Veilingdatum
20 mei 2019
Vanaf
16:30
Locatie
Prins Bernhardplein 175
Soort veiling
Vrijwillige veiling
Dossiernummer
44098
Status
Gegund

Veiling in combinatie

Dit betreft een "veiling in combinatie". Dat betekent dat deze veiling bestaat uit meerdere objecten (kavels). Elk object wordt eerst afzonderlijk in opbod en afslag gebracht, waarna de combinatie van de objecten gezamenlijk in afslag plaatsvindt. De verkoper heeft de keuze om de combinatie (niet) te gunnen, of toch (niet) te gunnen aan een of meer bieders op de afzonderlijke kavels.
Een overzicht van alle afzonderlijke objecten, die bij deze "veiling in combinatie" behoren, vindt u onder het tabje 'Kavels'.

Kavels


Image

Postjeskade 105hs, AMSTERDAM

Image

Postjeskade 105I, AMSTERDAM

Image

Postjeskade 105II, AMSTERDAM

Image

Postjeskade 105III + IV, AMSTERDAM

Omschrijving

Te weten een perceel grond met vier afzonderlijke appartementsrechten, staande en gelegen aan Postjeskade 105, 1058 DK Amsterdam, kadastraal bekend gemeente Sloten, sectie M, nummer 2118, groot tweeënnegentig centiare.

bestaande uit:
Postjeskade 105-huis
Postjeskade 105-I
Postjeskade 105-II
Postjeskade 105-III-IV

Postjesweg 105-hs, I, II & III-IV (combinatie)

Kenmerken

  • Type registergoed: Woonhuis
  • Gebruik: Verhuurd
  • Oppervlakte perceel: 58 m²

Kadastrale informatie

I. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de woning op de begane grond met achtergelegen tuin en schuur, plaatselijk bekend Postjeskade105-Huis, 1058 DK Amsterdam, kadastraal bekend gemeente Sloten, sectie M, complexaanduiding 1969-A, appartementsindex 1, uitmakende het zesenzestig/zeshonderd zesenveertigste (66/646e) onverdeeld aandeel in voormelde gemeenschap II. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de woning op de eerste verdieping met achtergelegen veranda, plaatselijk bekend Postjeskade 105-1, 1058 DK Amsterdam, kadastraal bekend gemeente Sloten, sectie M, complexaanduiding 1969-A, appartementsindex 3, uitmakende het drieënzestig/zeshonderd zesenveertigste (63/646e) onverdeeld aandeel in voormelde gemeenschap III. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de woning op de tweede verdieping met achtergelegen veranda, plaatselijk bekend Postjeskade 105-2, 1058 DK Amsterdam, kadastraal bekend gemeente Sloten, sectie M, complexaanduiding 1969-A, appartementsindex 5, uitmakende het drieënzestig/zeshonderd zesenveertigste (63/646e) onverdeeld aandeel in voormelde gemeenschap IV. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de woning op de derde verdieping met achtergelegen veranda, alsmede op de vierde verdieping met achtergelegen plat dak, alsmede het portaal gelegen op de tweede verdieping en het trappenhuis lopende van de tweede naar de derde verdieping, plaatselijk bekend Postjeskade 105-3-4, 1058 DK Amsterdam, kadastraal bekend gemeente Sloten, sectie M, complexaanduiding 1969-A, appartementsindex 7, uitmakende het eenhonderd drieëndertig/zeshonderd zesenveertigste (133/646e) onverdeeld aandeel in voormelde gemeenschap

Bezichtigen


Bezichtiging van de tweede verdieping is mogelijk op donderdag 16-5 tussen 13:00 en 14:30 uur.

Directiemakelaar: Dhr. J.M.J. (Kobus) Keij, Keij & Stefels (k.keij@keij-stefels.nl, 020-5775339, 06-21503344)

Overige informatie

Bezichtiging van de tweede verdieping is mogelijk op donderdag 16-5 tussen 13:00 en 14:30 uur.

huuropbrengst
Postjeskade 105-HS: € 6.233,88 per jaar
Postjeskade 105-I: €5.299,56 per jaar
Postjeskade 105-II: €5.849,04 per jaar
Postjeskade 105-III+IV: €7.505,52 per jaar

oppervlakte
Postjeskade 105-hs: woonfunctie 58 m2 - buitenruimte 15,8 m2 - bergruimte 3,6 m2
Postjeskade 105-I: woonfunctie 54,9 m2 - buitenruimte 3,7 m2
Postjeskade 105-II: woonfunctie 57,5 m2 - buitenruimte 3,7 m2
Postkeskade 105-III: woonfunctie 62,1 m2 - buitenruimte 3,7 m2
Postjeskade 105-IV:woonfunctie 51,8 m2

energie (EPA)
Nog niet in bezit van een energielabel

NEN 2580
M.b.t. de registergoederen verklaart verkoper dat, hij wel beschikt over een NEN2580 meting; dat het gbo volgens deze meting 226.3 m² bedraagt.

garanties/aansprakelijkheid
De verkoper is niet aansprakelijk voor hetgeen mondeling danwel schriftelijk is medegedeeld
etc.

aanschrijvingen
Verkoper is geen aanschrijving inzake het object bekend.

publiekrechtelijke beperkingen
Er zijn geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB en de Basisregistratie Kadaster.

risico
Alle risico’s, zijn vanaf de dag waarop de koopsom moet worden voldaan of- ingeval van eerder aflevering- vanaf de dag waarop de aflevering plaatsvindt, voor rekening van de koper.

ontruiming
Ontruiming is niet van toepassing.

VvE
Vereniging van eigenaars Postjeskade 105 en 107 te Amsterdam. Ingeschreven onder nummer 50831437 in het handelsregister.

gunning
De verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde niet te gunnen en zal zich daaromtrent uitspreken binnen 48 uur na de veiling van het betreffende perceel.

combinatie
- Vier losse appartementsrechten
- In zijn geheel

Milieu-informatie

M.b.t. het registergoed verklaart de verkoper dat er geen bodemverontreiniging aanwezig is.

Financieel

Plok € 11.000,- excl. BTW ten laste van verkoper

Lasten

Rioolheffing tarief eigenaar: € € 131,12 per jaar

Documenten

Algemene voorwaarden PDF
PDF
Bijzondere veilingvoorwaarden PDF
Overige documenten PDF 190418 go metrages postjeskade 105
PDF 190418 overige bepalingen tbv veiling_1
PDF 190423 afschrift openbaar register hyp4 dl 67701 nr 94 (1)
PDF 190423 sloten_noord-holland_m_2118 (1)
PDF 190423 sloten_noord-holland_m_2118 (hs)

Onderhands bod

Ook u kunt op een veiling een bod uitbrengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Indien u na het lezen van de spelregels toch onzeker bent, schakel dan een deskundige in, bijvoorbeeld uw makelaar.