Veilingdatum
17 juni 2019
Vanaf
16:30
Locatie
Prins Bernhardplein 175
Soort veiling
Executieveiling (hypotheek)
Dossiernummer
44117
Status
Onderhands verkocht

Omschrijving

Bedrijfspand met parkeerplaats en bijbehorende mandeligheden.

Oppervlakte volgens BAG 170 m²

Kenmerken

  • Type registergoed: Bedrijfspand
  • Gebruik: Bewoond/in eigen gebruik
  • Soort eigendom: Vol eigendom

Kadastrale informatie

a. een perceel grond met de daarop gebouwde bedrijfsunit met bijbehorende parkeerplaats, deel uitmakende van het project ''Het Guldenkwartier'', gelegen op het bedrijvenpark ''Nieuw-Vennep Zuid'' te Nieuw-Vennep te 2153 PJ Nieuw-vennep, Pesetaweg 97, kadastraal bekend gemeente , sectie AN, nummer 1040, groot een are en vijftig centiare; b. met het hiervoor beschreven kadastraal nummer 1040 is als ''mandelig eigendom'' onlosmakelijk verbonden: het één/negende (1/9e) onverdeeld aandeel in het buitenterrein, bestemd tot toegangsweg en parkeerplaatsen ten behoeve van de aanliggende bedrijfsunits (gelegen rondom de geprojecteerde bouwnummers 1 tot en met 9, welk buitenterrein mandelig zal zijn tussen de eigenaren van de bedrijfsunits met de bouwnummers 1 tot en met 9, bekend als ''mandeligheid 1'', kadastraal bekend gemeente Haarlemmermeer, sectie AN nummer 1044, groot een are vijftig centiare; c. 1. het één/acht en twintigste (1/28e) onverdeeld aandeel in het buitenterrein, bestemd tot groen en parkeerplaatsen (gelegen rondom de geprojecteerde bedrijfsunits), welk buitenterrein mandelig zal zijn tussen alle eigenaren van de bedrijfsunits 1 tot en met 28, bekend als ''mandeligheid 4''; 2. het één/acht en twintigste (1/28e) onverdeeld aandeel in het buitenterrein, bestemd tot weg en parkeerplaatsen (gelegen langs de zuidgrens van de geprojecteerde bedrijfsunits), welk buitenterrein mandelig zal zijn tussen alle eigenaren van de bedrijfsunits 1 tot en met 28, bekend als ''mandeligheid 5''; welke voormelde mandeligheden samen kadastraal bekend zijn als gemeente Haarlemmermeer, sectie AN nummers 1071, 1074 en 1075, respectievelijk groot dertien are en dertig centiare, zeven centiare en tweeënzestig centiare;

Download hier de kadastrale kaart: PDF

Bezichtigen

Geen bezichtiging mogelijk

Overige informatie

In tegenstelling tot hetgeen in de akte bijzondere veilingvoorwaarden is vermeld, heeft de eigenaar het registergoed weer in gebruik genomen.
Inpandige foto's die dit aantonen worden een dezer dagen op de site geplaatst.

Bedrijfspand met parkeerplaats en bijbehorende mandeligheden.

oppervlakte
volgens BAG 170 m².

Financieel

Plok 1% (KOPER)
Indicatie veilingkosten € 7600 (per 09-05-2019 om 09:28 )

Lasten

Documenten

Algemene voorwaarden PDF
Bijzondere veilingvoorwaarden PDF
Overige documenten PDF bestemming mandelingheid, kwalitaieve verplichting en erfdienstbaarheden
PDF BIJZONDERE LASTEN EN VERPLICHTINGEN
Kadastrale kaart PDF

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar. Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 02-06-2019 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.