Veilingdatum
16 maart 2020
Vanaf
18:00
Locatie
Prins Bernhardplein 175
Soort veiling
Executieveiling (beslag)
Dossiernummer
44721
Status
Vervallen

Omschrijving

Het voortdurend recht van erfpacht van een perceel grond (eigendom van de gemeente Amsterdam), met de zich op die grond bevindende opstallen, onder meer bestaande uit een manege.
Het object is thans door grondeigenaar (gemeente Amsterdam) in tijdelijk beheer gegeven aan Zwerfkei Tijdelijk Beheer. Dit beheer zal worden beëindigd zodra er een nieuwe eigenaar (veilingkoper) is.

Kenmerken

  • Type registergoed: Perceel grond met opstal(len)
  • Gebruik: Overig
  • Soort eigendom: Erfpacht
  • Bouwjaar: 1991
  • Oppervlakte perceel: 1660 m²

Kadastrale informatie

Het voortdurend recht van erfpacht van een perceel grond, gelegen te Amsterdam aan het Vikingpad, eigendom van de gemeente Amsterdam, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie AQ, nummer 2369, groot zestien are zestig centiare (duizend zeshonderd zestig vierkante meter (1.660 m²)), met de rechten van de erfpachter op de zich op die grond bevindende opstallen, bestaande uit een manage, plaatselijk bekend te 1034 VG Amsterdam, Vikingpad 24; Welk perceel gedeeltelijk is belast met een drietal zakelijke rechten als bedoeld in artikel 5 lid 2 onder b van de Belemmeringenwet Privaatrecht ten behoeve van: - de publiekrechtelijke rechtspersoon: de gemeente Amsterdam, gevestigd te Amsterdam en aldaar kantoorhoudende aan de Amstel 1 (1011 PN); en - de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Stedin Netten B.V., statutair gevestigd te Rotterdam en aldaar kantoorhoudende aan de Blaak 5 (3011 GA).

Download hier de kadastrale kaart: PDF

Bezichtigen

De mogelijkheid wordt onderzocht, als een en ander duidelijk is, dan wordt dat hier vermeld.

Overige informatie

Object is door grondeigenaar (gemeente Amsterdam) in tijdelijk beheer gegeven aan Zwerfkei Tijdelijk Beheer.
Aan de gemeente Amsterdam komt als erfverpachter het verhaalsrecht ex artikel 5:92 lid 2 BW toe. Een opgave van de openstaande vordering uit hoofde van achterstallige canonbetaling zal nog worden verstrekt.
Een deel van de openstaande vordering terzake de erfpachtcanon van de gemeente Amsterdam (totale vordering € 106.143,57) valt onder het door de gemeente gelegde beslag. Een opgave van het bedrag dat onder het beslag verhaald zal worden is nog niet ontvangen.

Milieu-informatie

Bij het Bodemloket is geen informatie voor deze locatie beschikbaar over bodemonderzoek en/of sanering.

Overige eigendomgegevens

AB 1994, voortdurende erfpacht, tijdvak loopt tot 16-07-2049, jaarlijkse canon € 7.334,69 per jaar (t/m 15-07-2024) Vijf-jaarlijkse canonindexatie. Toestane erfpachtbestemming: ponyclub, manegebedrijf, paardenfokkerij en stoeterij

Financieel

Plok 1% incl BTW t.l.v. koper
Indicatie veilingkosten € 4585 (per 12-02-2020 om 17:26 )
Specificatie indicatie kosten in PDF (per 13-02-2020 om 10:56)

Lasten

OZB € 340,77 per jaar
Rioolbelasting € 131,12 per jaar
Waterschapslasten € 27,06 per jaar
Erfpachtcanon € 7334,69 per jaar

Documenten

Algemene voorwaarden PDF
Bijzondere veilingvoorwaarden PDF
Overige documenten PDF Erfpachtvoorwaarden gemeente Amsterdam
PDF Bodemloketrapport
PDF bag-viewer-Vikingpad 24
Kadastrale kaart PDF

Onderhands bod

Beslagveiling

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.