Veilingdatum
20 november 2017
Vanaf
16:30
Locatie
Prins Bernhardplein 175
Soort veiling
Vrijwillige veiling
Dossiernummer
41314
Status
Gesloten

Omschrijving

Vrijwillige verkoop van het appartementsrecht gelegen aan het Victorieplein in het midden van de Rivierenbuurt. Het woonoppervlak bedraagt ca 90 m². Het appartement wordt verhuurd opgeleverd met een huuropbrengst van € 6.431,76 per jaar. De erfpachtcanon bedraagt € 628,68.

gebruik/oplevering:
Het object wordt verhuurd opgeleverd.

energie (EPA):
Voorlopig Energielabel G

NEN 2580:
G.O. Wonen: 63,50 m2
G.O. Overige inpandige ruimte: 0,40 m2
G.O. Gebouwgebonden buitenruimte: 8,50 m2
G.O. Externe bergruimte: 28,90 m2
(conform NEN-2580)

garanties/aansprakelijkheid:
De verkoper is niet aansprakelijk voor hetgeen mondeling dan wel schriftelijk is medegedeeld etc.

aanschrijvingen:
Verkoper is geen aanschrijving inzake het object bekend.
publiekrechtelijke beperkingen:
Er zijn geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB en de
Basisregistratie Kadaster.

milieu:
m.b.t. het/de registergoed(eren) verklaart verkoper dat hem geen verontreiniging bekend is

risico:
Alle risico’s, waaronder het krakersrisico, zijn vanaf de gunning voor rekening van de koper.

VvE:
Vereniging van Eigenaars van het gebouw Victorieplein 36 te Amsterdam.

overige bepalingen:
Niet van toepassing.

gunning:
De verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde niet te gunnen en zal zich daaromtrent uitspreken binnen 24 uur na de veiling van het betreffende perceel/of combinatie van percelen.

Kenmerken

  • Type registergoed: Appartement
  • Gebruik: Verhuurd
  • Soort eigendom: Erfpacht

Kadastrale informatie

Het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de woning, gelegen op de derde en vierde verdieping, plaatselijk bekend te 1078 PG Amsterdam. Victorieplein 36-III, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie V, complexaanduiding 11387, appartementsindex 5, uitmakende het drie/tiende onverdeeld aandeel.

Bezichtigen

De mogelijkheid wordt onderzocht, als een en ander duidelijk is, dan wordt dat hier vermeld.

Financieel

Plok € 2.300 exclusief BTW ten laste van verkoper
Specificatie indicatie kosten in PDF (per 12-10-2017 om 15:26)

Lasten

Documenten

Algemene voorwaarden PDF
Overige documenten PDF 41314_veilingbrochure victorieplein 36 III_1.PDF
PDF Victorieplein36Splitsingsakte2007
PDF Victorieplein36-Wijzigingsplitsing2016
PDF Victorieplein36Splitsingstekening
PDF 41314_BAG.PDF
PDF ab2000 (1)
PDF Kadastraal bericht object AMSTERDAM V V 11387 A5
PDF veilingakte_1
Kadastrale kaart PDF

Onderhands bod

Ook u kunt op een veiling een bod uitbrengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Indien u na het lezen van de spelregels toch onzeker bent, schakel dan een deskundige in, bijvoorbeeld uw makelaar.