Veilingdatum
16 december 2019
Vanaf
18:00
Locatie
Prins Bernhardplein 175
Soort veiling
Executieveiling (hypotheek)
Dossiernummer
44496
Status
Gesloten

Omschrijving

het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie AO,
complexaanduiding 2644-A, appartementsindex 7, omvattende:

a. het zesennegentig/zevenduizend vierhonderdste (96/7.400ste) onverdeeld aandeel in de
gemeenschap, bestaande uit het voortdurend recht van erfpacht van een perceel grond
in eigendom toebehorend aan de gemeente Amsterdam, met de rechten van
de erfpachter op de zich op die grond bevindende opstallen, bestaande uit
een gebouw omvattende tachtig (80) woningen met berging plaatselijk bekend te
Amsterdam, Wipmolen 1 tot en met 80, ten tijde van de splitsing in
appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie AO, nummer
2633, ter grootte van tien are, achtennegentig centiare (10 a 98 ca);

b. het recht op het uitsluitend gebruik van de woning gelegen op de eerste verdieping met berging gelegen op de begane grond, plaatselijk bekend Wipmolen 7 te 1035 CV Amsterdam.

Kenmerken

  • Type registergoed: Appartement
  • Oppervlakte wonen: 90 m²

Bezichtigen

De mogelijkheid wordt onderzocht, als een en ander duidelijk is, dan wordt dat hier vermeld.

Financieel

Plok 1% van de inzetsom t.l.v. verkoper
Indicatie veilingkosten € 7310 (per 16-12-2019 om 15:14 )
Specificatie indicatie kosten in PDF (per 15-11-2019 om 11:56)

Lasten

Documenten

Algemene voorwaarden PDF
Bijzondere veilingvoorwaarden PDF
Overige documenten PDF Afschrift openbaar register Hyp4 dl 17109 nr 37 reeks AMSTERDAM
PDF AVVE 2017
PDF BAG
PDF Bodemloket
PDF brondocument 16650-25-HYP4 onroerende zaken
PDF brondocument 18637-31-HYP4 onroerende zaken
PDF brondocument 18709-184-HYP4 onroerende zaken
PDF Energielabel
PDF gemeente ontvangen mail informatie erfpacht
PDF Ruimtelijke plannen
PDF uittrekselkadastralekaart Amsterdam-AO-2644-7
PDF Bijzondere veilingvoorwaarden
PDF kostenoverzicht - PDF (2)
Kadastrale kaart PDF

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar. Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 01-12-2019 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.