Betje Wolffplein 22, HOORN NH

Object informatie

Veilingdossiernummer
43584

Object
Appartement

Betreft
Executieveiling (hypotheek)

Veilingstatus
Veiling

Omschrijving
appartement op de 3-de étage met berging in de kelder.

Oppervlak volgens BAG: 83 m²

Bezichtiging
De mogelijkheid wordt onderzocht, als een en ander duidelijk is, dan wordt dat hier vermeld.

Soort eigendom
Vol eigendom

Gebruik
Bewoond/in eigen gebruik

Kadastrale omschrijving
a. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de woning op de derde verdieping met toebehoren van na te melden gebouw te 1628 NA Hoorn, Betje Wolffplein 22, kadastraal bekend gemeente Hoorn, sectie L, nummer 1592 A-25, uitmakende het achtenveertig/eenduizend negenhonderdtwintigste (48/1.920e) onverdeeld aandeel in de gemeenschap, bestaande uit het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van vijfendertig woningen gelegen op de eerste, tweede, derde, vierde en vijfde verdieping, plaatselijk bekend Betje Wolffplein 2 tot en met 36 (even en oneven nummers) van de liftmachinekamer op de dakverdieping en van de kelderverdieping, waarin onder meer vijfendertig bergingen, kadastraal bekend gemeente Hoorn, sectie L nummer 1592 A-4, uitmakende het zevenenzeventig/eenhonderdste (77/100e) gedeelte in de gemeenschap bestaande uit gemeld flatgebouw met ondergrond met toebehoren, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Hoorn, sectie L, nummer 1352, groot zes are tien centiare;
b. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de berging, gelegen in de kelder van genoemd gebouw, kadastraal bekend gemeente Hoorn, sectie L, nummer 1592 A-63, uitmakende het tien/eenduizend negenhonderdtwintigste (10/1.920e) onverdeeld aandeel in voorschreven gemeenschap;

Kadastrale kaart
Download pdf Download kadastrale kaart

Bijzonderheden
Het verzoek inroepen huurbeding en ontruiming is ingeroepen en toegewezen bij beschikking van 11 december 2018.
De beschikking is inmiddels betekend en kan door de koper indien nog nodig op zijn kosten ten uitvoer worden gebracht.

Veiling informatie

Inzet
maandag 04 februari 2019 vanaf 16:30 uur

Afslag
maandag 04 februari 2019 vanaf 16:30 uur

Locatie
Café-Restaurant Dauphine
Prins Bernhardplein 175
1097 BL Amsterdam

Notaris
Krans Notarissen
mw. M. Ram (veilingen@kransnotarissen.nl)
Van Eedenstraat 20
2012 EM Haarlem
T: 023 531 93 98
F: 023 532 94 41
E: veilingen@kransnotarissen.nl

Financieel

Plok
1% (verkoper)

Indicatie veilingkosten

€ 6.300,00  (per 02-01-2019 om 15:34 uur)
In de kosten van de notaris is de achterstand bij de VvE verwerkt  (per 02-01-2019 om 15:34 uur)

Lasten

OZB € 141,50  jaarlijks
Rioolheffing € 146,11  jaarlijks
Waterschapslasten € 22,40  jaarlijks
VvE € 1.721,04  jaarlijks Achterstallig:   € 2.007,88

Lasten (k.k.)
Datum betaling koopsom

Foto's

Kaart

Veiling

4 februari 2019 vanaf 16:30 uur
Café-Restaurant Dauphine
Prins Bernhardplein 175
1097 BL Amsterdam

Appartement
Executieveiling (hypotheek)
Status: Veiling
Dossiernummer: 43584

 

Notaris

Krans Notarissen
mw. M. Ram (veilingen@kransnotarissen.nl)
Van Eedenstraat 20
2012 EM Haarlem
T: 023 531 93 98
F: 023 532 94 41
E: veilingen@kransnotarissen.nl

 

Plok

1% (verkoper)

 

Onderhands bod

Tot en met 20 januari 2019 24:00 is een onderhands bod mogelijk.

Doe een bod

 

Delen

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar. Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 20-01-2019 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.

Delen