Veilingdatum
15 april 2019
Vanaf
16:30
Locatie
Prins Bernhardplein 175
Soort veiling
Vrijwillige veiling
Dossiernummer
43999
Status
Onderhands verkocht

Omschrijving

Twee beleggingspanden gelegen in het westelijk deel van Amsterdam in de wijk de Baarsjes. bestaande uit acht appartementen, waarvan 4 appartementen vrij van huur en gebruik worden opgeleverd.

Van Speijkstraat 47: c.a. 246m2
Van Speijkstraat 47 H: 62 m2 + 32 m2 kelder
Van Speijkstraat 47 1: 60 m2
Van Speijkstraat 47 2: 62 m2
Van Speijkstraat 47 3: 62 m2

Van Speijkstraat 49: c.a. 246m2
Van Speijkstraat 49 H: 62 m2 + 32 m2 kelder
Van Speijkstraat 49 1: 60 m2
Van Speijkstraat 49 2: 62 m2
Van Speijkstraat 49 3: 62 m2

Erfpacht
De gemeentelijke erfpacht canon bedraagt €1.172,56 per jaar per pand. Algemene bepalingen voor voortdurende erfpacht 1915 van toepassing. Tijdvak loopt tot 15 mei 2047.

Huuropbrengst
Van Speijkstraat 47 H € 4480,80 per jaar
Van Speijkstraat 47 1 € 5541,48 per jaar
Van Speijkstraat 47 2: vrij van huur en gebruik
Van Speijkstraat 47 3: vrij van huur en gebruik

Van Speijkstraat 49 H: vrij van huur en gebruik
Van Speijkstraat 49 1: € 4364,76 per jaar
Van Speijkstraat 49 2: vrij van huur en gebruik
Van Speijkstraat 49 3 € 7252,92 per jaar


Kenmerken

  • Type registergoed: Beneden- en bovenwoning
  • Gebruik: Gedeeltelijk verhuurd
  • Oppervlakte perceel: 0 m²

Kadastrale informatie

Van Speijkstraat 47 Kadastrale aanduiding Sloten Noord-Holland C 12036 Van Speijkstraat 49 Kadastrale aanduiding Sloten Noord-Holland C 12037

Bezichtigen

dinsdag 9 april 2019, van 14:00 tot 16:00 uur
donderdag 11 april 2019, van 14:00 tot 16:00 uur
maandag 15 april 2019, van 14:00 tot 16:00 uur
De bezichtiging wordt begeleid door:
Hoen Makelaars BV
Dhr. M. Friedrich
020-3054444
info@hoen.nl

Overige informatie

gebruik/oplevering
Het pand is verhuurd onder gestanddoening van de lopende huurovereenkomsten.

waarborgsommen
Door huurders zijn geen waarborgsommen betaald m.u.v. Van Speijkstraat 49-III (€ 496,90). De door de huurders betaalde waarborgsommen worden met de koper verrekend.

NEN 2580
M.b.t. het/de registergoed(eren) verklaart verkoper dat, hij beschikt over meetrapporten ten behoeve van 47 2, 49 H en 49 3. Voor nadere informatie: zie te downloaden documenten.

garanties/aansprakelijkheid
De verkoper geeft geen garantie / is niet aansprakelijk voor hetgeen mondeling danwel schriftelijk is medegedeeld etc.

risico
Alle risico’s, waaronder het krakersrisico, zijn vanaf de gunning voor rekening van de koper.

gunning
De verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde niet te gunnen en zal zich daaromtrent uitspreken binnen 24 uur na de veiling van het betreffende perceel/of combinatie van percelen.

FINANCIËLE INFORMATIE
huren
Van Speijkstraat 47-H: € 4480,80 per jaar
Van Speijkstraat 47-1 : € 5541,48 per jaar
Van Speijkstraat 47-2 : vrij van huur en gebruik
Van Speijkstraat 47-3 : vrij van huur en gebruik
Van Speijkstraat 49-H: vrij van huur en gebruik
Van Speijkstraat 49-1 : € 4.364,76 per jaar
Van Speijkstraat 49-2 : vrij van huur en gebruik
Van Speijkstraat 49-3 : € 7252,92 per jaar

lasten per jaar:
onroerende zaak belasting €
Van Speijkstraat 47-H: € 137,54
Van Speijkstraat 47-1 : onbekend
Van Speijkstraat 47-2 : onbekend
Van Speijkstraat 47-3 : € 126,55

Van Speijkstraat 49-H: € 140,57
Van Speijkstraat 49-1 : € 123,14
Van Speijkstraat 49-2 : € 126,55
Van Speijkstraat 49-3 : € 126,55

rioolrecht/aansluitrecht 2019 € 131,12 per appartement
-------------------
tezamen aan lasten per jaar € 1.829,86
erfpachtcanon Van Speijkstraat 47 € 1.172,56
erfpachtcanon Van Speijkstraat 49 € 1.172,56
-----------------
totale lasten per jaar € 4.174,98

achterstallige lasten: geen

WOZ-waarde:
Van Speijkstraat 47-H: 363.000,- euro (2018)
Van Speijkstraat 47-1 : 296.000,- euro (2017)
Van Speijkstraat 47-2 : 304.000,- euro (2017)
Van Speijkstraat 47-3 : 334.000,- euro (2018)
Van Speijkstraat 49-H: 371.000,- euro (2018)
Van Speijkstraat 49-1 : 325.000,- euro (2018)
Van Speijkstraat 49-2 : 334.000,- euro (2018)
Van Speijkstraat 49-3 : 334.000,- euro (2018)

aanvaarding
Na betaling der kooppenningen en het verder ter zake de veiling verschuldigde.

verrekening baten en lasten
De baten en lasten zijn vanaf de betaling der kooppenningen voor rekening van de koper.

plok
De omvang van de plokpenning € 12.500,- per pand exclusief BTW ten lasten van verkoper, betaling via notaris.

verzekering
De koper dient de verzekering vanaf de gunning zelf te verzorgen.

Financieel

Plok

Lasten

Documenten

Algemene voorwaarden PDF
Overige documenten PDF 190329 veilingbrochure van speijkstraat 47-49
PDF 190329 bag viewer van speijkstraat 47 h
PDF 190329 bag viewer van speijkstraat 47-l amsterdam
PDF 190329 bag viewer van speijkstraat 47-ll amsterdam
PDF 190329 bag viewer van speijkstraat 47-lll Amsterdam
PDF 190329 bag viewer van speijkstraat 49 h amsterdam
PDF 190329 bag viewer van speijkstraat 49-l amsterdam
PDF 190329 bag viewer van speijkstraat 49-ll amsterdam
PDF 190329 bag viewer van speijkstraat 49-lll amsterdam
PDF 190329 bodemrapportage van speijklaan 47 amsterdam
PDF 190329 bodemrapportage van speijklaan 49 amsterdam
PDF 190329 eigendomsbewijs van speijklaan 47 amsterdam (geanomiseerd)
PDF 190329 eigendomsbewijs van speijklaan 49 amsterdam (geanomiseerd)
PDF 190329 eigendomsinformatie van speijkstraat 47 amsterdam (geanomiseerd)
PDF 190329 eigendomsinformatie van speijkstraat 49 amsterdam (geanomiseerd)
PDF 190329 erfpachtgegevens van speijkstraat 47 amsterdam
PDF 190329 erfpachtgegevens van speijkstraat 49 amsterdam
PDF 190329 huurovereenkomst van speijkstraat 47 h amsterdam (geanomiseerd)
PDF 190329 huurovereenkomst van speijkstraat 47 I amsterdam (geanomiseerd)
PDF 190329 huurovereenkomst van speijkstraat 49 I (geanomiseerd)
PDF 190329 huurovereenkomst van speijkstraat 49 III amsterdam (geanomiseerd)
PDF 190329 omgevingsvergunning olo 4007705 van speijkstraat 47h
PDF 190329 opm asbestrapport van spijkstraat 49 h 4 mei 2018 (geanomiseerd)
PDF 190329 adba asbestinventarisatie van spijkstraat 47-49 1 juni 2018
PDF 190329 adba asbestinventarisatie van spijkstraat 47-49 1 juni 2018 _1
PDF 190329 allnamics funderingsondersoek van spijkstraat 47-49 8 november 2018 (geanomiseerd)
PDF 190329 gemeente amsterdam sloopmelding verleend van spijkstraat 47-49 13 november 2018
PDF 190329 pakket verzekering 2017-2018 van speijkstraat 47-49 (geanomiseerd)
PDF 190412 woning media - meetrapport - van speijkstraat 49-3
PDF 190412 woning media - meetrapport - van speijkstraat 49HS
PDF 190412 woning media - meetrapport - van speijkstraat 47-2
Kadastrale kaart PDF

Onderhands bod

Ook u kunt op een veiling een bod uitbrengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Indien u na het lezen van de spelregels toch onzeker bent, schakel dan een deskundige in, bijvoorbeeld uw makelaar.