Floris Vosstraat 2 / 2A en Johannes Geradtsweg 24B / 24 C, HILVERSUM

Object informatie

Veilingdossiernummer
43645

Object
Winkel / woonhuis

Betreft
Vrijwillige veiling

Veilingstatus
Veiling

Omschrijving
Twee percelen in één koop zijnde een woonhuis op de Floris Vosstraat 2 en het winkel/woonhuis aan de Johannes Geradtsweg 24b met een totale bruto huuropbrengst van € 39.478,20 per jaar.

De kamer/wooneenheid op de zolderverdieping van de Floris Vosstraat zal vrij van huur zal worden opgeleverd.


De kamer/wooneenheid op de zolderverdieping van de Floris Vosstraat zal vrij van huur zal worden opgeleverd.

oplevering
De kamer/wooneenheid op de zolderverdieping van de Floris Vosstraat 2 zal vrij van huur worden opgeleverd.

De overige kamers/wooneenheden zullen onder gestanddoening van het huurcontract in verhuurde staat worden opgeleverd.

energie (EPA)
M.b.t. het /de registergoed(eren) verklaart verkoper dat hij wel beschikt over een energieprestatiecertificaat dan wel een gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen.

Floris Vosstraat 2: energielabel E geldig tot 16-04-2028
Johannes Geradtsweg 24B: energielabel G geldig tot 27-08-2028

In geval hij niet beschikt over een energieprestatiecertificaat dan wel een gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen wordt koper geacht hiermee in te stemmen.

NEN 2580
M.b.t. het/de registergoed(eren) verklaart verkoper dat, hij niet beschikt over een NEN2580 meting; hij niet in de mogelijkheid is gesteld het registergoed volgens de NEN2580 op te meten en dat de eventueel vermelde bvo volgens informatie is verkregen.

garanties/aansprakelijkheid
De verkoper geeft geen garantie / is niet aansprakelijk voor hetgeen mondeling danwel schriftelijk is medegedeeld.

aanschrijvingen
Blijkens een kadastraal uittreksel per datum 22 oktober 2018 zijn er geen aanschrijvingen bekend.
Verkoper aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de verkregen informatie.

publiekrechtelijke beperkingen
Blijkens een kadastraal uittreksel per datum 22 oktober 2018 zijn er geen publiekrechtelijke beperkingen bekend.
Verkoper aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de verkregen informatie.

milieu
m.b.t. het registergoed verklaart verkoper dat - het hem niet bekend is dat er feiten zijn, waaruit blijkt dat het verkochte in zodanige mate is verontreinigd met giftige, chemische en/of andere (gevaarlijke) stoffen, zodat het aannemelijk is dat deze verontreiniging ingevolge de thans geldende milieuwetgeving en/of milieurechtspraak aanleiding zou geven tot sanering of tot het nemen van andere maatregelen; - het hem voorts niet bekend is dat zich in het verkochte (ondergrondse) opslagtanks, zoals olie- en septictanks bevinden; - het is verkoper niet bekend dat zich in het gebouw asbesthoudende of andere voor de gezondheid schadelijke materialen bevinden, anders dan in de tijd waarin het gebouw werd vervaardigd, te doen gebruikelijk was. Bij eventuele verwijdering van de asbesthoudende materialen dienen op grond van milieuwetgeving speciale maatregelen te worden getroffen. Koper dient verkoper te vrijwaren voor alle aansprakelijkheid die uit de aanwezigheid van enige asbesthoudende stof in het registergoed kan voortvloeien.

risico
Alle risico’s, waaronder het krakersrisico, zijn vanaf de gunning voor rekening van de koper.

ontruiming
Niet van toepassing

VvE
Niet van toepassing

overige bepalingen
Niet van toepassing

gunning
De verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde niet te gunnen en zal zich daaromtrent uitspreken binnen 24 uur na de veiling van het betreffende perceel/of combinatie van percelen.

combinatie
Niet van toepassing

Bezichtiging
vrijdag 9 november 2018, van 12:00 tot 13:30 uur
woensdag 14 november 2018, van 12:00 tot 13:30 uur
vrijdag 16 november 2018, van 12:00 tot 13:30 uur

De bezichtiging en verkoop wordt begeleid door:
Deltastate Makelaardij b.v. (contactpersoon is Dhr. B. Vredevoort)
Jacob Marisplein 35
1058 JC Amsterdam
T: 020 676 87 33
E: Bob@deltastate.nl

Gebruik
Gedeeltelijk verhuurd

Kadastrale omschrijving
Het winkel-woonhuis annex woonhuis met schuur, ondergrond, erf, tuin en verdere aanhorigheden, plaatselijk bekend te 1222 HD Hilversum als Floris Vosstraat 2, kadastraal bekend gemeente Hilversum, sectie R, nummer 108, groot een are en tweeënveertig centiare.

Het winkel-woonhuis annex woonhuis met schuur, ondergrond, erf, tuin en verdere aanhorigheden, plaatselijk bekend te 1222 PT Hilversum als Johannes Geradtsweg 24B, kadastraal bekend gemeente Hilversum, sectie R, nummer 107, groot twee are en zeven centiare.

Kadastrale kaart
Download pdf Download kadastrale kaart

Veiling informatie

Inzet
maandag 19 november 2018 vanaf 16:30 uur

Afslag
maandag 19 november 2018 vanaf 16:30 uur

Locatie
Café-Restaurant Dauphine
Prins Bernhardplein 175
1097 BL Amsterdam

Makelaar Deltastate Makelaardij b.v. (contactpersoon is Dhr. B. Vredevoort)
Jacob Marisplein 35
1058 JC Amsterdam
T: 020 676 87 33
E: Bob@deltastate.nl

Notaris
Buma | Algera Notariaat
Dhr. Mr. A. Buma
Prins Hendriklaan 27-29
1075 AZ Amsterdam
T: 020 305 89 22
F: 020 305 89 33
E: info@banotariaat.nl

Financieel

Plok
€ 5.000 inclusief BTW ten laste van verkoper.

Indicatie veilingkosten

Download pdf Download specificatie indicatie kosten  (per 16-11-2018 om 12:33 uur)

Foto's

Kaart

Veiling

19 november 2018 vanaf 16:30 uur
Café-Restaurant Dauphine
Prins Bernhardplein 175
1097 BL Amsterdam

Winkel / woonhuis
Vrijwillige veiling
Status: Veiling
Dossiernummer: 43645

 

Makelaar

Deltastate Makelaardij b.v. (contactpersoon is Dhr. B. Vredevoort)
Jacob Marisplein 35
1058 JC Amsterdam
T: 020 676 87 33
E: Bob@deltastate.nl

 

Notaris

Buma | Algera Notariaat
Dhr. Mr. A. Buma
Prins Hendriklaan 27-29
1075 AZ Amsterdam
T: 020 305 89 22
F: 020 305 89 33
E: info@banotariaat.nl

 

Plok

€ 5.000 inclusief BTW ten laste van verkoper.

 

Delen

Onderhands bod

Ook u kunt op een veiling een bod uitbrengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Indien u na het lezen van de spelregels toch onzeker bent, schakel dan een deskundige in, bijvoorbeeld uw makelaar.

Delen