Veilingdatum
20 mei 2019
Vanaf
16:30
Locatie
Prins Bernhardplein 175
Soort veiling
Vrijwillige veiling
Dossiernummer
44105
Status
Niet gegund

Omschrijving

Geheel pand bestaande uit twee appartementsrechten: een bedrijfsruimte in de kelder, de begane grond en eerste etage en drie bovengelegen woningen.

Het huidig gebruik van de kelder, begane grond en de eerste verdieping is bedrijfsruimte/ bijeenkomstfunctie en is verhuurd. Nadere informatie is beschikbaar via de directiemakelaar.

Het gebruik van de bovengelegen verdiepingen is woning. Deze etages zijn verhuurd.

Kenmerken

  • Type registergoed: Bedrijfspand / woonhuis
  • Gebruik: Verhuurd
  • Soort eigendom: Vol eigendom

Kadastrale informatie

Bedrijfsruimte en verder toebehoren Kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie Q, complexaanduiding 7495, appartementsindex 1, uitmakende het 1/4e aandeel in de gemeenschap. Woningen gelegen op de eerste, tweede, derde verdieping, alsmede van de berging gelegen op de zolderverdieping, alsmede de gang op de begane grond van het gebouw Kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie Q, complexaanduiding 7495, appartementsindex 2, uitmakende het 3/4e aandeel in de gemeenschap.

Download hier de kadastrale kaart: PDF

Bezichtigen

De mogelijkheid wordt onderzocht, als een en ander duidelijk is, dan wordt dat hier vermeld.

Overige informatie

energielabel
Verkoper beschikt niet over een energieprestatiecertificaat dan wel een gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen. Koper wordt geacht hier mee in te stemmen.

NEN 2580
Met betrekking tot de registergoederen verklaart verkoper dat, hij beschikt over een NEN2580 meting en dat het bruto vloeroppervlakte volgens deze meting 393,20 m² bedraagt.

gebruiksoppervlakten wonen
- Begane grond/souterrain inclusief vide: 96,30 m2
- Eerste etage: 68,00 m2
- Tweede etage: 68,00 m2
- Derde etage: 67,30 m2
- Vierde etage: 51,80 m2

aanschrijvingen
Blijkens een kadastraal uittreksel per 02-04-2019 zijn er geen aanschrijvingen bekend.

publiekrechtelijke beperkingen
Blijkens een kadastraal uittreksel per 02-04-2019 zijn er geen beperkingen bekend in de Basisregistratie Kadaster en in de Landelijke Voorzieningen WKPB.

milieu
Met betrekking tot het registergoed verklaart verkoper dat het hem niet bekend is of de grond meer of minder vervuild is dan elders in de stad. Bij eventueel funderingsherstel dient koper altijd rekening te houden met extra onderzoek naar de grond.

VvE:
De vereniging van eigenaars is genaamd ‘Vereniging van eigenaars gebouw De Genestetstraat 1 te Amsterdam’. Bestaande uit A1 en A2. De vereniging is niet actief, noch ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

eigendom
Het pand is gelegen op eigen grond.



Financieel

Plok € 16.000,- inclusief BTW voor rekening van koper

Lasten

Documenten

Algemene voorwaarden PDF
Overige documenten PDF 190516 veilingbrochure de genestetstraat
PDF 190423 bag genestetstraat 1- huis
PDF 190423 bag genestetstraat 1-1
PDF 190423 bag genestetstraat 1-2
PDF 190423 bag genestetstraat 1-3
PDF 190423 bag genestetstraat 1-4
PDF 190423 woz de genestetstraat 1-2
PDF 190423 woz de genestetstraat 1-3
PDF 190423 woz de genestetstraat 1-4
PDF 190423 kadastraal uittreksel genestetstraat 1-huis
PDF 190423 kadastraal uittreksel genestetstraat 1-1-2-3_1
PDF 190423 nen 2580 meetrapport genestetstraat 1 1-2-3-4 amsterdam
PDF 190423 rapport bodemloket_1
PDF 190423 huurovereenkomst genestetstraat 1-3 (anoniem)
PDF 190423 splitsing hyp4_9982_34 (anoniem)
PDF 190423 splitsingsakte + tekening genestestraat (anoniem)
PDF 190429 financiele informatie de genesterstraat 1
PDF 190510 verzoekschrift
Kadastrale kaart PDF

Onderhands bod

Ook u kunt op een veiling een bod uitbrengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Indien u na het lezen van de spelregels toch onzeker bent, schakel dan een deskundige in, bijvoorbeeld uw makelaar.