‌ 
Veilingvoorwaarden

Op deze pagina vindt u de verschillende veilingvoorwaarden waaronder geveild kan worden.

Bij elke object staat aangegeven welke voorwaarden van toepassing zijn op de betreffende veiling. Bij executoriale veilingen zijn dit normaal gesproken de Algemene Veilingvoorwaarden (AVVE 2017) en de Bijzondere Veilingvoorwaarden en bij vrijwillige objecten de Algemene Voorwaarden Amsterdam (AVA 2001) en de Bijzondere Veilingvoorwaarden. Bij tegenstrijdigheid tussen de Algemene en de Bijzondere Veilingvoorwaarden zijn de Bijzondere Veilingvoorwaarden van toepassing. In geval van tegenstrijdigheid tussen de gegevens op de website en de veilingvoorwaarden, gelden de veilingvoorwaarden.

‌ 
Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE 2017)

De Algemene voorwaarden voor executieveilingen (AVVE 2017) zijn de veilingvoorwaarden die op een executieveiling van toepassing zijn verklaard.

Download hier de AVVE 2017 als pdf.

‌ 
Aanvulling AVVE 2017 Eerste Amsterdamse

Aanvullend en/of afwijkend op de AVVE 2017 worden in de bijzondere veilingvoorwaarden een aantal bepalingen opgenomen die van toepassing zijn op het veilen van vastgoed bij de Eerste Amsterdamse.

Download hier de aanvulling AVVE 2017 als pdf.

‌ 
Voorwaarden Vrijwillige Veilingen Amsterdam (AVA 2001)

De Algemene voorwaarde Amsterdam (AVA 2001) zijn de veilingvoorwaarden die op een vrijwillige veiling van toepassing zijn verklaard.

Download hier de AVA 2001 als pdf.

‌ 
Bijzondere Veilingvoorwaarden

De Bijzondere Veilingvoorwaarden worden per object door de veilende notaris vastgesteld en bevatten de bijzondere voorwaarden en bepalingen waaronder de veiling van het betreffende object plaatsvindt. De bijzondere veilingvoorwaarden zijn te downloaden bij het betreffende object.