Veilingdatum
28 juni 2021
Vanaf
18:00
Locatie
internet-only
Soort veiling
Executieveiling (beslag)
Dossiernummer
45319
Status
Gegund

Omschrijving

Het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de driekamerwoning met de daarbij behorende bergruimte, plaatselijk bekend De Roerdomp 175 te 1444 XZ Purmerend.

Kenmerken

  • Type registergoed: Appartement
  • Kamers: 3
  • Gebruik: Bewoond/in eigen gebruik
  • Soort eigendom: Vol eigendom
  • Bouwjaar: 1978
  • Oppervlakte wonen: 78 m²
  • Inhoud: 203 m³

Kadastrale informatie

Kadastraal bekend gemeente Purmerend, sectie D nummer 4685-A-175, tevens omvattende het negen/eenduizend zeshonderd zevende (9/1.607) aandeel in de gemeenschap, bestaande uit de flatgebouwen met onder- en bijgelegen grond en verdere aanhorigheden, staande en gelegen aan De Roerdomp nummers 1 tot en met 198 te Purmerend, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Purmerend, sectie D nummer 4680, groot tweeëntwintig are tweeënzestig centiare.

Download hier de kadastrale kaart: PDF

Bezichtigen

Geen bezichtiging mogelijk

Overige informatie

Het appartement, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de driekamerwoning met de daarbij behorende bergruimte. Volgens opgave van de betreffende vereniging van eigenaars is het appartement in slechte staat (schimmelvorming etcetera). De exacte staat is niet bekend aangezien de Rechthebbende vooralsnog geen medewerking heeft verleend tot bezichtiging. De koper dient er rekening mee te houden dat er zelfstandig voor ontruiming gezorgd moet worden.

gebruik
Voor zover aan de Verkoper bekend, is de Onroerende Zaak thans in gebruik bij de Rechthebbende, al dan niet tezamen met de zijnen.

oppervlakte
De woonoppervlakte volgens BAG bedraagt 78 m².

bouwjaar
1978

energie (EPA)
Bij de Rechthebbende is (zal worden) opgevraagd een energielabel dan wel een gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit energieprestatie gebouwen.Koper is zich ervan bewust, dat indien hij een energielabel dan wel een gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit energieprestatie gebouwen wenst te verkrijgen, hij daartoe zelf dient zorg te dragen.

VvE
Vereniging van eigenaars van de Flatgebouwen ''De Roerdomp'' nummers 1 tot en met 198, ingeschreven in het handelsregister beheerd door de Kamer van Koophandel onder nummer 37156589.Het saldo van het reserve- en/of onderhoudsfonds van de vereniging van eigenaars per 31-12-2020 bedraagt € 352.313,42.

FINANCIËLE INFORMATIE
lasten per jaar
OZB € 190,84
Waterschapslasten € 108,41
Servicekosten € 170/maand

achterstallige lasten

Waterschapslasten € 558,21
Servicekosten € 2.900.

kosten koper
Indicatie van de veilingkosten: € 8.123,71 (inclusief de achterstand bij de VvE).

waarborgsommen
In afwijking van het bepaalde in artikel 12 lid 1 AVVE 2017 bedraagt de waarborgsom ten minste vijftienduizend euro (€ 15.000,00).

plok
1% incl. BTW t.l.v. verkoper.

belasting
De wegens de verkrijging van het Registergoed verschuldigde overdrachtsbelasting is geheel voor rekening van de Koper.
Wegens de levering van het Registergoed is van rechtswege geen omzetbelasting verschuldigd.

Het appartement, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de driekamerwoning met de daarbij behorende bergruimte.

Volgens opgave van de betreffende vereniging van eigenaars is het appartement in slechte staat (schimmelvorming etcetera). De exacte staat is niet bekend aangezien de Rechthebbende vooralsnog geen medewerking heeft verleend tot bezichtiging. De koper dient er rekening mee te houden dat er zelfstandig voor gezorgd moet worden dat de Rechthebbende (en de zijnen) het appartement verlaat.

gebruik
Voor zover aan de Verkoper bekend, is de Onroerende Zaak thans in gebruik bij de Rechthebbende, al dan niet tezamen met de zijnen.

oppervlakte
De woonoppervlakte volgens BAG bedraagt 78 m².

bouwjaar
1978.

energie (EPA)
Bij de Rechthebbende is (zal worden) opgevraagd een energielabel dan wel een gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit energieprestatie gebouwen.
Koper is zich ervan bewust, dat indien hij een energielabel dan wel een gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit energieprestatie gebouwen wenst te verkrijgen, hij daartoe zelf dient zorg te dragen.

VvE
Vereniging van eigenaars van de Flatgebouwen ''De Roerdomp'' nummers 1 tot en met 198, ingeschreven in het handelsregister beheerd door de Kamer van Koophandel onder nummer 37156589.
Het saldo van het reserve- en/of onderhoudsfonds van de vereniging van eigenaars per 31-12-2020 bedraagt € 352.313,42.

FINANCIËLE INFORMATIE

lasten per jaar
OZB € 190,84
Waterschapslasten € 108,41
Servicekosten € 170 per maand.

achterstallige lasten
Waterschapslasten € 558,21

Servicekosten € 2.900.

kosten koper
Indicatie van de veilingkosten: € 8.123,71 (inclusief de achterstand bij de VvE).

waarborgsommen
In afwijking van het bepaalde in artikel 12 lid 1 AVVE 2017 bedraagt de waarborgsom ten minste vijftienduizend euro (€ 15.000,00).

plok
1% incl. BTW t.l.v. verkoper.

belasting
De wegens de verkrijging van het Registergoed verschuldigde overdrachtsbelasting is geheel voor rekening van de Koper.
Wegens de levering van het Registergoed is van rechtswege geen omzetbelasting verschuldigd.

Financieel

Plok 1% incl BTW t.l.v. verkoper
Indicatie veilingkosten € 8124 (per 04-06-2021 om 13:29 )
exclusief overdrachtsbelasting (per 04-06-2021 om 13:29)
Specificatie indicatie kosten in PDF (per 04-06-2021 om 13:29)

Lasten

Servicekosten (€170,00 per maand) € 2040,00 per jaar
OZB € 190,84 per jaar
Waterschapslasten € 108,41 per jaar

Documenten

Algemene voorwaarden PDF
Bijzondere veilingvoorwaarden PDF
Overige documenten PDF Afschrift openbaar register _ digitaal Hyp4 dl 3642 nr 17 reeks ALKMAAR
PDF Afschrift openbaar register _ digitaal Hyp4 dl 3681 nr 85 reeks ALKMAAR
PDF huishoudelijk reglement 2019
Kadastrale kaart PDF

Onderhands bod

Beslagveiling

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.