Haarlemmerplein 12 A, AMSTERDAM

  • Gegund
  • Gegund
  • Gegund
  • Gegund
  • Gegund
  • Gegund
  • Gegund

Object informatie

Veilingdossiernummer
43351

Object
Appartement

Betreft
Executieveiling (hypotheek)

Veilingstatus
Gegund

Omschrijving
Het voortdurend recht van erfpacht van het onderappartementsrecht -eigendom van
de gemeente Amsterdam- rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de woning met verder toebehoren op de eerste verdieping alsmede de berging op de tussenverdieping van na te melden gebouw, plaatselijk bekend als Haarlemmerplein 12-A te 1013 HS Amsterdam.

Oppervlakte volgens BAG: 109 m²

Bezichtiging
De mogelijkheid wordt onderzocht, als een en ander duidelijk is, dan wordt dat hier vermeld.

Soort eigendom
Erfpacht

Gebruik
Onbekend

Kadastrale omschrijving
Het voortdurend recht van erfpacht van het onderappartementsrecht -eigendom van
de gemeente Amsterdam- rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de woning met verder toebehoren op de eerste verdieping alsmede de berging op de tussenverdieping van na te melden gebouw, plaatselijk bekend als Haarlemmerplein 12-A te 1013 HS Amsterdam, kadastraal bekend als gemeente Amsterdam, sectie L nummer 9494 A-100, uitmakende het elf/driehonderd vijfennegentigste (11/395ste) onverdeeld aandeel in de gemeenschap, bestaande uit het Hoofdappartementsrecht omvattende de bevoegdheid tot het uitsluitend gebruik van zevenenveertig koopwoningen, gelegen op de eerste tot en met de vijfde verdieping, met bijbehorende bergingen op de tussenverdieping van het gebouw, gelegen te Amsterdam aan het Haarlemmerplein, plaatselijk nog niet nader aangeduid, kadastraal bekend als gemeente Amsterdam, sectie L, nummer 9494 A-88 (oud A-1), uitmakende een drieduizend negenhonderd zevenennegentig/achtduizend achthonderd zevenenvijftigste (3.997/8.857ste) onverdeeld aandeel in de gemeenschap, bestaande uit het gebouw genaamd Appartementencomplex Haarlemmerplein, hetwelk bevat zevenenveertig koopwoningen met bijbehorende bergingen, tweeëntwintig zogeheten sociale WIBO woningen met bijbehorende bergingen, commerciële ruimten en een stallingruimte met tweehonderd drie parkeerplaatsen en verder toebehoren, gelegen te Amsterdam aan het Haarlemmerplein, plaatselijk nog niet nader aangeduid, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend als gemeente Amsterdam, sectie L, nummer 9292, groot negentien are drieënvijftig centiare; welk perceel is belast met een opstalrecht ten behoeve van de naamloze vennootschap N.V. Nuon Infra West, statutair gevestigd te Amsterdam, welk opstalrecht ondermeer inhoudt het recht om een transformatorstation op de begane grond van het gebouw te hebben.

Kadastrale kaart
Download pdf Download kadastrale kaart

Bijzonderheden
Volgens het gemeentelijke beperkingenregister is er op het pand Haarlemmerplein 12A, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, de Regionale Huisvestingsverordening Stadsregio Amsterdam 2010 (Wkpb-inschrijfnummer 3851) van kracht.

De berging zoals beschreven in voormeld registergoed wordt feitelijk gebruikt door een andere appartementseigenaar. De eigenaar gebruikt een andere berging tot welke hij juridisch niet is gerechtigd. Om de juridische gerechtigheid tot gebruik in lijn te brengen met de feitelijke situatie is een concept van een akte vestiging erfdienstbaarheid opgesteld door notariskantoor Brummelhuis.

Bij deze akte van vestiging erfdienstbaarheden zullen twee gelijkluidende en wederkerige erfdienstbaarheden ten laste van en ten behoeve van het registergoed en ten behoeve van en ten laste van het onderappartementsrecht kadastraal bekend als gemeente Amsterdam, sectie L nummer 9494 A-134 worden gevestigd teneinde de juridische staat zoveel mogelijk in overeenstemming te brengen met de feitelijke staat zoals die na oplevering van het appartementencomplex en het genoemde onderappartementsrecht is ontstaan.

Volgens het gemeentelijke beperkingenregister is er op het pand Haarlemmerplein 12A, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, de Regionale Huisvestingsverordening Stadsregio Amsterdam 2010 (Wkpb-inschrijfnummer 3851) van kracht.

De berging zoals beschreven in voormeld registergoed wordt feitelijk gebruikt door een andere appartementseigenaar. De eigenaar gebruikt een andere berging tot welke hij juridisch niet is gerechtigd. Om de juridische gerechtigheid tot gebruik in lijn te brengen met de feitelijke situatie is een concept van een akte vestiging erfdienstbaarheid opgesteld door notariskantoor Brummelhuis.

Bij deze akte van vestiging erfdienstbaarheden zullen twee gelijkluidende en wederkerige erfdienstbaarheden ten laste van en ten behoeve van het registergoed en ten behoeve van en ten laste van het onderappartementsrecht kadastraal bekend als gemeente Amsterdam, sectie L nummer 9494 A-134 worden gevestigd teneinde de juridische staat zoveel mogelijk in overeenstemming te brengen met de feitelijke staat zoals die na oplevering van het appartementencomplex en het genoemde onderappartementsrecht is ontstaan.

Omdat het registergoed woonruimte betreft waarop de artikelen 7:271 tot en met 277 Burgerlijk Wetboek van toepassing zijn, is verlof van de voorzieningenrechter nodig voor het inroepen van het huurbeding. De verkoper heeft dit verlof gevraagd en het verlof is door de voorzieningenrechter verleend, deze heeft huurder veroordeeld om het pand met al de zijnen en het zijne uiterlijk op 1 november 2018 te ontruimen.

De op deze website geplaatste foto's zijn gemaakt in 2016. Recentelijk zijn er geen foto's gemaakt.

Veiling informatie

Inzet
maandag 15 oktober 2018 vanaf 16:30 uur

Afslag
maandag 15 oktober 2018 vanaf 16:30 uur

Locatie
Café-Restaurant Dauphine
Prins Bernhardplein 175
1097 BL Amsterdam

Notaris
Abma Schreurs Advocaten Notarissen
Mr. H.M. van Dam en E.C. van Veen-Mol
tt. Vasumweg 44
1033 SC Amsterdam
T: 088 433 43 33
F: 088 433 43 00
E: info@abmaschreurs.nl

Opbrengst
€ 551.000,00

Financieel

Plok
1% van de inzetsom

Indicatie veilingkosten

volgt zo spoedig mogelijk  (per 13-09-2018 om 16:51 uur)
Download pdf Download specificatie indicatie kosten  (per 19-09-2018 om 09:16 uur)

Lasten

OZB (2018) € 253,72  jaarlijks
rioolheffing (2018) € 125,83  jaarlijks
waterschapslasten (2018) € 89,72  jaarlijks
erfpacht Canon (01-12-2017 / 30-11-2018) € 5.442,64  jaarlijks
maandelijkse servicekosten € 197,97

Lasten (k.k.)
Datum betaling koopsom

Foto's

Kaart

Veiling

15 oktober 2018 vanaf 16:30 uur
Café-Restaurant Dauphine
Prins Bernhardplein 175
1097 BL Amsterdam

Appartement
Executieveiling (hypotheek)
Status: Gegund
Dossiernummer: 43351

 

Notaris

Abma Schreurs Advocaten Notarissen
Mr. H.M. van Dam en E.C. van Veen-Mol
tt. Vasumweg 44
1033 SC Amsterdam
T: 088 433 43 33
F: 088 433 43 00
E: info@abmaschreurs.nl

 

Plok

1% van de inzetsom

 

Onderhands bod

Tot en met 30 september 2018 24:00 is een onderhands bod mogelijk.

Doe een bod

 

Delen

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar. Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 30-09-2018 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.

Delen