Veilingdatum
20 november 2017
Vanaf
16:30
Locatie
Prins Bernhardplein 175
Soort veiling
Vrijwillige veiling
Dossiernummer
41357
Status
Gesloten

Omschrijving

In het centrum van Amsterdam komt deze mooie belegging te koop: de bedrijfsruimte op de begane grond en afzonderlijke bovenwoning op de 1e etage, staande en gelegen aan de Nieuwezijds Voorburgwal en Spuistraat 103F. De woning wordt leeg opgeleverd, de bedrijfsruimte is verhuurd voor € 34.000 (kale) huur per jaar. De centrale ligging in het hartje van het bruisende Amsterdam tezamen met vrij uitzicht op fraaie gevelhuisjes en de Nieuwe Kerk, maken dit een toplocatie. Het pand is uitstekend te bereiken middels openbaar vervoer. Voor de deur stoppen lijn 1, 2, 5,13, 17 en diverse buslijnen. Tevens ligt het Centraal Station te voet op +/- op 10 minuten afstand.

locatie:
De nieuwezijds voorburgwal is een gedempte gracht in het centrum van amsterdam. De straat verbindt het spui met de martelaarsgracht.
De centrale ligging in het hartje van het bruisende amsterdam tezamen met vrij uitzicht op fraaie gevelhuisjes en de nieuwe kerk, zorgen ervoor dat dit een toplocatie te noemen is.

Het pand is uitstekend te bereiken middels openbaar vervoer. Voor de deur stoppen lijn 1, 2, 5,13, 17 en diverse buslijnen. Teven is het centraal station op 10 minuten afstand gelegen.

Nieuwezijds Voorburgwal 150 €2.833,33
Spuistraat 103-F staat leeg

De kale huur bedraagt €2.833,33 per maand / €34.000,- per jaar.

waarborgsommen:
Ingeval dat er voorafgaande aan de veiling en met inachtneming van de termijnen een reëel onvoorwaardelijk en onderhands bod wordt gedaan welke door de eigenaar wordt aanvaard, dient bieder er zorg voor te dragen dat ten tijde van de ondertekening van de koopovereenkomst de waarborgsom (ten bedrage van 10% van de koopsom) is gestort op de derdenrekening van de veilingnotaris.

milieu:
Volgens verkregen informatie van het bodemloket is er op het perceel geen bodemonderzoek plaatsgevonden en zijn er geen boven – of ondergrondse tanks bekend.

Verkoper aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid omtrent de mogelijke aanwezigheid c.q. Gevolgen van stoffen in of aan het verkochte waarvan volgens de huidige maatstaven verwacht mag worden dat deze schadelijk kunnen zijn voor mens, dier of milieu. Met het oog op de bouwperiode is het niet onmogelijk dat er asbesthoudende materialen zijn verwerkt.

bestemming/gebruik:
Met betrekking tot het perceel nieuwezijds voorburgwal 150 / spuistraat 103 f te amsterdam is het bestemmingsplan ‘1012’ van toepassing. (bestemmingsplannen.nl) daarnaast is er een voorbereidingsbesluit vastgesteld op 27-9-2017.

centrum:
Planstatus: vastgesteld 2017-09-27
identificatie: nl.imro.0363.a1701vbstd-vg01
type plan: voorbereidingsbesluit

Verkoper aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid omtrent het wel of niet toewijzen van dit gebruik.

bouwjaar:
Circa 1875

beschermd stads- of dorpsgezicht:
Dit pand is aangewezen als beschermd stadsgezicht.

oppervlakte:
Conform nen2580:
Nieuwezijds voorburgwal 150 111,8 m2
Spuistraat 103-f 80,61 m2

Plattegronden en meetcertificaten zijn op te vragen bij de directiemakelaars.

vereniging van eigenaars:
De vereniging van eigenaars is genaamd ‘vereniging van appartementsrechteigenaren in het flatgebouw nieuwe zijds voorburgwal 150 en spuistraat 103-105 te amsterdam’. De vereniging wordt professioneel beheerd door de beheer compagnie.
De servicekosten bedragen € pm per maand.

garantie:
Het geveilde wordt geleverd in de feitelijke staat waarin het zich op het moment van de aflevering blijkt te bevinden. Verkoper is niet aansprakelijk voor mogelijke gebreken aan grond, opstal, installaties etc.

gunning / risico:
Verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde geheel of gedeeltelijk niet te gunnen en zal zich daaromtrent uitspreken binnen 3 werkdagen na de veiling van de percelen.
Vanaf de gunning is het risico voor de koper.


betaling / verrekening lasten:
De koopsom en het verder door koper verschuldigde moet uiterlijk worden voldaan op
30 december 2017. De baten en lasten zijn vanaf deze dag voor rekening van koper.

bedenktijd:
De wettelijke bepalingen inzake de eisen van schriftelijke koopovereenkomst en de bedenktijd van drie dagen, zoals die per 1 september 2003 in werking zijn getreden, gelden niet voor een openbare veiling ten overstaan van een notaris. Panden die worden verkocht via de eerste amsterdamse worden onvoorwaardelijk en zonder bedenktijd verkocht.

veilingzaal:
adres café restaurant dauphine: prins bernhardplein 175 te amsterdam.


veilcondities:
Geveild wordt conform de algemene veilingvoorwaarden onroerend goed amsterdam 2001
(ava 2001).


veilinginformatie:

Particulieren die niet bekend zijn met deze wijze van veilen wordt geadviseerd een eigen makelaar in te schakelen die hen kan voorlichten over de veiling en hun belangen kan behartigen.

Een duidelijke uitleg over het veilingsysteem is te vinden op de site van
http://www.eersteamsterdamse.nl/

Kenmerken

  • Type registergoed: Winkel / woonhuis
  • Gebruik: Gedeeltelijk verhuurd

Kadastrale informatie

1. Bedrijfsruimte, gelegen op de begane grond en eerste verdieping aan de voorzijde van het gebouw, plaatselijk bekend te 1012 SJ Amsterdam als Nieuwezijds Voorburgwal 150, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie F, complexaanduiding 7128-A, appartementsindexnummer 1, uitmakende het 18/69e aandeel in de gemeenschap.

Bezichtigen


Belangstellenden kunnen zich melden bij de makelaar. Zodra het bezichtigen van het pand mogelijk is zullen de belangstellenden uitgenodigd worden om het pand te bekijken.

Overige informatie

Omschrijving:

In het centrum van Amsterdam komt deze mooie belegging te koop: de bedrijfsruimte op de begane grond en afzonderlijke bovenwoning op de 1e etage, staande en gelegen aan de Nieuwezijds Voorburgwal en Spuistraat 103F. De woning wordt leeg opgeleverd, de bedrijfsruimte is verhuurd voor € 34.000 (kale) huur per jaar. De centrale ligging in het hartje van het bruisende Amsterdam tezamen met vrij uitzicht op fraaie gevelhuisjes en de Nieuwe Kerk, maken dit een toplocatie. Het pand is uitstekend te bereiken middels openbaar vervoer. Voor de deur stoppen lijn 1, 2, 5,13, 17 en diverse buslijnen. Tevens ligt het Centraal Station te voet op +/- op 10 minuten afstand.

Nen:

Plattegronden en meetcertificaten zijn op te vragen bij de directiemakelaars.

Financieel

Plok € 8.500 inclusief BTW
Specificatie indicatie kosten in PDF (per 09-11-2017 om 14:24)

Lasten

Documenten

Algemene voorwaarden PDF
Overige documenten PDF veilingbrochure_nieuwezijds_voorburgwal_150_spuistraat_103f
PDF Plattegronden
Kadastrale kaart image/png

Onderhands bod

Ook u kunt op een veiling een bod uitbrengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Indien u na het lezen van de spelregels toch onzeker bent, schakel dan een deskundige in, bijvoorbeeld uw makelaar.