Veilingdatum
16 maart 2020
Vanaf
18:00
Locatie
Prins Bernhardplein 175
Soort veiling
Executieveiling (hypotheek)
Dossiernummer
44617
Status
Onderhands verkocht

Omschrijving

Woonboerderij met aangebouwde stal/schuur voorzien van drie paardenboxen, vrijstaande boerenschuur, twee paardenweides en paardenrijbak, ondergrond en verder aanbehoren, plaatselijk bekend Zuidveren 9, 4845 CJ Wagenberg, kadastraal bekend gemeente Terheijden, sectie D, nummer 3097, groot tweeduizend zevenhonderd en tweeëndertig vierkante meter.

Kenmerken

  • Type registergoed: Woonboerderij
  • Kamers: 5
  • Gebruik: Verhuurd zonder toestemming schuldeiser
  • Bouwjaar: 1930
  • Oppervlakte wonen: 200 m²
  • Inhoud: 2100 m³
  • Oppervlakte perceel: 2732 m²

Bezichtigen

De mogelijkheid wordt onderzocht, als een en ander duidelijk is, dan wordt dat hier vermeld.

Overige informatie

Woonboerderij met aangebouwde stal/schuur voorzien van drie paardenboxen, vrijstaande boerenschuur, twee paardenweides en rijbak.

gebruik/oplevering
Verhuurd zonder toestemming schuldeiser.

Het verlof tot inroeping van het huurbeding is door de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland West-Brabant aan de Schuldeiseres verleend blijkens een beschikking de dato negen december tweeduizend negentien, waarvan een kopie aan deze akte is gehecht (bijlage). De Verkoopster is derhalve bevoegd tot inroeping van het huurbeding ex artikel 3:264 Burgerlijk Wetboek.

oppervlakte
200 m².

bouwjaar
1930.

energie (EPA)
Verkoopster verklaart geen eigenaar te zijn geweest van het Registergoed en beschikt derhalve niet over een definitief energielabel als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen. De koper is hiermee volledig bekend en vrijwaart de Verkoopster voor alle (eventuele) aanspraken te dier zake. De koper is zich ervan bewust dat indien hij een energielabel als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen wenst te verkrijgen, hij daartoe zelf dient zorg te dragen

FINANCIËLE INFORMATIE

kosten koper
Kosten voor rekening van koper:
a. de overdrachtsbelasting en de verschuldigde omzetbelasting;
b. het honorarium van de notaris;
c. het kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherches;
d. de kosten van ontruiming.
e. eventueel verschuldigde omzetbelasting over de hiervoor genoemde bedragen.

Indicatie veilingkosten € 5.438,25.

Overige kosten:
-Overdrachtsbelasting (over de waarde van woning is niet 6% maar 2% overdrachtsbelasting verschuldigd).
-Eventuele kosten akte de command € 295,00 excl btw (inclusief kosten KNB kwaliteitsfonds) -Eventuele kosten van ontruiming

waarborgsommen
Binnen zes werkdagen na de gunning: 10%van de koopprijs.

betaling koopsom
In afwijking van het bepaalde in artikel 10 lid 1 onder c AVVE dient de koopsom uiterlijk vier weken na veiling te worden betaald.

belasting
Voor zover aan Schuldeiseres bekend is terzake van de levering van het Registergoed geen omzetbelasting, wel overdrachtsbelasting verschuldigd.


Financieel

Plok 1% incl BTW t.l.v. verkoper
Indicatie veilingkosten € 5438 (per 14-02-2020 om 13:54 )
Specificatie indicatie kosten in PDF (per 10-02-2020 om 16:16)

Lasten

Documenten

Algemene voorwaarden PDF
Bijzondere veilingvoorwaarden PDF
Overige documenten PDF 44617_Veilingbrochure Zuidveren 9 4845 CJ Wagenberg executie regio (002).PDF
PDF 44617_20190904_bestemmingsrapport_zuidveren_9_4845cj_wagenberg.PDF
PDF 44617_Bodemloketrapport.PDF
PDF info gemeente
Kadastrale kaart PDF

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar. Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 01-03-2020 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.