Veilingdatum
15 oktober 2018
Vanaf
16:30
Locatie
Prins Bernhardplein 175
Soort veiling
Vrijwillige veiling
Dossiernummer
43540
Status
Niet gegund

Omschrijving

Geheel pand bestaande uit bedrijfsruimte op de begane grond en drie bovengelegen woningen. Pand wordt leeg en vrij van huur opgeleverd. Gelegen op erfpacht; AB 1915, vaste canon €400,23 tot 29-2-2024. Zeer centraal gelegen.

oplevering
Pand wordt leeg en vrij van huur opgeleverd.

energie (EPA)
M.b.t. het /de registergoed(eren) verklaart verkoper dat hij wel/niet beschikt over een energieprestatiecertificaat dan wel een gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen, zijnde een label (A t/m G), op welke datum dit geregistreerd is etc. In geval hij niet beschikt over een energieprestatiecertificaat dan wel een gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen wordt koper geacht hiermee in te stemmen.

NEN 2580
M.b.t. het/de registergoed(eren) verklaart verkoper dat, hij wel beschikt over een NEN2580 meting;
BVO bedrijfsruimte volgens deze meting 81 m² bedraagt.
Eerste etage 62 m2
Tweede etage 64 m2
Derde etage 61 m2
Totale oppervlakte bedrijfsruimte + woningen bedraagt 268 m2

garanties/aansprakelijkheid
De verkoper geeft geen garantie / is niet aansprakelijk voor hetgeen mondeling danwel schriftelijk is medegedeeld. Pand wordt geveild en geleverd ‘as is, where is’.

aanschrijvingen
Blijkens een kadastraal uittreksel per datum 21-09-2018 rusten er geen aanschrijvingen op het pand.

publiekrechtelijke beperkingen
Blijkens een kadastraal uittreksel per datum 21-09-2018 staan er geen publiekrechtelijke beperkingen ingeschreven op dit perceel.

milieu
M.b.t. het/de registergoed(eren) verklaart verkoper dat het hem niet bekend is of de grond meer of minder vervuild is dan elders in de stad. Bij funderingsherstel dient koper altijd rekening te houden met extra onderzoek naar de grond.

besluit
De gemeente heeft besloten een omgevingsvergunning te verlenen voor het project ‘het veranderen van de woningen op de 1e , 2e en 3e verdieping, het maken van een dakterras, het vergroten van de balkons tot 1,5m aan de achtergevel en het vernieuwen van de ramen en deuren in de voorgevel van het gebouw op de locatie Nassaukade 153 in Amsterdam’, onder het in dit besluit gestelde voorschriften. De vergunning moet nog wel door de bezwaartermijn. (6 weken)

risico
Alle risico’s, waaronder het krakersrisico, zijn vanaf de gunning voor rekening van de koper.

overige bepalingen
Pand is gelegen op grond uitgegeven in erfpacht. De AB 1915 zijn van toepassing. De vaste canon bedraagt €400,23 per jaar tot 29-02-2024.

gunning
De verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde niet te gunnen en zal zich daaromtrent uitspreken binnen 48 uur na de veiling van het betreffende perceel/of combinatie van percelen.

Kenmerken

  • Type registergoed: Herenhuis
  • Gebruik: Leegstaand

Kadastrale informatie

Kadastraal bekend gemeente Amsterdam, Sectie Q, nummer 4218, groot 0 ha 0 are 98 ca.

Bezichtigen


In overleg met de directie-makelaar is bezichtigen op afspraak mogelijk. Binnenlopen zonder afspraak kan ook op donderdag 11 oktober tussen 13.00 en 14.00 uur en op maandag 15 oktober tussen 13.00 en 14.00 uur.

Financieel

Plok € 15.000 inclusief BTW ten last van verkoper.
Specificatie indicatie kosten in PDF (per 21-09-2018 om 12:03)

Lasten

Documenten

Algemene voorwaarden PDF
Overige documenten PDF 180925 veilingbrochure nassaukade 153
PDF 180921153-huis bag-viewer-0363010000748329 - kopie
PDF 180921 153-1 bag-viewer-0363010000748330 - kopie
PDF 180921153-2 bag-viewer-0363010000748331 - kopie
PDF 180921153-3 bag-viewer-0363010000748332 - kopie
PDF 43540_180921Erfpachtcanon 2018 - versie 2.PDF
PDF 180921Meetrapport - Nassaukade 153-HS, Amsterdam - kopie
PDF 180921Meetrapport - Nassaukade 153-1, Amsterdam - kopie
PDF 180921Meetrapport - Nassaukade 153-2, Amsterdam - kopie
PDF 180921Meetrapport - Nassaukade 153-3, Amsterdam - kopie
PDF 180921Polis opstalverzekering.300718 versie 2
PDF 180921AB 1915
PDF 180921Uittreksel kadastrale kaart - kopie
Kadastrale kaart PDF

Onderhands bod

Ook u kunt op een veiling een bod uitbrengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Indien u na het lezen van de spelregels toch onzeker bent, schakel dan een deskundige in, bijvoorbeeld uw makelaar.