Als geregistreerd internetbieder heeft u inlogcodes ontvangen. Uw persoonlijke gegevens kunt u hier aanpassen. Voor het aanpassen van uw mobiele nummer en identificatiepapieren is een afspraak met de (registratie) notaris noodzakelijk. Klik hier om in uw account in te loggen, er opent een nieuw scherm.

Helpdesk
1. Voor vragen over de veiling zelf kunt u contact met ons opnemen via info@eersteamsterdamse.nl of telefonisch via 020- 2148998.
2. Voor vragen over een object kunt u contact opnemen met de veilende notaris of de begeleidend makelaar.
3. Voor vragen over een vergeten wachtwoord of gebruikersnaam van uw Z login account neemt u contact op met Zet Solutions via 0900-9439624.
4. Voor vragen met betrekking tot het internetbieden kunt u contact opnemen met de Eerste Amsterdamse via info@eersteamsterdamse.nl of via 020- 2148998. Ook kunt u contact opnemen met Openbareverkoop.nl via info@openbareverkoop.nl of telefonisch via 088-6682888. De Helpdesk Internetbieden wordt verzorgd door Openbareverkoop.nl en de Eerste Amsterdamse.
5. Voor vragen met betrekking tot het Veilingbeheersysteem kunnen notariskantoren contact opnemen met de Eerste Amsterdamse via info@eersteamsterdamse.nl of telefonisch via 020- 2148998.

Verlies en/of diefstal inlogcodes
Verlies, diefstal en/of gebruik door anderen dan de deelnemer van de gegevens die nodig zijn om mee te kunnen bieden via internet komt voor rekening en risico van de Deelnemer. U meldt verlies en/of diefstal onverwijld aan info@openbareverkoop.nl. Bij deze melding vermeldt u uw volledige naam, geboortedatum en geboorteplaats.

  • De inlogcodes zijn persoonlijk en mogen derhalve door de Deelnemer aan niemand worden overgedragen.
  • Andere geconstateerde onregelmatigheden, waaronder het vermoeden dat een onbevoegde derde zich toegang tot het account kan verschaffen, dienen onmiddellijk na ontdekking aan Openbareverkoop.nl gemeld te worden.
  • De Stichting Openbare Verkoop is bevoegd het account van de internetbieder te blokkeren.