Teugelaan / Evendijk, SCHOORL

Object informatie

Veilingdossiernummer
43669

Object
Grond / Kavel

Betreft
Executieveiling (hypotheek)

Veilingstatus
Veiling

Attentie
De inzetpremie en veilingkosten zijn voor rekening van de koper.

Veiling in combinatie
Dit object maakt deel uit van een veiling in combinatie. Het betekent dat dit object eerst afzonderlijk wordt geveild in opbod en afslag, maar daarna ook in combinatie met één of meer andere objecten(kavels) wordt geveild. De "veiling in combinatie" van de objecten vindt alleen bij afslag plaats. De verkoper heeft de keuze om de combinatie (niet)te gunnen, of toch(niet) te gunnen aan een of meer bieders op de afzonderlijke kavels.
Een overzicht van alle overige bij deze "veiling in combinatie" behorende objecten, vindt u bij het tabje 'Kavels'.

Omschrijving
Percelen grond/grasland gelegen aan/nabij de Teugelaan en Evendijk te Schoorl.

Bezichtiging
Niet mogelijk

Soort eigendom
Vol eigendom

Gebruik
Onbekend

Kadastrale omschrijving
kadastraal bekend gemeente SCHOORL sectie D nummers:
- 202, groot één hectare, vijf are en veertig centiare (1 ha 5 a 40 ca), belast met een opstalrecht nutsvoorzieningen ten behoeve van de besloten vennootschap TAQA Onshore B.V;
- 895, groot éénenveertig are en zestig centiare (41 a 60 ca), belast met een opstalrecht nutsvoorzieningen ten behoeve van de besloten vennootschap TAQA Onshore B.V., alsmede ten behoeve van de besloten vennootschap Gasunie Transport Services B.V.;
- 896, groot negenendertig are en dertig centiare (39 a 30 ca), belast met een opstalrecht nutsvoorzieningen ten behoeve van de besloten vennootschap Gasunie Transport Services B.V.;
- 898, groot één hectare, acht are en zestig centiare (1 ha 8 a 60 ca), belast met een opstalrecht nutsvoorzieningen ten behoeve van de besloten vennootschap TAQA Onshore B.V., alsmede ten behoeve van de besloten vennootschap Gasunie Transport Services B.V.;
- 899, groot negenentwintig are en negentig centiare (29 a 90 ca);
- 2034, groot twaalf are en zeventig centiare (12 a 70 ca), belast met een opstalrecht nutsvoorzieningen ten behoeve van de besloten vennootschap TAQA Onshore B.V., alsmede ten behoeve van de besloten vennootschap Gasunie Transport Services B.V.;
- 2035, groot éénentwintig are en twintig centiare (21 a 20 ca);
- 2084, groot twee hectare, acht are en tien centiare (2 ha 8 a 10 ca), belast met een opstalrecht nutsvoorzieningen ten behoeve van de besloten vennootschap TAQA Onshore B.V;
- 2114, groot achtenzestig are en vijftig centiare (68 a 50 ca).

Kadastrale kaart
Download pdf Download kadastrale kaart

Bijzonderheden
De inzetpremie en veilingkosten zijn voor rekening van de koper.

De percelen hebben geen (juridisch geregelde) toegang van en naar de openbare weg.
Slechts het perceel Schoorl sectie D nummer 202, is bereikbaar via de openbare weg.

Kavels

NOTARIS
Mr. R. Cremers (Notariaat Waterland, Tel. 0299 23 13 23)

PLOK
1% voor rekening van verkoper

Wadweg 4
SCHAGEN

Bekijk object

Veiling informatie

Inzet
maandag 17 december 2018 vanaf 16:30 uur

Afslag
maandag 17 december 2018 vanaf 16:30 uur

Locatie
Café-Restaurant Dauphine
Prins Bernhardplein 175
1097 BL Amsterdam

Notaris
Notariaat Waterland
mr. R. Cremers
Plantsoengracht 6
1441 DE Purmerend
T: 0299 23 13 23
E: info@waterland-notariaat.nl

Financieel

Plok
1% voor rekening van koper

Indicatie veilingkosten

€ 12.330,00  (per 14-11-2018 om 15:06 uur)
exclusief overdrachtsbelasting en inzetpremie  (per 14-11-2018 om 15:06 uur)

Lasten

Waterschapslasten € 686,31  jaarlijks

Lasten (k.k.)
Zie veilingvoorwaarden

Kaart

Veiling

17 december 2018 vanaf 16:30 uur
Café-Restaurant Dauphine
Prins Bernhardplein 175
1097 BL Amsterdam

Grond / Kavel
Executieveiling (hypotheek)
Status: Veiling
Dossiernummer: 43669

 

Notaris

Notariaat Waterland
mr. R. Cremers
Plantsoengracht 6
1441 DE Purmerend
T: 0299 23 13 23
E: info@waterland-notariaat.nl

 

Plok

1% voor rekening van koper

 

Onderhands bod

Tot en met 2 december 2018 24:00 is een onderhands bod mogelijk.

Doe een bod

 

Delen

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar. Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 02-12-2018 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.

Delen