object eerst afzonderlijk wordt geveild in opbod en afslag, maar daarna ook in combinatie met één of meer andere objecten (kavels) wordt geveild. De "veiling in combinatie" van de objecten vindt alleen bij afslag plaats. De verkoper heeft de keuze om de combinatie (niet) te gunnen, of toch (niet) te gunnen aan een of meer bieders op de afzonderlijke kavels.
Een overzicht van alle overige bij deze "veiling in combinatie" behorende objecten, vindt u bij het tabje 'Kavels'.

Omschrijving

Het appartement op de derde verdieping met achtergelegen veranda, alsmede op de vierde verdieping met achtergelegen plat dak, alsmede het portaal gelegen op de tweede verdieping en het trappenhuis lopende van de tweede naar de derde verdieping, plaatselijk bekend Postjeskade 105-3-4, 1058 DK Amsterdam, kadastraal bekend gemeente Sloten, sectie M, complexaanduiding 1969-A, appartementsindex 7, uitmakende het eenhonderd drieëndertig/zeshonderd zesenveertigste (133/646e) onverdeeld aandeel in voormelde gemeenschap;

Kenmerken

Type registergoed
Bovenwoning
Gebruik
Verhuurd
Oppervlakte perceel
58 m2
Kadastrale omschrijving
Plaatselijk bekend Postjeskade 105-3-4, 1058 DK Amsterdam, kadastraal bekend gemeente Sloten, sectie M, complexaanduiding 1969-A, appartementsindex 7, uitmakende het eenhonderd drieëndertig/zeshonderd zesenveertigste (133/646e) onverdeeld aandeel in voormelde gemeenschap.

Fotogalerij

Kavelinformatie

Bezichtiging

Op aanvraag

Bezichtigingen op afspraak. Bel de directie-makelaar.

Directiemakelaar: Dhr. J.M.J. (Kobus) Keij, Keij & Stefels (k.keij@keij-stefels.nl, 020-5775339, 06-21503344)
Bijzonderheden
huuropbrengst
€7.505,52 per jaar

oppervlakte
105-III: woonfunctie 62,1 m2 - buitenruimte 3,7 m2
105-IV: woonfunctie 51,8 m2

energie (EPA)
Nog niet in bezit van een energielabel

NEN 2580
M.b.t. de registergoederen verklaart verkoper dat hij wel beschikt over een NEN2580 meting; dat het gbo volgens deze meting 226.3 m² bedraagt (totaal Postjeskade 105).

garanties/aansprakelijkheid
De verkoper is niet aansprakelijk voor hetgeen mondeling danwel schriftelijk is medegedeeld etc.

aanschrijvingen
Verkoper is geen aanschrijving inzake het object bekend.

publiekrechtelijke beperkingen
Er zijn geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB en de Basisregistratie Kadaster.

risico
Alle risico’s, zijn vanaf de dag waarop de koopsom moet worden voldaan of- ingeval van eerder aflevering- vanaf de dag waarop de aflevering plaatsvindt, voor rekening van de koper.

ontruiming
Ontruiming is niet van toepassing.

VvE
Vereniging van eigenaars Postjeskade 105 en 107 te Amsterdam. Ingeschreven onder nummer 50831437 in het handelsregister.

gunning
De verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde niet te gunnen en zal zich daaromtrent uitspreken binnen 48 uur na de veiling van het betreffende perceel.
Milieuinfo
M.b.t het registergoed verklaart verkoper dat er geen bodemverontreiniging aanwezig is.
Bijzondere veilingvoorwaarden
FINANCIËLE INFORMATIE

Huuropbrengst
€ 625,46 per maand, derhalve € 7.505,52 per jaar
Onderhoud CV ad € 9,00

WOZ-waarde
€ 571.000,- (2017)

Waarborgsom
€ 980,00

Gemeentelijke lasten (per jaar, per verdieping voor 2019)
- OZB-tarief eigenaren woning: 0,03789 % van de WOZ-waarde
- RRB eigenaren woningen: 0,03789 % van de waarde
- Reinigingsheffing tarief eenpersoonshuishouden: € 276,00
- Reinigingsheffing tarief meerpersoonshuishouden: € 368,00
- Rioolheffing tarief eigenaar: € 131,12

VvE
Slapende VvE

kosten verkoper
Uiterlijk binnen 30 dagen dient verkoper te betalen:
- de kosten van het veilinghuis volgens haar tarief art. 1.1. en 1.6.
- courtage makelaar-verkoper, indien aangewezen
- plokpenning ad € 11.000,- exclusief BTW ex art. 6.1. tarief veilinghuis
- eventuele plaatsing veilingobject op Funda ad € 75,00 exclusief BTW
- eventuele plaatsing extra veilingadvertentie in Het FD € 450,00 exclusief BTW,
een en ander te verhogen met de eventueel verschuldigde omzetbelasting.

kosten koper
Uiterlijk binnen 8 dagen dient koper te betalen:
- de kosten van het veilinghuis;
- courtage makelaar-koper;
- verschotten recherches;
een en ander te verhogen met de eventueel verschuldigde omzetbelasting
- honorarium volgens het tarief van het notariskantoor
- de kosten van een eventuele akte de command
- de kosten van het veilinghuis volgens haar tarief art. 1.2.
- overdrachtsbelasting of BTW
- de waarborgsom (10% van de koopsom).

kosten ontruiming
Zijn voor rekening en risico van de koper.

waarborgsommen
Door huurders zijn wel waarborgsommen betaald. De door de huurders betaalde waarborgsommen worden wel met de koper verrekend.

aanvaarding
Na betaling der kooppenningen en het verder ter zake de veiling verschuldigde.

verrekening baten en lasten
De baten en lasten zijn vanaf de betaling der kooppenningen voor rekening van de koper.

betaling koopsom
De koopsom en hetgeen overigens ter zake van de veiling door koper verschuldigd is, moet uiterlijk worden voldaan op 20 juni 2019.

plok
€ 3.000,- exclusief BTW ten laste van de verkoper

belasting
Wegens de levering is geen omzetbelasting verschuldigd. Er is echter wel overdrachtsbelasting verschuldigd.

verzekering
Het object is voldoende verzekerd. Koper kan de verzekering niet overnemen. In geval van een vrijwillige veiling dient de koper de verzekering vanaf de gunning zelf te verzorgen.

Veiling informatie

Type
Vrijwillige veiling
Status
Niet Gegund
Veilinglocatie
Café-Restaurant Dauphine
Prins Bernhardplein 175
1097 BL Amsterdam
Kantoor
Ploeg notariaat
Mw. mr. L. Ploeg
Van Baerlestraat 146
1071 BE AMSTERDAM
T: 020 344 67 44
F: 020 344 67 50
E: info@ploegnotariaat.nl
Bijzondere voorwaarden

FINANCIËLE INFORMATIE

Huuropbrengst
€ 625,46 per maand, derhalve € 7.505,52 per jaar
Onderhoud CV ad € 9,00

WOZ-waarde
€ 571.000,- (2017)

Waarborgsom
€ 980,00

Gemeentelijke lasten (per jaar, per verdieping voor 2019)
- OZB-tarief eigenaren woning: 0,03789 % van de WOZ-waarde
- RRB eigenaren woningen: 0,03789 % van de waarde
- Reinigingsheffing tarief eenpersoonshuishouden: € 276,00
- Reinigingsheffing tarief meerpersoonshuishouden: € 368,00
- Rioolheffing tarief eigenaar: € 131,12

VvE
Slapende VvE

kosten verkoper
Uiterlijk binnen 30 dagen dient verkoper te betalen:
- de kosten van het veilinghuis volgens haar tarief art. 1.1. en 1.6.
- courtage makelaar-verkoper, indien aangewezen
- plokpenning ad € 11.000,- exclusief BTW ex art. 6.1. tarief veilinghuis
- eventuele plaatsing veilingobject op Funda ad € 75,00 exclusief BTW
- eventuele plaatsing extra veilingadvertentie in Het FD € 450,00 exclusief BTW,
een en ander te verhogen met de eventueel verschuldigde omzetbelasting.

kosten koper
Uiterlijk binnen 8 dagen dient koper te betalen:
- de kosten van het veilinghuis;
- courtage makelaar-koper;
- verschotten recherches;
een en ander te verhogen met de eventueel verschuldigde omzetbelasting
- honorarium volgens het tarief van het notariskantoor
- de kosten van een eventuele akte de command
- de kosten van het veilinghuis volgens haar tarief art. 1.2.
- overdrachtsbelasting of BTW
- de waarborgsom (10% van de koopsom).

kosten ontruiming
Zijn voor rekening en risico van de koper.

waarborgsommen
Door huurders zijn wel waarborgsommen betaald. De door de huurders betaalde waarborgsommen worden wel met de koper verrekend.

aanvaarding
Na betaling der kooppenningen en het verder ter zake de veiling verschuldigde.

verrekening baten en lasten
De baten en lasten zijn vanaf de betaling der kooppenningen voor rekening van de koper.

betaling koopsom
De koopsom en hetgeen overigens ter zake van de veiling door koper verschuldigd is, moet uiterlijk worden voldaan op 20 juni 2019.

plok
€ 3.000,- exclusief BTW ten laste van de verkoper

belasting
Wegens de levering is geen omzetbelasting verschuldigd. Er is echter wel overdrachtsbelasting verschuldigd.

verzekering
Het object is voldoende verzekerd. Koper kan de verzekering niet overnemen. In geval van een vrijwillige veiling dient de koper de verzekering vanaf de gunning zelf te verzorgen.

Opbrengst veiling
€ 305.000,00

Financieel

Plok
€ 3.000,- excl. BTW ten laste van verkoper

Veiling

Café-Restaurant Dauphine
Prins Bernhardplein 175
1097 BL Amsterdam
Vrijwillige veiling
Status: Niet Gegund
Veilingdossiernummer: 44104

Makelaar

Keij & Stefels (Dhr. J.M.J. Keij)
Paulus Potterstraat 26
1071 DA Amsterdam
T: 020 577 53 39

Notaris

Mw. mr. L. Ploeg
Van Baerlestraat 146
1071 BE AMSTERDAM
T: 020 344 67 44
F: 020 344 67 50

Inzetpremie

€ 3.000,- excl. BTW ten laste van verkoper

Delen

Kaart

Delen

Onderhands bod

Ook u kunt op een veiling een bod uitbrengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Indien u na het lezen van de spelregels toch onzeker bent, schakel dan een deskundige in, bijvoorbeeld uw makelaar.