Veilingdatum
22 november 2021
Vanaf
18:00
Locatie
Prins Bernhardplein 175
Soort veiling
Executieveiling (hypotheek)
Dossiernummer
45390
Status
Gegund

Omschrijving

Tussenwoning met voor- en achtertuin gelegen aan de Utrechtsestraat 33 te Creil

Kenmerken

  • Type registergoed: Eengezinswoning
  • Gebruik: Verhuurd zonder toestemming schuldeiser
  • Soort eigendom: Vol eigendom
  • Bouwjaar: 1972
  • Oppervlakte wonen: 126 m²
  • Inhoud: 304 m³
  • Oppervlakte perceel: 195 m²

Kadastrale informatie

Gemeente Noordoostpolder sectie FW nummer 228, groot 1,95 are

Bezichtigen

De mogelijkheid wordt onderzocht, als een en ander duidelijk is, dan wordt dat hier vermeld.

Overige informatie

omschrijving
Tussenwoning met voor- en achtertuin gelegen aan de Utrechtsestraat 33 te Creil.

gebruik/oplevering

Het registergoed wordt, voor zover bekend, op dit moment bewoond door de eigenaar. Volgens een bericht van de gemeente Noordoostpolder, met datum negentien juli tweeduizend eenentwintig, staan er ook andere personen als bewoner ingeschreven op het adres van het registergoed dan de eigenaar. Het is niet bekend op welke grond deze personen staan ingeschreven op het adres van het registergoed.

Het verlof tot inroepen van het huurbeding is verleend (ontruimingstermijn 14 dagen na betekening).

oppervlakte
126m2 Wonen
18m2 Overig

bouwjaar
1972

energie (EPA)
Op www.energielabel.nl staat vandaag geen definitief energielabel van het registergoed geregistreerd.

gemeentelijke beperkingen
Er zijn geen publiekrechtelijke beperkingen met betrekking tot het registergoed bekend in de gemeentelijke beperkingenregistratie en de kadastrale registratie. Dit blijkt uit informatie van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers. De verkoper heeft aan de notaris verklaard, dat hem geen feiten of omstandigheden bekend zijn waaruit blijkt dat er inschrijfbare publiekrechtelijke beperkingen zijn die niet zijn ingeschreven

publiekrechtelijke beperkingen
Met betrekking tot het registergoed zijn de verkoper geen erfdienstbaarheden, kwalitatieve bedingen en/of bijzondere verplichtingen bekend.

risico

Het registergoed is een tot bewoning bestemde een onroerende zaak. Op grond van artikel 525 lid 4 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering juncto artikel 18 AVVE is het registergoed voor risico van de koper vanaf het moment van inschrijving van het proces-verbaal van toewijzing in de openbare registers.

ontruiming
Eventuele kosten voor ontruiming zijn voor rekening en risico van de koper.

overige bepalingen
De verkoper staat geen ‘akte de command’ toe.

gunning
Na de Veiling beraadt de Verkoper zich omtrent de Gunning. De Verkoper heeft het recht niet te gunnen.

FINANCIËLE INFORMATIE

lasten per jaar

OZB € 200,21
waterschapslasten € 60,27

WOZ
€ 147.000,- (peildatum 01-01-2020)

kosten koper
- het honorarium van de notaris (zoals de kosten van het maken, bespreken en ondertekenen van de koopovereenkomst, het indienen en de behandeling van het verzoekschrift tot goedkeuring van de koopovereenkomst en het maken, bespreken en ondertekenen van de leveringsakte bij onderhandse executoriale verkoop);
- de overdrachtsbelasting;
- het kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherche;
- de kosten van ontruiming na de aflevering. Voor het overige zijn de kosten die direct verband houden met de veiling voor rekening van de verkoper.

plok
1% van de inzetsom, t.l.v. verkoper

belasting
Voor zover de verkoper bekend, is met betrekking tot de levering geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd.


Tussenwoning met voor- en achtertuin.

gebruik/oplevering
Het registergoed wordt, voor zover bekend, op dit moment bewoond door de eigenaar. Volgens een bericht van de gemeente Noordoostpolder, met datum negentien juli tweeduizend eenentwintig, staan er ook andere personen als bewoner ingeschreven op het adres van het registergoed dan de eigenaar. Het is niet bekend op welke grond deze personen staan ingeschreven op het adres van het registergoed.

Het verlof tot inroepen van het huurbeding is verleend (ontruimingstermijn 14 dagen na betekening).

oppervlakte
Perceel oppervlakte 195 m². Oppervlakte wonen 126 m².
Oppervlakte overige inpandige ruimte 18 m².

bouwjaar
1972.

energie (EPA)
Op www.energielabel.nl staat vandaag geen definitief energielabel van het registergoed geregistreerd.

gemeentelijke beperkingen

Er zijn geen publiekrechtelijke beperkingen met betrekking tot het registergoed bekend in de gemeentelijke beperkingenregistratie en de kadastrale registratie. Dit blijkt uit informatie van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers. De verkoper heeft aan de notaris verklaard, dat hem geen feiten of omstandigheden bekend zijn waaruit blijkt dat er inschrijfbare publiekrechtelijke beperkingen zijn die niet zijn ingeschreven

publiekrechtelijke beperkingen
Met betrekking tot het registergoed zijn de verkoper geen erfdienstbaarheden, kwalitatieve bedingen en/of bijzondere verplichtingen bekend.

risico
Het registergoed is een tot bewoning bestemde een onroerende zaak. Op grond van artikel 525 lid 4 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering juncto artikel 18 AVVE is het registergoed voor risico van de koper vanaf het moment van inschrijving van het proces-verbaal van toewijzing in de openbare registers.

ontruiming

Eventuele kosten voor ontruiming zijn voor rekening en risico van de koper.

gunning
Na de Veiling beraadt de Verkoper zich omtrent de Gunning. De Verkoper heeft het recht niet te gunnen.

FINANCIËLE INFORMATIE

lasten per jaar

OZB € 200,21
Waterschapslasten € 60,27

WOZ
€ 147.000,- (peildatum 01-01-2020).

kosten koper
- het honorarium van de notaris (zoals de kosten van het maken, bespreken en ondertekenen van de koopovereenkomst, het indienen en de behandeling van het verzoekschrift tot goedkeuring van de koopovereenkomst en het maken, bespreken en ondertekenen van de leveringsakte bij onderhandse executoriale verkoop);
- de overdrachtsbelasting;
- het kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherche;
- de kosten van ontruiming na de aflevering. Voor het overige zijn de kosten die direct verband houden met de veiling voor rekening van de verkoper.

plok
1% van de inzetsom, t.l.v. verkoper.

belasting
Voor zover de verkoper bekend, is met betrekking tot de levering geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd.


Financieel

Plok 1% incl BTW t.l.v. verkoper
Indicatie veilingkosten € 4600 (per 15-10-2021 om 13:31 )
Kosten zijn excl. overdrachtsbelasting, kosten ontruiming (per 15-10-2021 om 13:31)
Specificatie indicatie kosten in PDF (per 15-10-2021 om 13:27)

Lasten

ozb € 200,21 per jaar
waterschapslasten € 60,27 per jaar

Documenten

Algemene voorwaarden PDF
Bijzondere veilingvoorwaarden PDF
Kadastrale kaart PDF

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar. Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 07-11-2021 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.