Veilingdatum
20 november 2017
Vanaf
16:30
Locatie
Prins Bernhardplein 175
Soort veiling
Vrijwillige veiling
Dossiernummer
41291
Status
Gesloten

Omschrijving

Vrijwillige verkoop van twee appartementsrechten in één koop. Gelegen op een rustige, populaire plek in de Pijp, randje Centrum en om de hoek van de Amstel. Ten eerste het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de woning gelegen op de 2e verdieping, woonoppervlak: 62,7 m², plaatselijk bekend te Amsterdam als de Mauvestraat 41 II. De huuropbrengst bedraagt € 269,07 per maand. Ten tweede het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de woning gelegen op de 3e verdieping, woonoppervlak: 62,7 m², plaatselijk bekend te Amsterdam als de Mauvestraat 41 III. De huuropbrengst bedraagt € 248,63 per maand.

gebruik/oplevering:
Het object wordt verhuurd opgeleverd.

energie (EPA):
Beschikt niet over EPA.

NEN 2580:
M.b.t. de registergoederen verklaart verkoper dat, hij wel beschikt over een NEN2580 meting; dat het bvo volgens deze meting Mauvestraat 41 II, woonoppervlak: 62,7 m² en balkon: 4,1 m² en Mauvestraat 41 III woonoppervlak: 62,7 m² en balkon: 4,1 m² bedraagt

garanties/aansprakelijkheid:
De verkoper is niet aansprakelijk voor hetgeen mondeling dan wel schriftelijk is medegedeeld etc.

aanschrijvingen:
Verkoper is geen aanschrijving inzake het object bekend.

publiekrechtelijke beperkingen:
Er zijn geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB en de
Basisregistratie Kadaster.

milieu:
M.b.t. het/de registergoed(eren) verklaart verkoper dat er geen bodemverontreiniging aanwezig is.

risico:
Alle risico’s, waaronder het krakersrisico, zijn vanaf de gunning voor rekening van de koper.

VvE:
Vereniging van eigenaars van het gebouw Mauvestraat 41 te Amsterdam.

overige bepalingen:
Niet van toepassing.

gunning:
De verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde niet te gunnen en zal zich daaromtrent uitspreken binnen 48 uur na de veiling van het betreffende perceel.

Kenmerken

  • Type registergoed: Appartement
  • Gebruik: Verhuurd
  • Soort eigendom: Erfpacht
  • Bouwjaar: 1922

Kadastrale informatie

Het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de woning gelegen op de 2e verdieping, plaatselijk bekend te Amsterdam als de Mauvestraat 41 II, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie V nummer 10971-A-3; en Het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de woning gelegen op de 3e verdieping, plaatselijk bekend te Amsterdam als de Mauvestraat 41 III, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie V nummer 10971-A-4;

Download hier de kadastrale kaart: PDF

Bezichtigen

Geen bezichtiging mogelijk

Financieel

Plok € 3.500 exclusief BTW ten laste van verkoper
Specificatie indicatie kosten in PDF (per 06-10-2017 om 15:52)

Lasten

Documenten

Algemene voorwaarden PDF
Overige documenten PDF veilingbrochure mauvestraat nieuw
PDF ab2000 (2)
PDF bag-viewer-0363010000739369
PDF bag-viewer-0363010000739370
PDF Erfpacht 41-2
PDF 41291_Erfpacht 41-III.PDF
PDF 41291_Legger 41-II.PDF
PDF 41291_Legger 41-III.PDF
PDF notulen ALV Mauvestraat 30-05-2017
Kadastrale kaart PDF

Onderhands bod

Ook u kunt op een veiling een bod uitbrengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Indien u na het lezen van de spelregels toch onzeker bent, schakel dan een deskundige in, bijvoorbeeld uw makelaar.