P J Jongstraat 154, LUTJEBROEK

Object informatie

Veilingdossiernummer
42880

Object
Woonhuis

Betreft
Executieveiling (hypotheek)

Veilingstatus
Veiling

Omschrijving
Het woonhuis met schuur, ondergrond, erf en verdere aanhorigheden.

Bezichtiging
donderdag 17 mei 2018, van 10:00 tot 11:00 uur
maandag 28 mei 2018, van 10:00 tot 11:00 uur

De bezichtiging wordt begeleid door:
Nationale Taxatie Service B.V.
T: 026 352 88 40

Soort eigendom
Vol eigendom

Gebruik
Bewoond/in eigen gebruik

Kadastrale omschrijving
Kadastraal bekend gemeente Stede Broec, sectie B nummer 3049.
Groot drie are en negen centiare (3 a 9 ca).

Kadastrale kaart
Download pdf Download kadastrale kaart

Bijzonderheden
HET WOONHUIS met schuur, ondergrond, erf en verdere aanhorigheden, gelegen te 1614 LJ Lutjebroek, Pieter Janszoon Jongstraat 154 en 154a, kadastraal bekend gemeente Stede Broec, sectie B nummer 3049, ter grootte van drie are en negen centiare (3 a 9 ca).

Het registergoed is, voor zover bekend, in gebruik bij de eigenaar.

De eigenaar is conform de hypotheekvoorwaarden verplicht deze ruimten vóór de kwitantie kooppenningen leeg en geheel ontruimd op te leveren.

Verkoper heeft een onderzoek ingesteld naar de gebruikssituatie van het registergoed. Daarbij is haar niet gebleken, dat het registergoed aan derden in huur of gebruik is afgestaan. Voor het geval daar toch sprake van mocht zijn dan zal verkoper niet aansprakelijk zijn voor het bestaan van zo een overeenkomst en voor de daaruit voortvloeiende gevolgen.

De verkoper heeft het verlof tot het inroepen van het huurbeding aan de voorzieningenrechter gevraagd. Het gevraagde verlof is nog niet verleend. Als de beschikking van de Voorzieningenrechter bekend is, zal dit op de website bij de objectgegevens van het registergoed worden vermeld. De koper aanvaardt een eventueel door de Voorzieningenrechter opgelegde ontruimingstermijn.

De kostenverdeling is opgenomen in de - te publiceren - akte van vaststelling veilingvoorwaarden.

De verkoper en de notaris verlenen geen enkele garantie en aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de informatie die zij omtrent het registergoed verstrekken in een akte dan wel elders hetzij mondeling, hetzij schriftelijk of waarvan informatie achterwege blijft.

Veiling informatie

Inzet
maandag 28 mei 2018 vanaf 16:30 uur

Afslag
maandag 28 mei 2018 vanaf 16:30 uur

Locatie
Café-Restaurant Dauphine
Prins Bernhardplein 175
1097 BL Amsterdam

Makelaar Nationale Taxatie Service B.V.
T: 026 352 88 40

Notaris
Bakker & Neve Netwerk Notarissen
Behandelaar is Dhr. M. van 't Veer
Loevestein 12
2352 KM Leiderdorp
T: 071 589 92 01
F: 071 541 13 92
E: info@notarissen.tv

Financieel

Plok
Eén procent (1%) van de inzetsom.

Indicatie veilingkosten

€ 4.785,00  (per 20-04-2018 om 13:41 uur)
Download pdf Download specificatie indicatie kosten  (per 20-04-2018 om 13:41 uur)

Kaart

Veiling

28 mei 2018 vanaf 16:30 uur
Café-Restaurant Dauphine
Prins Bernhardplein 175
1097 BL Amsterdam

Woonhuis
Executieveiling (hypotheek)
Status: Veiling
Dossiernummer: 42880

 

Makelaar

Nationale Taxatie Service B.V.
T: 026 352 88 40

 

Notaris

Bakker & Neve Netwerk Notarissen
Behandelaar is Dhr. M. van 't Veer
Loevestein 12
2352 KM Leiderdorp
T: 071 589 92 01
F: 071 541 13 92
E: info@notarissen.tv

 

Plok

Eén procent (1%) van de inzetsom.

 

Onderhands bod

Tot en met 13 mei 2018 24:00 is een onderhands bod mogelijk.

Doe een bod

 

Delen

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar. Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 13-05-2018 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.

Delen