Veilingdatum
22 november 2021
Vanaf
18:00
Locatie
Prins Bernhardplein 175
Soort veiling
Vrijwillige veiling
Dossiernummer
45520
Status
Gegund

Omschrijving

Een verhuurde woning gelegen op de derde verdieping met een balkon op het zuidoosten en vrij uitzicht over plantsoen, water en kerk. De woning is ca 76m2 groot, de jaarlijkse huuropbrengst bedraagt € 7.503,48. Het appartementencomplex beschikt over een lift. Tevens is er een berging op de begane grond.

Kenmerken

  • Type registergoed: Appartement - Galerijflat
  • Kamers: 3
  • Gebruik: Verhuurd
  • Soort eigendom: Vol eigendom
  • Bouwjaar: 1961
  • Oppervlakte wonen: 76 m²

Kadastrale informatie

Kadastraal bekend gemeente Amstelveen, Sectie M, nummer 3362, index A58.

Bezichtigen

De mogelijkheid wordt onderzocht, als een en ander duidelijk is, dan wordt dat hier vermeld.

Voor bezichtigingsmogelijkheden kan contact opgenomen worden met de verkopend makelaar:
Keij & Stefels
Dhr. J.M.J. (Kobus) Keij
k.keij@keij-stefels.nl
020-5775339
06-21503344

Overige informatie

Omschrijving
Een verhuurde woning gelegen op de derde verdieping met een balkon op het zuidoosten en vrij uitzicht over plantsoen, water en kerk. De woning is ca 76m2 groot, de jaarlijkse huuropbrengst bedraagt € 7.503,48. Het appartementencomplex beschikt over een lift. Tevens is er een berging op de begane grond.

Het appartement beschikt over een woonkamer, twee slaapkamers, een keuken en een badkamer.

gebruik/oplevering
De woning is verhuurd en wordt in verhuurde staat opgeleverd.

oppervlakte
ca 76m2

bouwjaar
1961

energie (EPA)
M.b.t. het registergoed verklaart verkoper dat hij niet beschikt over een energieprestatiecertificaat dan wel een gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen. Koper wordt geacht hiermee in te stemmen.

milieu
M.b.t. het registergoed verklaart verkoper dat er geen bodemverontreiniging aanwezig is.

NEN 2580
M.b.t. het/de registergoed(eren) verklaart verkoper dat, hij niet in de mogelijkheid is gesteld het registergoed volgens de NEN2580 op te meten en dat de eventueel vermelde bvo volgens informatie is verkregen.

garanties/aansprakelijkheid
De verkoper geeft geen garantie en/of is niet aansprakelijk voor hetgeen mondeling danwel schriftelijk is medegedeeld.

aanschrijvingen
Verkoper is geen aanschrijving inzake het object bekend.

publiekrechtelijke beperkingen
Er zijn geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB en de
Basisregistratie Kadaster.

VvE
Vereniging van Eigenaars William Boothlaan 162 t/m 336 te Amstelveen
Kramersweg 30
2804 JX Gouda

Het beheer wordt verzorgd door:
Loeffen VvE beheer
Zuidelijk Halfrond 1
2801 DD Gouda
0182- 748737
info@loeffenvvebeheer.nl

erfpacht
Gelegen op eigen grond.

risico
Alle risico’s, zijn vanaf de dag waarop de koopsom moet worden voldaan of- ingeval van eerder aflevering- vanaf de dag waarop de aflevering plaatsvindt, voor rekening van de koper.

ontruiming
Ontruiming is niet van toepassing.

gunning
De verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde niet te gunnen en zal zich daaromtrent uitspreken binnen 48 uur na de veiling van het betreffende object.

locatie
Het appartement heeft vrij uitzicht over groenvoorzieningen, is gelegen in de wijk Keizer Karelpark-Oost, op loopafstand van de Internationale School, openbaar vervoer en in de nabijheid van het Stadshart Amstelveen met haar brede selectie aan winkels, uitgaansgelegenheden en horeca en uitvalswegen. De treinstation Sportlaan is binnen 2 minuten fietsen en 5 minuten lopen te bereiken.

FINANCIËLE INFORMATIE

huuropbrengst

De jaarlijkse huuropbrengst bedraagt € 7.503,48.

lasten per jaar
OZB € 191,49
Rioolrecht/aansluitrecht € 207,60
Waterschapslasten € 34,85

VvE
Reservefonds van de VvE per 2-11-2021 was € 143.377,49; het aandeel van het registergoed in het reservefonds bedraagt € 1.608,83 en de maandelijkse servicekosten van het appartementsrecht bedraagt € 176,03.

WOZ (peildatum 1-1-2020)
De WOZ-waarde op peildatum 01-01-2020 bedraagt: € 302.000,-

plok
De inzetpremie bedraagt € 2.750,- excl. BTW t.l.v. verkoper.

kosten koper
koper dient te betalen:
- de waarborgsom als bedoeld in artikel 12 lid 1 AVA;
- het honorarium volgens het tarief van de notaris, zijnde 1% van de koopsom met een minimum van tweeduizend vijfhonderd euro (EUR 2.500,00):
- de kosten van het veilinghuis/de E.A.O.G.V. B.V. , zowel het gedeelte van de koper als dat van de verkoper;
- de kosten van plaatsing op openbareverkoop.nl ad eenhonderdnegenendertig euro en vijftien eurocent (EUR 139,15) inclusief omzetbelasting per pand,
- de courtage makelaar-koper, indien aangewezen;
- het bedrag gelijk aan de overdrachtsbelasting welke bij de levering verschuldigd zal zijn;
- het kadastrale recht en de kosten van kadastrale en hypothecaire recherche;
- het tarief voor recherches VIS/Insolventies/Curatele/GBA/BAG ad vijfendertig euro (EUR 35,00);
- het tarief van de heffing voor het kwaliteitsfonds notariaat ad acht euro en tweeëntwintig eurocent (EUR 8,22) per notariële akte;
- de kosten van een eventuele akte de command;
een en ander te verhogen met de eventueel verschuldigde omzetbelasting.

kosten ontruiming
Niet van toepassing.

waarborgsommen

Door de huurder is een waarborgsom ad € 465,55 betaald. De door de huurder betaalde waarborgsom wordt met de koper verrekend.

aanvaarding
Na betaling der kooppenningen en het verder ter zake de veiling verschuldigde.

verrekening baten en lasten
De baten en lasten zijn vanaf de betaling der kooppenningen voor rekening van de koper.

betaling koopsom
De koopsom en hetgeen overigens ter zake van de veiling door koper verschuldigd is, moet uiterlijk worden voldaan op 20 december 2021.

belasting
Wegens de levering is geen omzetbelasting verschuldigd. Er is echter wel overdrachtsbelasting verschuldigd.

verzekering
Het object is wel verzekerd via de VVE.Milieu-informatie

M.b.t. het registergoed verklaart verkoper dat er geen bodemverontreiniging aanwezig is.

Financieel

Plok € 2.750,- excl BTW t.l.v. verkoper
Specificatie indicatie kosten in PDF (per 12-11-2021 om 10:57)

Lasten

OZB € 191,49 per jaar
Rioolrecht/aansluitrecht € 207,60 per jaar
Waterschapslasten € 34,85 per jaar

Documenten

Algemene voorwaarden PDF
Bijzondere veilingvoorwaarden PDF

Onderhands bod

Ook u kunt op een veiling een bod uitbrengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Indien u na het lezen van de spelregels toch onzeker bent, schakel dan een deskundige in, bijvoorbeeld uw makelaar.