Veilingdatum
17 april 2023
Vanaf
18:00
Locatie
Prins Bernhardplein 175
Soort veiling
Executieveiling (hypotheek)
Dossiernummer
46020
Status
Veiling

Omschrijving


het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Sloten, Noord-Holland, sectie O, complexaanduiding 2717-A appartementsindex 15, omvattende:
a. het één/vijftiende (1/15e) onverdeeld aandeel in de gemeenschap, bestaande uit het appartementsrecht rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de vijftien flatwoningen, gelegen op de eerste, tweede en/of derde verdieping van het gebouw met zes trappenhuizen en afzonderlijke bergingen op de kapverdieping, plaatselijk bekend Legmeerplein 30 en 32 en Legmeerstraat 39, 41, 43 en 45 te Amsterdam ten tijde van de ondersplitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Sloten Noord-Holland, sectie O complexaanduiding 2717-A, appartementsindex 15, omvattende:
i. het eenduizend negenhonderd vijftig/tweeduizend zeshonderdste (1.950/2.600e) onverdeeld aandeel in de gemeenschap, bestaande uit de gemeenschap, bestaande uit zes panden, bestaande uit winkelruimte, garage, werkplaats en afzonderlijk verhuurde bovenwoningen met ondergrond, erf en verder toebehoren, plaatselijk bekend te Amsterdam, Legmeerplein 28, 30 en 32 en de Legmeerstraat 39, 41, 43 en 45, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Sloten Noord-Holland, sectie O, nummer 797, groot zes are en vierentachtig (6a, 84ca); en
b. het recht op het uitsluitend gebruik van de woning gelegen op de derde verdieping met afzonderlijke berging op de kapverdieping en verder toebehoren, plaatselijk bekend te 1058 NL Amsterdam, Legmeerplein 30 3.


Kenmerken

  • Type registergoed: Appartement

Bezichtigen

De mogelijkheid wordt onderzocht, als een en ander duidelijk is, dan wordt dat hier vermeld.

Overige informatie


Financieel

Plok 1% van de inzetsom
Indicatie veilingkosten € 5250 (per 16-03-2023 om 09:44 )
incl. BTW en excl. overdrachtsbelasting, kosten eventuele ontruiming en diversen kosten (per 16-03-2023 om 09:44)
Specificatie indicatie kosten in PDF (per 16-03-2023 om 10:15)

Lasten

Documenten

Algemene voorwaarden PDF
Bijzondere veilingvoorwaarden PDF
Overige documenten PDF Bijzondere veilingvoorwaarden Legmeerplein 30-3 te Amsterdam - Client
PDF huurovereenkomsten
PDF uittrekselkadastralekaart Sloten Noord-Holland-O-2717-15
PDF bag-viewer-0363010000720864
PDF bodemloketRapport (9)
PDF Energielabel opvragen - EP-Online
PDF ruimtelijkeplannen.nl - Darkstores
PDF ruimtelijkeplannen.nl - Gerechtelijke uitspraak Grondwaterneutrale Kelders
PDF ruimtelijkeplannen.nl - Darkstores flitsbezorgers
PDF ruimtelijkeplannen.nl - Voorbereidingsbesluit hyperscale datacenters
PDF ruimtelijkeplannen.nl - Hoofddorpplein- en Schinkelbuurt 2022
PDF ruimtelijkeplannen.nl - Grondwaterneutrale Kelders
PDF Brondocument 7657-27 Sloten Noord-Holland-O-2717-15
PDF Brondocument 14183-11 Sloten Noord-Holland-O-2717-15
PDF Brondocument 14222-31 Sloten Noord-Holland-O-2717-15
PDF Brondocument 18801-184 Sloten Noord-Holland-O-2717-15
PDF Brondocument 18864-44 Sloten Noord-Holland-O-2717-15
PDF Brondocument 67464-12 Sloten Noord-Holland-O-2717-15
PDF Brondocument 75003-58 Sloten Noord-Holland-O-2717-15
PDF Opgaaf vve
PDF kostenoverzicht Legemeerplein 30-3 te Amsterdam - PDF (2)
Kadastrale kaart PDF

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar. Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 02-04-2023 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.