Veilingdatum
04 februari 2019
Vanaf
16:30
Locatie
Prins Bernhardplein 175
Soort veiling
Executieveiling (hypotheek)
Dossiernummer
43738
Status
Gegund

Omschrijving

Het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Sloten (Noord-Holland), sectie D, complexaanduiding 9592-A, appartementsindex 21, omvattende:
a. Het vierenzestig / tienduizend vijfhonderd zesentwintigste (64/10526ste) onverdeeld aandeel in de gemeenschap, bestaande uit het voortdurend recht van erfpacht van de percelen grond, eigendom van de gemeente Amsterdam, gelegen aan de Pieter Calandlaan 26 tot en met 36 (even nummers), Cornelis Lelylaan 93 tot en met 115 (oneven nummers), Hendrik de Bruynstraat 1 tot en met 25 (oneven nummers), Fijnje van Salverdastraat 1 tot en met 6 (even nummers), Wilhelmus Leemansstraat 2 tot en met 8 (even nummers) te Amsterdam, met de rechten van de erfpachter op de op de grond aangebrachte opstallen voortvloeiend uit de erfpachtvoorwaarden en uit de wet, op de op de grond aangebrachte opstallen bestaande uit vier (4) gebouwen met ondergrond, erf en overige aanhorigheden, omvattende éénhonderd vierentwintig (124) woningen, acht (8) garages, één (1) bedrijfsruimte (feitelijk twee (2) bedrijfsruimten) en bergingen, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Sloten (N.H.), sectie D, nummers: 4769, 4770, 4771 en 4915, tezamen groot tweeënveertig are zestien centiare; en
b. Het recht op het uitsluitend gebruik van de woning op de tweede verdieping, plaatselijk bekend Wilhelmus Leemansstraat 2 2 te 1065 CZ Amsterdam.

Kenmerken

  • Type registergoed: Appartement
  • Gebruik: Bewoond/in eigen gebruik
  • Soort eigendom: Erfpacht

Kadastrale informatie

Gemeente Sloten (Noord-Holland), sectie D, complexaanduiding 9592-A, appartementsindex 21.

Bezichtigen

De mogelijkheid wordt onderzocht, als een en ander duidelijk is, dan wordt dat hier vermeld.

Financieel

Plok 1% van de inzetsom
Specificatie indicatie kosten in PDF (per 17-01-2019 om 11:17)

Lasten

Documenten

Algemene voorwaarden PDF
Bijzondere veilingvoorwaarden PDF
Overige documenten PDF Algemene bepalingen voor voortdurende erfpacht 2000
PDF BAG vieuwer
PDF Bijzondere veilingvoorwaarden
PDF Bodemloketrapport
PDF Kadastrale kaart
PDF Splitsingsakte
PDF Zoek uw energielabel (voorlopig E)
PDF Van VVE ontvangen informatie_1
PDF kostenoverzicht_1
PDF AVVE 2017
Kadastrale kaart PDF

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar. Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 20-01-2019 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.