Veilingdatum
18 september 2023
Vanaf
18:00
Locatie
Eerste-Ringdijkstraat 4
Soort veiling
Executieveiling (hypotheek)
Dossiernummer
46124
Status
Veiling

Veiling in combinatie

Dit betreft een "veiling in combinatie". Dat betekent dat deze veiling bestaat uit meerdere objecten (kavels). Elk object wordt eerst afzonderlijk in opbod en afslag gebracht, waarna de combinatie van de objecten gezamenlijk in afslag plaatsvindt. De verkoper heeft de keuze om de combinatie (niet) te gunnen, of toch (niet) te gunnen aan een of meer bieders op de afzonderlijke kavels.
Een overzicht van alle afzonderlijke objecten, die bij deze "veiling in combinatie" behoren, vindt u onder het tabje 'Kavels'.

Kavels


Image

Hoofdweg 64, LIJNDEN

Image

Hoofdweg 68, LIJNDEN

Omschrijving

1.A het woonhuis met schuren, ondergrond, erf, tuin en verder aanhorigheden , plaatselijk bekend Hoofdweg 64, 64 A en 64 B te 1175 LB Lijnden (bewoond);
1.B een perceel grasland gelegen aldaar;

2. het woonhuis met ondergrond, erf, tuin en verder aan- en bijbehoren, staande en gelegen aan de Hoofdweg 68 te 1175 LB Lijnden (bewoond).

Kenmerken

  • Type registergoed: Bijzonder object
  • Gebruik: Overig
  • Soort eigendom: Vol eigendom

Kadastrale informatie

1.A kadastraal bekend gemeente Haarlemmermeer, sectie H, nummer 10494, groot duizend vijfhonderd acht vierkante meter (1.508 m²); 1.B kadastraal bekend gemeente Haarlemmermeer, sectie H, nummer 10493, groot duizend driehonderd vierkante meter (1.300 m²); 2. kadastraal bekend gemeente Haarlemmermeer sectie H nummer 3747, groot tweeduizend driehonderd twintig vierkante meter (2.320 m²);

Bezichtigen

maandag 18 september 2023, van 12:00 tot 14:00 uur
Bezichtiging huisnummer 64 (!) op 18 september 2023 tussen 12.00 en 14.00 uur.
Bezichtiging huisnummer 68 is niet mogelijk.

Overige informatie

Laatste mutatie website: 21-08-2023 om 10.00 uur

De objecten zullen eerst elk afzonderlijk bij opbod en afslag in veiling worden aangeboden en vervolgens gecombineerd in slag worden gelegd.

Verdere informatie zie losse kavels.

Veilinglocatie
In afwijking van de normale veilinglocatie is de veiling van 18 september 2023 door onvoorziene omstandigheden eenmalig op een andere locatie, te weten: Hotel Casa, Eerste Ringdijkstraat 4, 1097 BC Amsterdam. De veiling start gewoon om 18:00 uur. Deze locatie is tegenover Café Restaurant Dauphine en biedt voldoende parkeermogelijkheden.

Financieel

Plok 1% (zie Bijzondere veilingvoorwaarden)
zie bijlage (per 13-09-2023 om 13:38)
Specificatie indicatie kosten in PDF (per 13-09-2023 om 13:36)

Lasten

Documenten

Algemene voorwaarden PDF
Bijzondere veilingvoorwaarden PDF
Overige documenten PDF IM Hoofdweg Oostzijde 64 & 68, Lijnden v7_3
Kadastrale kaart PDF

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar. Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 03-09-2023 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.