Herenstraat 18 I, II, III, AMSTERDAM

  • Niet gegund
  • Niet gegund
  • Niet gegund
  • Niet gegund
  • Niet gegund
  • Niet gegund
  • Niet gegund
  • Niet gegund
  • Niet gegund

Object informatie

Veilingdossiernummer
43653

Object
Appartement

Betreft
Vrijwillige veiling

Veilingstatus
Niet gegund

Omschrijving
Het appartementsrecht omvat drie woningen, elk groot circa 70m², een zolderruimte waarin een studiowoning is gemaakt en een gemeenschappelijk dakterras boven het achterhuis. De woning op de tweede verdieping en de studiowoning worden vrij van huur geleverd. De woningen op de eerste en derde verdieping zijn verhuurd. De studiowoning is niet zelfstandig aangesloten op de nutsvoorzieningen (loopt via 2e verdieping) en heeft geen huisnummer.

oplevering
De woning op de tweede verdieping zal uiterlijk 1 maart 2019 vrij van huur en ieder gebruiksrecht zijn. De studiowoning wordt op de dag van betaling van de koopprijs en het verder verschuldigde vrij van huur en ieder ander gebruiksrecht geleverd. De woningen op de eerste verdieping en de derde verdieping zijn verhuurd en worden geleverd onder gestanddoening van de lopende huurovereenkomsten.

energie (EPA)
M.b.t. het /de registergoed(eren) verklaart verkoper dat hij niet beschikt over energieprestatiecertificaten dan wel gelijkwaardige documenten als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen, zijnde een label (A t/m G), op welke datum dit geregistreerd is etc. In geval hij niet beschikt over een energieprestatiecertificaat dan wel een gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen wordt koper geacht hiermee in te stemmen.

NEN 2580
M.b.t. het registergoed verklaart verkoper dat hij wel beschikt over een NEN2580 meting.

garanties/aansprakelijkheid
De verkoper geeft geen garantie / is niet aansprakelijk voor hetgeen mondeling dan wel schriftelijk is medegedeeld. Het appartementsrecht wordt geleverd “as is, where is”.

aanschrijvingen
Blijkens een kadastraal uittreksel per datum 29 oktober 2018 rusten er geen aanschrijvingen op het pand.

publiekrechtelijke beperkingen
Blijkens een kadastraal uittreksel per datum 29 oktober 2018 staan er geen publiekrechtelijke beperkingen ingeschreven op dit perceel.

milieu
M.b.t. het registergoed verklaart verkoper dat het hem niet bekend is of de grond meer of minder vervuild is dan elders in de stad.

risico
Alle risico’s, waaronder het krakersrisico, zijn vanaf de gunning voor rekening van de koper.

VvE
De Vereniging van Eigenaars Herenstraat 18 kent twee leden. Er is tot op heden geen reserve opgebouwd. De premie voor de opstalverzekering wordt onderling verrekend.

overige bepalingen
Omstreeks 2010 is de fundering van het achterhuis vernieuwd. Voor de kwaliteit van de fundering van het voorhuis is in 2013 een rapport gemaakt.

gunning
De verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde niet te gunnen en zal zich daaromtrent uitspreken binnen 24 uur na de veiling van het betreffende perceel.

Bezichtiging
De mogelijkheid wordt onderzocht, als een en ander duidelijk is, dan wordt dat hier vermeld. De bezichtiging en verkoop wordt begeleid door:
Slot Makelaardij o.g. B.V. (contactpersoon is Dhr. T. Slot)
Amsterdamseweg 535
1181 BS Amstelveen
T: 020 647 82 29
E: info@slot-makelaardij.nl

Gebruik
Gedeeltelijk verhuurd

Kadastrale omschrijving
Het appartementsrecht, recht gevende op het uitsluitend gebruik van de drie (3) woningen gelegen op de eerste verdieping, de tweede verdieping, de derde verdieping en de zolderverdieping van na te vermelden gebouw, plaatselijk bekend te 1015 CB Amsterdam als Herenstraat 18-1, 18-2 en 18-3, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, Sectie M, complexaanduiding 6945-A, appartementsindex 2, uitmakende het onverdeeld 6.257/10.000e aandeel in de gemeenschap, bestaande uit het winkelhuis, bestaande uit een voor- en achterhuis en omvattende een winkel cum annexis, drie afzonderlijke bovenwoningen, met ondergrond en erf, staande en gelegen te 1015 CB Amsterdam aan de Herenstraat 18, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend, gemeente Amsterdam, sectie M nummer 2588, groot één are.

Kadastrale kaart
Download pdf Download kadastrale kaart

Veiling informatie

Inzet
maandag 03 december 2018 vanaf 16:30 uur

Afslag
maandag 03 december 2018 vanaf 16:30 uur

Locatie
Café-Restaurant Dauphine
Prins Bernhardplein 175
1097 BL Amsterdam

Makelaar Slot Makelaardij o.g. B.V. (contactpersoon is Dhr. T. Slot)
Amsterdamseweg 535
1181 BS Amstelveen
T: 020 647 82 29
E: info@slot-makelaardij.nl

Notaris
Buma | Algera Notariaat
Dhr. Mr. A. Buma
Prins Hendriklaan 27-29
1075 AZ Amsterdam
T: 020 305 89 22
F: 020 305 89 33
E: info@banotariaat.nl

Opbrengst
€ 1.040.000,00

Financieel

Plok
€ 12.100 inclusief BTW ten laste van de verkoper.

Indicatie veilingkosten

Download pdf Download specificatie indicatie kosten  (per 26-11-2018 om 11:26 uur)

Foto's

Kaart

Veiling

3 december 2018 vanaf 16:30 uur
Café-Restaurant Dauphine
Prins Bernhardplein 175
1097 BL Amsterdam

Appartement
Vrijwillige veiling
Status: Niet gegund
Dossiernummer: 43653

 

Makelaar

Slot Makelaardij o.g. B.V. (contactpersoon is Dhr. T. Slot)
Amsterdamseweg 535
1181 BS Amstelveen
T: 020 647 82 29
E: info@slot-makelaardij.nl

 

Notaris

Buma | Algera Notariaat
Dhr. Mr. A. Buma
Prins Hendriklaan 27-29
1075 AZ Amsterdam
T: 020 305 89 22
F: 020 305 89 33
E: info@banotariaat.nl

 

Plok

€ 12.100 inclusief BTW ten laste van de verkoper.

 

Delen

Onderhands bod

Ook u kunt op een veiling een bod uitbrengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Indien u na het lezen van de spelregels toch onzeker bent, schakel dan een deskundige in, bijvoorbeeld uw makelaar.

Delen