Veilingdatum
07 september 2020
Vanaf
18:00
Locatie
Prins Bernhardplein 175
Soort veiling
Executieveiling (hypotheek)
Dossiernummer
44788
Status
Gegund

Omschrijving

Woonhuis met ondergrond, erf, tuin en verdere bestanddelen, staande en gelegen te 1318 HJ Almere, plaatselijk bekend als Jeroen Boschplantsoen 148.

Oppervlakte volgens BAG: 110 m².

Kenmerken

  • Type registergoed: Tussenwoning
  • Gebruik: Overig
  • Soort eigendom: Vol eigendom
  • Oppervlakte perceel: 143 m²

Kadastrale informatie

Kadastraal bekend gemeente Almere, sectie P, nummer 2912, groot één are en drieënveertig centiare (01.43 are); belast met een beperkt recht ten behoeve van de naamloze vennootschap: Liander Infra N.V., gevestigd te Arnhem aan de Utrechtseweg 68, (postcode 6812 AH);

Bezichtigen

Geen bezichtiging mogelijk

Financieel

Plok 1% van de inzetsom t.l.v. van de bank/verkoper.
Indicatie veilingkosten € 5000 (per 05-03-2020 om 14:35 )
kosten eventuele onderhandse executieverkoop komen voor rekening van de veilingkoper en komen erbij (per 05-03-2020 om 14:29)

Lasten

waterschapsbelasting € 108,43 per jaar
rioolheffing € 161,71 per jaar
ozb belasting € 302,33 per jaar

Documenten

Algemene voorwaarden PDF
Bijzondere veilingvoorwaarden PDF

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar. Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 23-08-2020 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.