Ferguutstraat 16 hs, AMSTERDAM

  • Gegund
  • Gegund
  • Gegund
  • Gegund
  • Gegund
  • Gegund

Object informatie

Veilingdossiernummer
43642

Object
Appartement

Betreft
Vrijwillige veiling

Veilingstatus
Gegund

Omschrijving
Verhuurd appartementsrecht, bestaande uit een woning op de begane grond met tuin. Huuropbrengst Ferguutstraat 16-hs: € 5.549,40 per jaar.
De woning is gelegen op eigendom van de gemeente Amsterdam (Erfpacht)
De woning wordt in verhuurde staat opgeleverd.

Het appartementsrecht, recht gevende op het uitsluitend gebruik van de woning gelegen op de begane grond van na te vermelden gebouw, met tuin, plaatselijk bekend te 1055 SX Amsterdam als Ferguutstraat 16-H, kadastraal bekend gemeente Sloten, sectie C, complexaanduiding 10932-A, appartementsindex 1, uitmakende het onverdeeld twee/achttiende (2/18) aandeel in de gemeenschap, bestaande uit het voortdurend recht van erfpacht van een perceel grond, eigendom van de gemeente Amsterdam en aldaar gelegen aan de Ferguutstraat, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Sloten, sectie C, nummer 8507, groot één are drieëndertig centiare, met de rechten van de erfpachter op de zich op die grond bevindende opstal, zijnde een gebouw, bestaande uit een benedenwoning en drie (3) afzonderlijke bovenwoningen, plaatselijk bekend te 1055 SX Amsterdam als Ferguutstraat 16.

oplevering
De woning is verhuurd
Begane grond – woning

energie (EPA)
M.b.t. het /de registergoed(eren) verklaart verkoper dat hij niet beschikt over een energieprestatiecertificaat dan wel een gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen.

NEN 2580
M.b.t. het/de registergoed(eren) verklaart verkoper dat, hij niet in de mogelijkheid is gesteld het registergoed volgens de NEN2580 op te meten en dat de eventueel vermelde bvo volgens informatie is verkregen.

garanties/aansprakelijkheid
De verkoper geeft geen garantie / is niet aansprakelijk voor hetgeen mondeling danwel schriftelijk is medegedeeld. Pand wordt geveild en geleverd ‘as is, where is’.

aanschrijvingen
Blijkens een kadastraal uittreksel per 22 oktober 2018 zijn er geen (voor) aanschrijvingen bekend.

publiekrechtelijke beperkingen
Blijkens een kadastraal uittreksel per 22 oktober 2018 zijn er geen publiekrechtelijke beperkingen bekend in de Basisregistratie Kadaster en in de Landelijke Voorziening WKPB.

milieu
M.b.t. het/de registergoed(eren) verklaart verkoper dat dat hem geen verontreiniging bekend is.

risico
Alle risico’s, waaronder het krakersrisico, zijn vanaf de gunning voor rekening van de koper.

ontruiming
Indien het registergoed niet vrij van gebruik wordt geleverd, kan de koper de ontruiming bewerkstelligen uit kracht van de grosse van de daartoe benodigde akte(n), desnoods met behulp van de sterke arm; het bepaalde in art. 20 lid 2 sub b en g AVEA 2001 is ten deze van toepassing.

VvE
VvE Ferguutstraat 15-16, p.a. Prinsengracht 255-259, 1016 GV Amsterdam, tel 020-6240363, vve.beheer@rappange.com.

overige bepalingen
Woning is gelegen op grond uitgegeven in erfpacht. De AB 2000 zijn van toepassing. De canon bedraagt € 690,03 per jaar en zal, ingaande 1 december 2018, € 690,72 per jaar bedragen (jaarlijkse indexering).

gunning
De verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde niet te gunnen en zal zich daaromtrent uitspreken binnen 24 uur na de veiling van het betreffende perceel/of combinatie van percelen.

Bezichtiging
donderdag 15 november 2018, van 14:00 tot 16:00 uur
maandag 19 november 2018, van 14:00 tot 16:00 uur

De bezichtiging en verkoop wordt begeleid door:
Rappange Makelaardij B.V. (Dhr. R.P. Rappange & B.P. Postema)
Prinsengracht 255-257
1016 GV Amsterdam
T: 02062450363
E: makelaardij@rappange.com

Gebruik
Verhuurd

Kadastrale omschrijving
Kadastraal bekend gemeente Sloten, Sectie C, nummer, 10932-A, Appartementsindex 1.

Veiling informatie

Inzet
maandag 19 november 2018 vanaf 16:30 uur

Afslag
maandag 19 november 2018 vanaf 16:30 uur

Locatie
Café-Restaurant Dauphine
Prins Bernhardplein 175
1097 BL Amsterdam

Makelaar Rappange Makelaardij B.V. (Dhr. R.P. Rappange & B.P. Postema)
Prinsengracht 255-257
1016 GV Amsterdam
T: 02062450363
E: makelaardij@rappange.com

Notaris
Buma | Algera Notariaat
Dhr. Mr. A. Buma
Prins Hendriklaan 27-29
1075 AZ Amsterdam
T: 020 305 89 22
F: 020 305 89 33
E: info@banotariaat.nl

Opbrengst
€ 178.000,00

Financieel

Plok
€ 2.500 exclusief BTW ten laste van verkoper.

Indicatie veilingkosten

Download pdf Download specificatie indicatie kosten  (per 22-10-2018 om 16:41 uur)

Foto's

Kaart

Veiling

19 november 2018 vanaf 16:30 uur
Café-Restaurant Dauphine
Prins Bernhardplein 175
1097 BL Amsterdam

Appartement
Vrijwillige veiling
Status: Gegund
Dossiernummer: 43642

 

Makelaar

Rappange Makelaardij B.V. (Dhr. R.P. Rappange & B.P. Postema)
Prinsengracht 255-257
1016 GV Amsterdam
T: 02062450363
E: makelaardij@rappange.com

 

Notaris

Buma | Algera Notariaat
Dhr. Mr. A. Buma
Prins Hendriklaan 27-29
1075 AZ Amsterdam
T: 020 305 89 22
F: 020 305 89 33
E: info@banotariaat.nl

 

Plok

€ 2.500 exclusief BTW ten laste van verkoper.

 

Delen

Onderhands bod

Ook u kunt op een veiling een bod uitbrengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Indien u na het lezen van de spelregels toch onzeker bent, schakel dan een deskundige in, bijvoorbeeld uw makelaar.

Delen