Veilingdatum
20 april 2020
Vanaf
18:00
Locatie
internet-only
Soort veiling
Executieveiling (hypotheek)
Dossiernummer
44752
Status
Vervallen

Omschrijving

Op 7-de verdieping gelegen appartement, met berging op de begane grond.

Oppervlakte volgens BAG: 88 m².

Kenmerken

  • Type registergoed: Appartement
  • Gebruik: Verhuurd
  • Soort eigendom: Erfpacht

Kadastrale informatie

1. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de woning gelegen op de zevende verdieping met berging gelegen op de begane grond van na te melden gebouw, te 1102 HG Amsterdam, Hogevecht 122, kadastraal bekend gemeente Weesperkarspel, sectie L, nummer 8273 A-103, welk appartementsrecht uitmaakt het onverdeeld drieënzeventig/twintigduizend zevenenvijftigste (73/20.057e) aandeel in de gemeenschap, bestaande uit het voortdurend recht van erfpacht van de percelen grond, in eigendom toebehorend aan de gemeente Amsterdam, met de rechten van de erfpachter op de zich daarop bevindende opstallen van twee flatgebouwen, plaatselijk bekend Hogevecht 4 tot en met 275 (alle nummers) te Amsterdam, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Weesperkarspel, sectie L, nummers: - 8058, groot drieëntwintig centiare; - 8059, groot zeventien are negenentachtig centiare; - 8063, groot eenentwintig centiare; - 8064, groot zeventien are vierentachtig centiare; - 8073, groot zeven are zevenenzestig centiare; - 8077, groot zes are vijfentachtig centiare; 2. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de parkeerplaats, gelegen op de begane grond van na te melden gebouw, plaatselijk bekend Hogevecht (ongenummerd) te Amsterdam, kadastraal bekend gemeente Weesperkarspel, sectie L nummer 8274 A-206, uitmakende het onverdeeld zevenhonderdtwintig/driehonderd tweeënvijftig duizend zevenhonderd achtenvijftigste (720/352.758e) in de gemeenschap, bestaande uit het voortdurend recht van erfpacht van een perceel grond, in eigendom toebehorend aan de gemeente Amsterdam, met de rechten van de erfpachter op de zich daarop bevindende opstal van een parkeergebouw, plaatselijk bekend Hogevecht ongenummerd te Amsterdam, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Weesperkarspel, sectie L nummer 8074, groot zesendertig are negen centiare;

Download hier de kadastrale kaart: PDF

Bezichtigen

Geen bezichtiging mogelijk

Overige informatie

Verhuurd zonder toestemming van de executant, huurbeding wordt niet ingeroepen.

Milieu-informatie

Er is bij de gemeente geen informatie over bodemverontreiniging op dit kadastraal perceel.

Overige eigendomgegevens

Het voortdurend recht van erfpacht. De erfpacht is vooruitbetaald tot 1 januari 2054

Financieel

Plok 1%
Indicatie veilingkosten € 4738 (per 19-03-2020 om 20:20 )

Lasten

Onroerende zaaksbelasting (eigenaar) € 90,36 per jaar
Bijdrage VVE € 3683,76 per jaar
Waterschapslasten € 43,96 per jaar
Rioolrecht € 38,33 per jaar

Documenten

Algemene voorwaarden PDF
Bijzondere veilingvoorwaarden PDF
Overige documenten PDF uitgifte erfpacht 28 dec 2007
PDF splitsingsakte met tekening parkeren
PDF splitsingsakte met tekening wonen
Kadastrale kaart PDF

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar. Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 05-04-2020 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.