Emmastraat 3, AMSTERDAM

 • Gegund
 • Gegund
 • Gegund
 • Gegund
 • Gegund
 • Gegund
 • Gegund
 • Gegund
 • Gegund
 • Gegund
 • Gegund
 • Gegund
 • Gegund
 • Gegund

Object informatie

Veilingdossiernummer
43592

Object
Tussenwoning

Betreft
Vrijwillige veiling

Veilingstatus
Gegund

Omschrijving
Bijzonder fraai beleggingsobject gelegen in Amsterdam Zuid. Het betreft een geheel pand bestaande uit een verhuurde winkelruimte (nagelstudio) en een verhuurd bovenhuis.

huuropbrengst: € 34.501,56 per jaar
begane grond: € 16.200 per jaar
bovenhuis: € 18.301,56 per jaar

Het pand is gelegen op eigen grond.

oplevering
Het pand is verhuurd
Begane grond – winkel
Eerste, tweede en derde etage - woning

energie (EPA)
M.b.t. het /de registergoed(eren) verklaart verkoper dat hij wel beschikt over een energieprestatiecertificaat dan wel een gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen, zijnde een label G (winkel) en label E (woning)

NEN 2580
M.b.t. het/de registergoed(eren) verklaart verkoper dat, hij niet in de mogelijkheid is gesteld het registergoed volgens de NEN2580 op te meten en dat de eventueel vermelde bvo volgens informatie is verkregen.

garanties/aansprakelijkheid
De verkoper geeft geen garantie / is niet aansprakelijk voor hetgeen mondeling danwel schriftelijk is medegedeeld. Pand wordt geveild en geleverd ‘as is, where is’.

aanschrijvingen
Blijkens een kadastraal uittreksel per datum 26 september 2018 zijn er geen aanschrijvingen bekend.

publiekrechtelijke beperkingen
Blijkens een kadastraal uittreksel per datum 26 september 2018 zijn er geen publiekrechtelijke beperkingen bekend.

milieu
M.b.t. het/de registergoed(eren) verklaart verkoper dat hem niets bekend is omtrent verontreiniging of boven- of ondergrondse opslagtanks, anders dan een milieufax d.d. 3 maart 2010.

risico
Alle risico’s, waaronder het krakersrisico, zijn vanaf datum levering voor rekening van de koper.

VvE
Geen VvE, niet gesplitst

overige bepalingen
Er zijn verkoper geen kwalitatieve verplichtingen, kettingbedingen, beperkte rechten en/of erfdienstbaarheden bekend.

gunning
De verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde niet te gunnen en zal zich daaromtrent uitspreken binnen 24 uur na de veiling van het betreffende perceel/of combinatie van percelen.

Bezichtiging
dinsdag 6 november 2018, van 14:00 tot 16:00 uur
donderdag 8 november 2018, van 14:00 tot 16:00 uur
dinsdag 13 november 2018, van 14:00 tot 16:00 uur
donderdag 15 november 2018, van 14:00 tot 16:00 uur
maandag 19 november 2018, van 14:00 tot 16:00 uur

De bezichtiging en verkoop wordt begeleid door:
Rappange Makelaardij BV (contactpersoon is Dhr. B.P. Postema)
Prinsengracht 255-257
1016 GV Amsterdam
T: 020 624 03 63
E: info@rappange.com

Gebruik
Verhuurd

Kadastrale omschrijving
Kadastraal bekend gemeente Amsterdam, Sectie U, nummer, 4168 groot 39 ca.

Kadastrale kaart
Download pdf Download kadastrale kaart

Veiling informatie

Inzet
maandag 19 november 2018 vanaf 16:30 uur

Afslag
maandag 19 november 2018 vanaf 16:30 uur

Locatie
Café-Restaurant Dauphine
Prins Bernhardplein 175
1097 BL Amsterdam

Makelaar Rappange Makelaardij BV (contactpersoon is Dhr. B.P. Postema)
Prinsengracht 255-257
1016 GV Amsterdam
T: 020 624 03 63
E: info@rappange.com

Notaris
Notariskantoor Spier & Hazenberg
Dhr. Mr. E.O. Spier
Westeinde 24
1017 ZP AMSTERDAM
T: 020 531 76 54
F: 020 623 52 46
E: info@spierenhazenberg.nl

Opbrengst
€ 775.000,00

Financieel

Plok
€ 8.500 exclusief BTW ten laste van verkoper.

Indicatie veilingkosten

Download pdf Download specificatie indicatie kosten  (per 24-10-2018 om 14:04 uur)

Foto's

Kaart

Veiling

19 november 2018 vanaf 16:30 uur
Café-Restaurant Dauphine
Prins Bernhardplein 175
1097 BL Amsterdam

Tussenwoning
Vrijwillige veiling
Status: Gegund
Dossiernummer: 43592

 

Makelaar

Rappange Makelaardij BV (contactpersoon is Dhr. B.P. Postema)
Prinsengracht 255-257
1016 GV Amsterdam
T: 020 624 03 63
E: info@rappange.com

 

Notaris

Notariskantoor Spier & Hazenberg
Dhr. Mr. E.O. Spier
Westeinde 24
1017 ZP AMSTERDAM
T: 020 531 76 54
F: 020 623 52 46
E: info@spierenhazenberg.nl

 

Plok

€ 8.500 exclusief BTW ten laste van verkoper.

 

Delen

Onderhands bod

Ook u kunt op een veiling een bod uitbrengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Indien u na het lezen van de spelregels toch onzeker bent, schakel dan een deskundige in, bijvoorbeeld uw makelaar.

Delen