Veilingdatum
19 maart 2018
Vanaf
16:30
Locatie
Prins Bernhardplein 175
Soort veiling
Vrijwillige veiling
Dossiernummer
42762
Status
Niet gegund

Omschrijving

Let op: het is vandaag (19 maart) mogelijk om het pand tussen 14.00 en 15.00 uur te bezichtigen.

Vrijwillige verkoop van, in een bruisend stukje Amsterdam gelegen, leegstaand pand met op de begane grond en kelder winkelruimte en op de bovenliggende verdiepingen vier appartementen.

locatie
Het gebouw is in de Jordaan gelegen aan de Rozengracht op de hoek met de Akoleienstraat.

oplevering
Het registergoed is geheel leeg en vrij van gebruik.

oppervlakte(n)
Het woonoppervlakte (conform de NEN2580 gemeten) bedraagt:
• Rozengracht 158-A : circa 31 m²
• Rozengracht 158-B : circa 31 m²
• Rozengracht 158-C : circa 31 m²
• Rozengracht 158-D : circa 32 m²
De winkelruimte heeft een bruto vloeroppervlakte van circa 48 m², waarvan circa 19 m² kelderruimte (hoogte circa 2 meter).
Aan de opgegeven maten en afmetingen kunnen geen rechten aan worden ontleend. Deze maten dienen slechts en alleen ter indicatie.

Vereniging van Eigenaars
Vereniging van eigenaars Rozengracht 158. Aangezien het gebouw sinds de splitsing steeds in één hand is geweest, is de vereniging niet actief. De VvE is ingeschreven in het handelsregister onder nummer 68776535.

WOZ waarde
De WOZ waarde m.b.t. de woningen is (nog) niet bekend. De WOZ waarde m.b.t. de winkelruimte bedraagt € 151.000 (belastingjaar 2017)

garanties
De koper aanvaardt het Registergoed in alle opzichten op basis van het "as is, where is”, waaronder onder meer bedoeld de bouwkundige, juridische, milieukundige, technische en feitelijke toestand waarin het Registergoed thans zich bevindt. De koper heeft ter zake van de staat van het Registergoed – behoudens eventuele expliciete garanties/verklaringen – geen enkele aanspraak, hoe ook genaamd, jegens Verkoper dan wel de notaris.
In aanvulling op het vorenstaande geven de verkoper en de notaris geen garantie en aanvaarden geen aansprakelijkheid omtrent datgene wat zij terzake juistheid van het registergoed mededelen, of waarvan mededeling achterwege blijft.

gunning
Verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde niet te gunnen en zal zich daaromtrent uitspreken uiterlijk 24 uur na de veiling van het betreffende perceel.

Kenmerken

  • Type registergoed: Bedrijfspand / woonhuis
  • Gebruik: Leegstaand
  • Soort eigendom: Vol eigendom

Kadastrale informatie

1. Het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de bedrijfsruimte gelegen in de kelder en op de begane grond, plaatselijk bekend als Rozengracht 158-huis te 1016 NJ Amsterdam, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie L, complexaanduiding 8781-A indexnummer 1, uitmakende het zeven/drieentwintigste (7/23) onverdeeld aandeel in de gemeenschap bestaande uit het huis met ondergrond en erf, staande en gelegen te Amsterdam aan de Rozengracht 158 te Amsterdam, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie L nummer 7186, groot veertig centiare; 2. Het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de woonruimten gelegen op de eerste, tweede, derde en vierde verdieping van het hiervoor gemelde huis, plaatselijk bekend als Rozengracht 158-I, 158-II, 158-III en 158-IV te 1016 NJ Amsterdam, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie L complexaanduiding 8781-A indexnummer 2, uitmakende het zestien/drieentwintigste (16/23) onverdeeld aandeel in de hiervoor onder 1 vermelde gemeenschap.

Bezichtigen


Bezichtiging is vandaag (19 maart) mogelijk tussen 14:00 uur en 15:00 uur.

Financieel

Plok 1% van hoogste opbod inclusief BTW t.l.v. verkoper

Lasten

Documenten

Algemene voorwaarden PDF
Bijzondere veilingvoorwaarden PDF
Overige documenten PDF Brochure Rozengracht 158 te Amsterdam

Onderhands bod

Ook u kunt op een veiling een bod uitbrengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Indien u na het lezen van de spelregels toch onzeker bent, schakel dan een deskundige in, bijvoorbeeld uw makelaar.