Veilingdatum
20 mei 2019
Vanaf
16:30
Locatie
Prins Bernhardplein 175
Soort veiling
Executieveiling (hypotheek)
Dossiernummer
43957
Status
Gegund

Omschrijving

het voortdurend recht van erfpacht van een perceel grond, in eigendom toebehorend aan de gemeente Den Helder, gelegen aan de Beukenkampstraat te Den Helder, kadastraal bekend gemeente Den Helder, sectie C nummer 8220, ter grootte van eenentachtig centiare (81 ca), met de rechten van de erfpachter op het zich daarop bevindende woonhuis met ondergrond, tuin en verdere aanhorigheden, gelegen te 1781 TV Den Helder, Beukenkampstraat 43.

Oppervlakte volgens BAG: 68m2

Kenmerken

  • Type registergoed: Woonhuis
  • Gebruik: Onbewoond
  • Soort eigendom: Erfpacht
  • Bouwjaar: 1930

Kadastrale informatie

kadastraal bekend gemeente Den Helder, sectie C nummer 8220

Bezichtigen

De mogelijkheid wordt onderzocht, als een en ander duidelijk is, dan wordt dat hier vermeld.

Overige informatie

Het huurbeding is niet ingeroepen.

Bij bezoek aan de woning op 23 april 2019 is gebleken dat de woning NIET leeg en ontruimd is. De sleutels zijn in bezit bij de notaris.

WOZ-waarde: € 79.000,-.

Woonhuis met ondergrond, tuin en verdere aanhorigheden, oppervlakte volgens BAG: 68m2. Het huurbeding is niet ingeroepen.

Bij bezoek aan de woning op 23 april 2019 is gebleken dat de woning NIET leeg en ontruimd is. De sleutels zijn in bezit bij de notaris.

WOZ-waarde
€ 79.000,-.

oppervlakte
68m2 (BAG)

kostenoverzicht
- schatting notarieel honorarium thans geschat op € 5.838,25 (inclusief 21% btw),
begroot op 21,5 uur á € 225,00 exclusief 21% btw per uur;
- Kadastrale rechten onbelast: € 137,50;
- Kadastrale rechten belast: € 164,00 (inclusief 21% btw);
Totaal: € 6.139,75

bijkomende kosten voor koper
- overdrachtsbelasting, 2% te berekenen over de koopsom (vermeerderd met
kosten);
- achterstallige waterschapslasten 2017 en 2018 ad € 75,17;
- achterstallige erfpachtcanon van 2017 en 2018 ad € 292,64 (jaarlijks bij
achterafbetaling € 146,32).

lasten
Rioolrecht € 130/jaar
Waterschap € 35,39/jaar
Erfpachtcanon € 146,32/jaar
OZB € 107,44/jaar

Financieel

Plok 1% ten laste van verkoper
Indicatie veilingkosten € 6140 (per 17-04-2019 om 14:47 )
Specificatie indicatie kosten in PDF (per 17-04-2019 om 14:44)

Lasten

Rioolbelasting € 130 per jaar
Waterschapslasten € 35,39 per jaar
Erfpachtcanon € 146,32 per jaar
Onroerende zaakbelasting € 107,44 per jaar

Documenten

Algemene voorwaarden PDF
Bijzondere veilingvoorwaarden PDF
Overige documenten PDF Eigendomsbewijs
PDF BAG Beukenkampstraat 43
PDF eigendomsinformatie_1781TV43_17-04-2019_12-31-08
Kadastrale kaart PDF

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar. Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 05-05-2019 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.