Roald Amundsenstraat 112, ALMERE

  • Onderhands verkocht

Object informatie

Veilingdossiernummer
42971

Object
Appartement

Betreft
Executieveiling (hypotheek)

Veilingstatus
Onderhands verkocht (deze veiling gaat niet door)

Omschrijving
Het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de woning met berging op de begane grond, de privé-tuin, alsmede de privéparkeerplaats welke zich bevindt op het privé-terrein, plaatselijk bekend als Roald Amundsenstraat 112 te 1363 KH Almere, kadastraal bekend gemeente Almere, sectie W, nummer 232-A-30, uitmakende het één/vijfenvijftigste (1/55ste) onverdeeld aandeel in de gemeenschap, bestaande uit het perceel grond met daarop vijfenvijftig (55) koopeengezinswoningen met bergingen in de privé-tuin, alsmede een binnenterrein met parkeer- en groenvoorzieningen en verdere bestanddelen, staande en gelegen te Almere, gelegen in het Columbuskwartier Oost in gebied “Almere-Poort”, onderdeel uitmakende van het project “De Verwondering”, ten tijde van de splitsing kadastraal bekend gemeente Almere, sectie W nummer 220, groot drieëntachtig are en zevenentwintig centiare
(83 a en 27 ca);

Bezichtiging
Niet mogelijk

Soort eigendom
Vol eigendom

Gebruik
Bewoond/in eigen gebruik

Kadastrale omschrijving
Kadastraal bekend gemeente Almere, sectie W, nummer 232-A-30, uitmakende het één/vijfenvijftigste (1/55ste) onverdeeld aandeel in de gemeenschap,
bestaande uit het perceel grond met daarop vijfenvijftig (55) koopeengezinswoningen met bergingen in de privé-tuin, alsmede een binnenterrein met parkeer- en groenvoorzieningen en verdere bestanddelen, staande en gelegen te Almere, gelegen in het Columbuskwartier Oost in gebied “Almere-Poort”, onderdeel uitmakende van het project “De
Verwondering”, ten tijde van de splitsing kadastraal bekend gemeente Almere,
sectie W nummer 220, groot drieëntachtig are en zevenentwintig centiare
(83 a en 27 ca);

Kadastrale kaart
Download pdf Download kadastrale kaart

Veiling informatie

Inzet
maandag 28 mei 2018 vanaf 16:30 uur

Afslag
maandag 28 mei 2018 vanaf 16:30 uur

Locatie
Café-Restaurant Dauphine
Prins Bernhardplein 175
1097 BL Amsterdam

Notaris
PVM notarissen
A.A. (Alex) Zwep LLB
Busplein 40
1315 KV ALMERE
T: 036 548 50 50
F: 036 521 43 93
E: almere@pvmn.nl

Financieel

Plok
1% van de inzetsom ten laste van de bank.

Indicatie veilingkosten

€ 4.500,00  (per 12-04-2018 om 13:55 uur)

Lasten

ozb belasting € 245,90  jaarlijks
waterschapsbelasting € 92,51  jaarlijks
rioolrecht (vastrecht) € 147,51  jaarlijks

Lasten (k.k.)
Datum betaling koopsom

Kaart

Veiling

28 mei 2018 vanaf 16:30 uur
Café-Restaurant Dauphine
Prins Bernhardplein 175
1097 BL Amsterdam

Appartement
Executieveiling (hypotheek)
Status: Onderhands verkocht (deze veiling gaat niet door)
Dossiernummer: 42971

 

Notaris

PVM notarissen
A.A. (Alex) Zwep LLB
Busplein 40
1315 KV ALMERE
T: 036 548 50 50
F: 036 521 43 93
E: almere@pvmn.nl

 

Plok

1% van de inzetsom ten laste van de bank.

 

Onderhands bod

Tot en met 13 mei 2018 24:00 is een onderhands bod mogelijk.

Doe een bod

 

Delen

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar. Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 13-05-2018 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.

Delen