Veilingdatum
24 juni 2024
Vanaf
18:00
Locatie
Prins Bernhardplein 175
Soort veiling
Executieveiling (hypotheek)
Dossiernummer
46366
Status
Veiling

Omschrijving

het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de woning met tuin en
bijbehorende berging gelegen op de begane grond van na te melden gebouw, plaatselijk
bekend De Oranjeboom 7 te 1509 AT Zaandam, kadastraal bekend gemeente Zaandam
sectie B nummer 4024 A-14, uitmakende het zesenvijftig/zevenhonderd eenendertigste
(56/731) aandeel in de gemeenschap bestaande uit het gebouw, omvattende vier
benedenwoningen met tuin en berging en vier bovenwoningen met inpandig balkon en
berging op de begane grond alsmede omvattende vier afzonderlijke bergingen, plaatselijk
bekend De Oranjeboom 1 tot en met 15 (oneven nummers) te 1509 AT Zaandam, ten tijde
van de wijziging van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente
Zaandam sectie B nummers 4039, groot vier are elf centiare, 4037, groot zes centiare en
4038, groot zes centiare.

Kenmerken

  • Type registergoed: Appartement
  • Gebruik: Onbekend
  • Soort eigendom: Vol eigendom
  • Bouwjaar: 2013
  • Oppervlakte wonen: 51 m²

Kadastrale informatie

kadastraal bekend gemeente Zaandam sectie B nummer 4024 A-14

Bezichtigen

De mogelijkheid wordt onderzocht, als een en ander duidelijk is, dan wordt dat hier vermeld.

Overige informatie

Bij beschikking van de Rechtbank Noord-Holland de dato 14 juni 2024 is verlof verleend voor inroepen van het huurbeding met een ontruimingstermijn van 7 dagen na de betekening van de Beschikking
Er is opdracht gegeven voor de betekening van de Beschikking.

Milieu-informatie

zie de bijzondere veilingvoorwaarden

Financieel

Plok 1% van de inzetsom ten laste van verkoper
Indicatie veilingkosten € 6647 (per 21-05-2024 om 14:37 )
Specificatie indicatie kosten in PDF (per 21-05-2024 om 14:45)

Lasten

Documenten

Algemene voorwaarden PDF
Bijzondere veilingvoorwaarden PDF
Overige documenten PDF Brondocument_HYP4_59737_67_1509AT7_08-04-2024_10-02-02
PDF Brondocument_HYP4_60734_59_1509AT7_08-04-2024_10-02-02
PDF Brondocument_HYP4_63196_169_1509AT7_08-04-2024_10-02-04
PDF Brondocument_HYP4_78359_61_1509AT7_08-04-2024_10-02-09
PDF Brondocument_HYP4_79147_144_1509AT7_08-04-2024_10-02-11
PDF Brondocument_HYP4_78356_160_1509AT7_08-04-2024_10-02-08
PDF 20240415_bestemmingsrapport_de_oranjeboom_7_1509at_zaandam_nl_imro_0479_sted3773bp_0401 (1)
PDF 20240415_bestemmingsrapport_de_oranjeboom_7_1509at_zaandam_nl_imro_0479_sted3844bp_0301 (1)
PDF Algemeen Beschikking Sanering (1)
PDF stuk gemeente 16 april 2024
PDF Raadsvoorstel Huisvestingsverordening 7e wijziging 8241337
PDF Besluitenlijst raad 25 april 2024
PDF bodemloketRapport (1)
PDF 20240415_luchtfoto_de_oranjeboom_7_1509at_zaandam
Kadastrale kaart PDF

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar. Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 09-06-2024 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.