Veilingdatum
09 oktober 2017
Vanaf
16:30
Locatie
Prins Bernhardplein 175
Soort veiling
Vrijwillige veiling
Dossiernummer
41118
Status
Gesloten

Omschrijving

Vrijwillige verkoop van het appartementsrecht, rechtgevend op het uitsluitend gebruik van de verhuurde woning met inpandige berging, balkon verder aan- en toebehoren, gelegen op de 1e verdieping. De huuropbrengst bedraagt € 400,29 per maand, dat is €.4.803 per jaar. Het object wordt geleverd onder gestanddoening van de lopende huurovereenkomst.

Bezichtigingsmogelijkheden:
in overleg met de directie-makelaar

Directiemakelaar:
Jerry N. Geldhof (Geldhof Makelaardij o.g.) De Lairessestraat 109, 1071 NX Amsterdam, 020-6765935, info@geldhof.nl

Notaris:
Bert Buma, Buma|Algra notariaat. Prins Hendriklaan 27-29, 1075 AZ Amsterdam, 020-3058922, info@banotariaat.nl

Plok:
de plokpenning bedraagt € 1.900 excl. BTW en komt voor rekening van verkoper

OBJECTINFORMATIE

Kadastrale gegevens:
kadastraal bekend gemeente Sloten, Sectie O nummer 3111-A2, groot 100/450e onverdeeld aandeel in de gemeenschap.

Gebruik/oplevering:
de woning is verhuurd. De huuropbrengst bedraagt € 400,29 per maand, dat is €.4.803 per jaar. Het object wordt geleverd onder gestanddoening van de lopende huurovereenkomst.

Energie (EPA):
m.b.t. het /de registergoed(eren) verklaart verkoper dat hij wel beschikt over een energieprestatiecertificaat dan wel een gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen, zijnde een label D, geldig tot 22-08-2027.

NEN 2580:
m.b.t. het registergoed verklaart verkoper dat, hij niet in de mogelijkheid is gesteld het registergoed volgens de NEN2580 op te meten en dat de eventueel vermelde bvo volgens informatie is verkregen.


Garanties/aansprakelijkheid:
de verkoper geeft geen garantie / is niet aansprakelijk voor hetgeen mondeling dan wel schriftelijk is medegedeeld etc.

Aanschrijvingen:
blijkens een kadastraal uittreksel per datum 18-08-2017 zijn er geen aanschrijvingen bekend.

Publiekrechtelijke beperkingen:
blijkens een kadastraal uittreksel per datum 18-08-2017 zijner geen publiekrechtelijke beperkingen bekend.

Milieu:
m.b.t. het/de registergoed(eren) verklaart verkoper dat hem geen verontreiniging bekend is.

Risico:
Alle risico’s, waaronder het krakersrisico, zijn vanaf de gunning voor rekening van de koper.

Gunning:
de verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde niet te gunnen en zal zich daaromtrent uitspreken binnen 24 uur na de veiling van het betreffende perceel/of combinatie van percelen.

Huuropbrengst:
De huuropbrengst bedraagt € 400,29 per maand. Watergeld gaat via de meter


Lasten per jaar:
water via de meter
bijdrage VvE € 480

WOZ-waarde:
op peildatum 01-01-2017 bedraagt € 226.500.

VvE:
opgave van het verenigingssaldo per 01-08-2017 bedraagt € 4.641,00 en het aandeel van het appartementsrecht hierin bedraagt 10/450e onverdeeld aandeel in de gemeenschap.

Kenmerken

  • Type registergoed: Appartement
  • Gebruik: Verhuurd
  • Soort eigendom: Vol eigendom

Kadastrale informatie

kadastraal bekend gemeente Sloten, Sectie O nummer 3111-A2, groot 100/450e onverdeeld aandeel in de gemeenschap.

Bezichtigen


Bezichtiging is mogelijk in overleg met de directiemakelaar.

Overige informatie

Gebruik/oplevering:
de woning is verhuurd. De huuropbrengst bedraagt € 400,29 per maand, dat is €.4.803 per jaar. Het object wordt geleverd onder gestanddoening van de lopende huurovereenkomst.

Energie (EPA):
m.b.t. het /de registergoed(eren) verklaart verkoper dat hij wel beschikt over een energieprestatiecertificaat dan wel een gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen, zijnde een label D, geldig tot 22-08-2027.

NEN 2580:
m.b.t. het registergoed verklaart verkoper dat, hij niet in de mogelijkheid is gesteld het registergoed volgens de NEN2580 op te meten en dat de eventueel vermelde bvo volgens informatie is verkregen.


Garanties/aansprakelijkheid:
de verkoper geeft geen garantie / is niet aansprakelijk voor hetgeen mondeling dan wel schriftelijk is medegedeeld etc.

Aanschrijvingen:
blijkens een kadastraal uittreksel per datum 18-08-2017 zijn er geen aanschrijvingen bekend.

Publiekrechtelijke beperkingen:
blijkens een kadastraal uittreksel per datum 18-08-2017 zijner geen publiekrechtelijke beperkingen bekend.

Milieu:
m.b.t. het/de registergoed(eren) verklaart verkoper dat hem geen verontreiniging bekend is.

Risico:
Alle risico’s, waaronder het krakersrisico, zijn vanaf de gunning voor rekening van de koper.

Gunning:
de verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde niet te gunnen en zal zich daaromtrent uitspreken binnen 24 uur na de veiling van het betreffende perceel/of combinatie van percelen.

Huuropbrengst:
De huuropbrengst bedraagt € 400,29 per maand. Watergeld gaat via de meter


Lasten per jaar:
water via de meter
bijdrage VvE € 480

WOZ-waarde:
op peildatum 01-01-2017 bedraagt € 226.500.

VvE:
opgave van het verenigingssaldo per 01-08-2017 bedraagt € 4.641,00 en het aandeel van het appartementsrecht hierin bedraagt 10/450e onverdeeld aandeel in de gemeenschap.

Financieel

Plok € 1.900 excl. BTW t.l.v. verkoper
zie bijlage (per 09-10-2017 om 13:34)
Specificatie indicatie kosten in PDF (per 09-10-2017 om 13:33)

Lasten

watergeld € via de meter per jaar
VvE € 480,00 per jaar

Documenten

Algemene voorwaarden PDF
Kadastrale kaart PDF

Onderhands bod

Ook u kunt op een veiling een bod uitbrengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Indien u na het lezen van de spelregels toch onzeker bent, schakel dan een deskundige in, bijvoorbeeld uw makelaar.