Kruisweg 60 62 winkel, HAARLEM

 • Onderhands verkocht
 • Onderhands verkocht
 • Onderhands verkocht
 • Onderhands verkocht
 • Onderhands verkocht
 • Onderhands verkocht
 • Onderhands verkocht
 • Onderhands verkocht
 • Onderhands verkocht
 • Onderhands verkocht
 • Onderhands verkocht
 • Onderhands verkocht
 • Onderhands verkocht
 • Onderhands verkocht
 • Onderhands verkocht

Object informatie

Veilingdossiernummer
42944

Object
Winkel

Betreft
Vrijwillige veiling

Veilingstatus
Onderhands verkocht (deze veiling gaat niet door)

Omschrijving
Een verhuurde dubbele winkelruimte met een bruto vloeroppervlakte van ca. 245 m² en een nieuwe royale entree en een nieuwe grote glazen pui. De winkelruimte is langlopend verhuurd als Board Game Café & Store en de huuropbrengst bedraagt € 40.000,00 per jaar ingaande 1 april 2018. De winkel is gelegen in het centrum van Haarlem en is op loopafstand van onder andere het Centraal Station van Haarlem en nabij Parklaan, het Kenaupark, de Grote Houtstraat.

oplevering
De winkelruimte is verhuurd en wordt in verhuurde staat opgeleverd.
De koper aanvaardt het object waarin het zich ten tijde van de feitelijke levering blijkt te bevinden en onder gestanddoening van de lopende huurovereenkomst.

energie (EPA)
M.b.t. het /de registergoed(eren) verklaart verkoper dat hij niet beschikt over een energieprestatiecertificaat dan wel een gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen, zijnde een label (A t/m G), op welke datum dit geregistreerd is etc. In geval hij niet beschikt over een energieprestatiecertificaat dan wel een gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen wordt koper geacht hiermee in te stemmen.

NEN 2580
M.b.t. het/de registergoed verklaart verkoper dat hij niet in de mogelijkheid is gesteld het registergoed volgens de NEN2580 op te meten en dat de eventueel vermelde bvo volgens informatie is verkregen.

garanties/aansprakelijkheid
Verkoper geeft geen enkele garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid omtrent datgene dat hij terzake het registergoed mededeelt danwel heeft medegedeeld of waarvan mededeling achterwege blijft.
Verkoper verleent generlei garanties en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de opgave van hetgeen hiervoor/hierna, bij advertenties of elders mondeling of schriftelijk is vermeld.

aanschrijvingen
Blijkens een kadastraal uittreksel per datum 16 februari 2018 zijn er geen aanschrijvingen bekend.

publiekrechtelijke beperkingen
Blijkens een kadastraal uittreksel per 16 februari 2018 zijn t.a.v. het/de registergoed(eren) geen publiekrechtelijke beperkingen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB en de Basisregistratie Kadaster.
Vorenstaande laat onverlet dat er toch publiekrechtelijke beperkingen kunnen
zijn ten aanzien van het registergoed, welke niet zijn ingeschreven in de openbare registers.

milieu
M.b.t. het/de registergoed(eren) verklaart verkoper dat:
- het hem niet bekend is dat er feiten zijn, waaruit blijkt dat het object in zodanige mate is verontreinigd met giftige, chemi¬sche en/of andere (gevaarlijke) stoffen, zodat het aannemelijk is dat deze verontreiniging ingevolge de thans geldende milieu¬wetgeving en/of milieurechtspraak aanleiding zou geven tot sanering of tot het nemen van andere maatregelen;
- het hem voorts niet bekend is dat zich in het object (ondergrondse) opslagtanks, zoals olie- en septictanks bevinden;
- het hem niet bekend is dat zich in het object asbesthoudende of andere voor de gezondheid schadelijke materialen bevinden.

risico
In afwijking van artikel 18 lid 1 AVEA is vanaf het moment van de inschrijving van het proces verbaal van toewijzing het risico van het registergoed voor rekening van koper.

ontruiming
Niet van toepassing.

VvE
Verkoper betaalt tot op heden geen servicekosten aan de vereniging aangezien, voor zover bekend, de vereniging niet effectief is en derhalve ook (nog) geen reservefonds aanhoudt.

overige bepalingen
Het betreft eigen grond.

gunning
De verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde niet te gunnen en zal zich daaromtrent uitspreken binnen vierentwintig uur (24) uur na de veiling van het betreffende perceel/of combinatie van percelen.

Bezichtiging
Het is mogelijk de winkelruimte in overleg te bezichtigen. De bezichtiging en verkoop wordt begeleid door:
Straathof Makelaars o.g. (contactpersoon is De heer M. Straathof)
Jacob Obrechtstraat 24-huis
1071 KM Amsterdam
T: 020 675 74 66
E: info@straathofmakelaars.nl

Gebruik
Verhuurd

Kadastrale omschrijving
1. Het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de bedrijfsruimte op de begane grond, met aan- en toebehoren, plaatselijk bekend Kruisweg 60 A ZW, kadastraal bekend gemeente Haarlem, sectie B, complexaanduiding 3546-A, appartementsindex 1, uitmakende een onverdeeld één/tweede (1/2de) aandeel in de gemeenschap bestaande uit het gebouw omvattende bedrijfsruimte op de begane grond en een bovenwoning, met onder- en bijbehorende grond en verder aanbehoren, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Haarlem, sectie B, nummer 2819, groot één are zes centiare;

2. Het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de winkelruimte op de begane grond, met aan- en toebehoren, plaatselijk bekend Kruisweg 60 A 62, kadastraal bekend gemeente Haarlem, sectie B, complexaanduiding 3436-A, appartementsindex 1, uitmakende een onverdeeld één/derde (1/3de) aandeel in de gemeenschap bestaande uit het gebouw omvattende bedrijfsruimte op de begane grond en een bovenwoning,met onder- en bijbehorende grond en verder aanbehoren, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Haarlem, sectie B, nummer 2332, groot één are vijfenvijftig centiare;

Veiling informatie

Inzet
maandag 16 april 2018 vanaf 16:30 uur

Afslag
maandag 16 april 2018 vanaf 16:30 uur

Locatie
Café-Restaurant Dauphine
Prins Bernhardplein 175
1097 BL Amsterdam

Makelaar Straathof Makelaars o.g. (contactpersoon is De heer M. Straathof)
Jacob Obrechtstraat 24-huis
1071 KM Amsterdam
T: 020 675 74 66
E: info@straathofmakelaars.nl

Notaris
Kuin Van Overbeek Notariaat
Mr. J. van Overbeek
Koninginneweg 56
1075 EB AMSTERDAM
T: 020 305 27 00
F: 020 305 27 04
E: info@kuinvanoverbeek.nl

Financieel

Plok
€ 5.250 exclusief BTW voor rekening van koper.

Indicatie veilingkosten

Download pdf Download specificatie indicatie kosten  (per 16-03-2018 om 12:10 uur)

Foto's

Kaart

Veiling

16 april 2018 vanaf 16:30 uur
Café-Restaurant Dauphine
Prins Bernhardplein 175
1097 BL Amsterdam

Winkel
Vrijwillige veiling
Status: Onderhands verkocht (deze veiling gaat niet door)
Dossiernummer: 42944

 

Makelaar

Straathof Makelaars o.g. (contactpersoon is De heer M. Straathof)
Jacob Obrechtstraat 24-huis
1071 KM Amsterdam
T: 020 675 74 66
E: info@straathofmakelaars.nl

 

Notaris

Kuin Van Overbeek Notariaat
Mr. J. van Overbeek
Koninginneweg 56
1075 EB AMSTERDAM
T: 020 305 27 00
F: 020 305 27 04
E: info@kuinvanoverbeek.nl

 

Plok

€ 5.250 exclusief BTW voor rekening van koper.

 

Delen

Onderhands bod

Ook u kunt op een veiling een bod uitbrengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Indien u na het lezen van de spelregels toch onzeker bent, schakel dan een deskundige in, bijvoorbeeld uw makelaar.

Delen