Veilingdatum
12 juni 2017
Vanaf
18:00
Locatie
Keizersgracht 102
Soort veiling
Executieveiling (hypotheek)
Dossiernummer
40308
Status
Gesloten

Attentie

Het voortdurend recht van (particulier) erfpacht van een appartementsrecht rechtgevend op het uitsluitend gebruik van de woning op de begane grond met souterrain/kelder en tuin

Omschrijving

Het voortdurend recht van (particulier) erfpacht van een appartementsrecht rechtgevend op het uitsluitend gebruik van de woning op de begane grond met souterrain/kelder en tuin. Het appartement is in gebruik bij de eigenaar, die vrij van huur en ontruimd dient op te leveren. Het appartementsrecht is uitgegeven in particuliere erfpacht. De Algemene Bepalingen voortdurende erfpacht 2000 van de gemeente Amsterdam zijn, voor zoveel mogelijk, naar analogie van toepassing. Het eerste tijdvak van het recht van erfpacht eindigt op 30-05-2058, waarna het volgende tijdvak van 50 jaar aanvangt. De canon voor het appartementsrecht bedraagt ca. € 975,- per kalenderjaar en wordt jaarlijks geïndexeerd

De totale bruto vloeroppervlakte van het 5/6- kamerbenedenhuis en bestaande uit een begane grond met een souterrain/kelder is ca. 150 m². Door de beperkte stahoogte in het souterrain/de kelder van ca. 1.97 meter wordt dit gedeelte niet gezien als volwaardige woonruimte en is de gebruiksoppervlakte van het benedenhuis volgens de NEN 2580-meetnormen ca. 76 m².

Het Registergoed is voor zover bekend niet in gebruik bij de Hypotheekgever en is volgens verkregen informatie niet verhuurd of in gebruik bij derden. De Hypotheekgever is op grond van de hypotheekvoorwaarden en de algemene bepalingen van geldlening en zekerheidstelling van de Schuldeiseres verplicht het Registergoed bij de levering op eerste verzoek van de Verkoper of de koper te ontruimen.

De indeling van het benedenhuis is als volgt: een eigen entree aan de straatzijde, een ruim tochtportaal, een gang/een hal, een badkamer (douche, wastafel en een wc), een woonkamer doorlopend van voor naar achter met aan de achterzijde dubbele openslaande deuren naar de tuin, een royale woonkeuken met een deur naar de tuin, een slaap-/werkkamer aan de voorzijde, een bergkast met o.a. de elektragroepen. Verder is er een vaste houten trap naar het souterrain/de kelder.

Aan de voorzijde heeft het benedenhuis houten raamkozijnen die voorzien zijn van thermopane beglazing. Aan de achterzijde zijn de raamkozijnen voorzien van enkel glas.

Er is een royale tuin van ca. 100 m² met een terras op het Zuidwesten.

Via een goede vaste houten trap is het souterrain/de kelder van ca. 73 m² te bereiken. Er is een beperkte stahoogte van ca. 1.97 meter en het kan derhalve conform de NEN 2580-meetnormen niet als gebruiksoppervlakte worden meegerekend.

In het souterrain/de kelder zijn thans drie slaapkamers, een tweede badkamer en er is een berging waar o.a. de c.v.-ketel hangt en de aansluiting voor de wasmachine en de droger is. In het plafond van het souterrain/de kelder zijn diverse lichtspots ingebouwd. De balkenconstructie is leuk “in het zicht”.

De slaapkamers zijn voorzien van een laminaatvloer en er zijn kleine lage ramen aan de voor- en aan de achterzijde die voor enig natuurlijk daglicht zorgen. Er zijn meerdere opbergkasten.

In de tweede badkamer in het souterrain/de kelder is een ligbad met douche, een badkamermeubel met bergruimte, een tweede toilet en een dubbele wastafel.

Het appartementsrecht is gelegen op particuliere erpachtsgrond en er zijn gelijkluidende bepalingen van toepassing aan de Algemene Bepalingen van de gemeente Amsterdam van het jaar 2000. Het betreft een voortdurend recht van erfpacht dat eindigt op 30 mei 2058. De huidige canon is ca. € 975,- per jaar en die wordt jaarlijks geïndexeerd.


Deze informatie is samengesteld naar aanleiding van (oude) informatie verstrekt door derden. Er worden geen garanties gegeven over de verstrekte informatie.

Kenmerken

  • Type registergoed: Appartement - Portiekflat
  • Kamers: 6
  • Gebruik: Onbewoond
  • Soort eigendom: Erfpacht
  • Bouwjaar: 1910
  • Oppervlakte wonen: 76 m²
  • Inhoud: 500 m³
  • Oppervlakte perceel: 209 m²

Kadastrale informatie

het voortdurend recht van erfpacht van het appartementsrecht, eigendom van de heer P.H. Warmerdam, met de rechten van de erfpachter voortvloeiende uit de erfpachtvoorwaarden en de wet, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de woning op de begane grond en de kelder met tuin, plaatselijk bekend als 1055 LR Amsterdam, Admiraal de Ruijterweg 227 H, kadastraal bekend gemeente Sloten (Noord-Holland), sectie C, complexaanduiding 10848-A, appartementsindex 1, uitmakende het tien/dertigste (10/30ste) onverdeeld aandeel in de gemeenschap, bestaande uit een benedenhuis met kelder en drie afzonderlijke bovenhuizen, met tuin en erf, plaatselijk bekend Admiraal de Ruijterweg 227 te Amsterdam, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Sloten (Noord-Holland), sectie C, nummer 3781, groot twee are negen centiare

Bezichtigen


voor het maken van een afspraak kunt met het makelaarskantoor hiervoor contact opnemen

Overige informatie

ERFPACHT:
Het appartementsrecht is gelegen op particuliere erpachtsgrond en er zijn gelijkluidende bepalingen van toepassing aan de Algemene Bepalingen van de gemeente Amsterdam van het jaar 2000. Het betreft een voortdurend recht van erfpacht dat eindigt op 30 mei 2058. De huidige canon is ca. € 975,- per jaar en die wordt jaarlijks geïndexeerd.

Milieu-informatie

Er is bij de gemeente geen informatie over bodemverontreiniging op dit kadastraal perceel. m.b.t. het/de registergoed(eren) verklaart verkoper dat: - het hem niet bekend is dat er feiten zijn, waaruit blijkt dat het registergoed in zodanige mate is verontreinigd met giftige, chemische en/of andere (gevaarlijke) stoffen, zodat het aannemelijk is dat deze verontreiniging ingevolge de thans geldende milieuwetgeving en/of milieurechtspraak aanleiding zou geven tot sanering of tot het nemen van andere maatregelen; ten deze wordt verwezen naar de bodemrapportage van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied de dato 08-05-2007, waarin is vermeld: ''Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar''; - verkoper verklaart dat het hem voorts niet bekend is dat zich in het (grondperceel van het) registergoed (ondergrondse) opslagtanks, zoals olie- en septictanks bevinden; ten deze wordt verwezen naar de bodemrapportage van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied de dato 08-05-2007, waarin is vermeld: ''Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar''; - het hem niet bekend is dat zich in het registergoed asbesthoudende of andere voor de gezondheid schadelijke materialen bevinden. De verkoper aanvaardt evenwel geen enkele aansprakelijkheid omtrent de mogelijke aanwezigheid casu quo gevolgen van stoffen in, onder of aan het registergoed welke volgens de geldende milieumaatstaven schadelijk zouden kunnen zijn voor mens en milieu of die ingevolge de thans geldende milieuwetgeving en/of milieurechtspraak aanleiding zou geven tot sanering of het nemen van andere maatregelen

Overige eigendomgegevens

ten aanzien van bijzondere verplichtingen betreffende het registergoed, wordt verwezen naar de bepalingen opgenomen in een akte van levering op 27-08-1998 voor mr. C. Constandse, destijds notaris te Amsterdam, verleden, bij afschrift ingeschreven in register hypotheken 4 van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers te Amsterdam op diezelfde dag in deel 15259 nummer 23

Financieel

Plok € 6.000 exclusief BTW t.l.v. verkoper
9 (per 09-05-2017 om 18:35)

Lasten

onroerende zaak belasting (eigenaren) € 148,26 per jaar
rioolrecht (eigenaarsgedeelte) € 128,40 per jaar
Waterschapslasten € 48,30 per jaar

Documenten

Algemene voorwaarden PDF
Bijzondere veilingvoorwaarden PDF
Overige documenten PDF brochure-admiraal-de-ruijterweg-227-huis

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar. Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 29-05-2017 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.