De Klip 95, KOEDIJK

  • Gegund
  • Gegund
  • Gegund
  • Gegund
  • Gegund
  • Gegund
  • Gegund
  • Gegund
Bekijk online Bied online Download brochure

Omschrijving

Hoekwoning met berging en verdere aanhorigheden, plaatselijk bekend als De Klip 95 te 1831 AN Koedijk.

gebruik
Het registergoed wordt, voor zover bekend, op dit moment bewoond door de eigenaar.
Volgens een bericht van de gemeente Alkmaar, met datum zeventien juli tweeduizend negentien, staan er ook andere personen als bewoner ingeschreven op het adres van het registergoed dan de eigenaar.
Het is niet bekend op welke grond deze personen staan ingeschreven op het adres van het registergoed.

energie
Een definitief energielabel van het registergoed is op 2 september 2019 geregistreerd en er is ten aanzien van het registergoed een energielabel D afgegeven. Dit label is geldig tot 6 oktober 2025.

bouwkundige staat
Blijkens een taxatierapport van de verkoper de dato twintig juni tweeduizend negentien is het buitenonderhoud van het registergoed matig, de bouwkundige staat van het registergoed voldoende.

lasten
OZB € 176,40
Rioolheffing € 138,56
Waterschapslasten € 94,08

kosten koper
- schatting notarieel honorarium € 4.628,25 (inclusief 21% btw), begroot op 17 uur á € 225,00 exclusief 21% btw per uur;
- Kadastrale rechten onbelast: € 137,50;
- Kadastrale rechten belast: € 164,00 (inclusief 21% btw);
Totaal: € 4.929,75.

bijkomende kosten voor koper
- overdrachtsbelasting, 2% te berekenen over de koopsom (vermeerderd met kosten);
- eventuele achterstallige waterschapslasten.

bijzonderheden
Omdat het registergoed woonruimte betreft waarop de artikelen 7:271 tot en met 277 Burgerlijk Wetboek van toepassing zijn, is verlof van de voorzieningenrechter nodig voor het inroepen van het huurbeding. De verkoper heeft dit verlof gevraagd en het verlof is door de voorzieningenrechter verleend. Ontruiming van de woning kan plaatsvinden na een termijn van 14 dagen na betekening van de beschikking aan de belanghebbenden.

De uitoefening van de bevoegdheden op grond van artikel 3:264 Burgerlijk Wetboek wordt aan de koper overgelaten

Kenmerken

Type registergoed
Tussenwoning
Gebruik
Bewoond/in eigen gebruik
Soort eigendom
Erfpacht
Bouwjaar
1981
Oppervlakte wonen
127 m2
Oppervlakte perceel
160 m2
Inhoud
321 m3
Aantal kamers
5
Aantal slaapkamers
4
Kadastrale omschrijving
Het voortdurend recht van erfpacht van een perceel grond, in eigendom toebehorend aan de gemeente Alkmaar, gelegen aan De Klip, kadastraal bekend gemeente Alkmaar sectie I nummer 4589, groot een are en zestig centiare (1 a 60 ca), met de rechten van de erfpachter op de zich op die grond bevindende opstal.

Lasten

Waterschapslasten
€ 94,08 per jaar
Onroerende zaakbelasting
€ 176,40 per jaar
Rioolheffing
€ 138,56 per jaar

Fotogalerij

Kavelinformatie

Bezichtiging

Geen bezichtiging mogelijk

Bijzonderheden
Omdat het registergoed woonruimte betreft waarop de artikelen 7:271 tot en met 277 Burgerlijk Wetboek van toepassing zijn, is verlof van de voorzieningenrechter nodig voor het inroepen van het huurbeding. De verkoper heeft dit verlof gevraagd en het verlof is door de voorzieningenrechter verleend. Ontruiming van de woning kan plaatsvinden na een termijn van 14 dagen na betekening van de beschikking aan de belanghebbenden.

De uitoefening van de bevoegdheden op grond van artikel 3:264 Burgerlijk Wetboek wordt aan de koper overgelaten.
Milieuinfo
Er is bij de gemeente geen informatie over bodemverontreiniging op dit kadastraal perceel.

Veiling informatie

Type
Executieveiling hypotheek
Status
Gegund
Veilinglocatie
Café-Restaurant Dauphine
Prins Bernhardplein 175
1097 BL Amsterdam
Kantoor
Abma Schreurs Advocaten Notarissen
Mw. E.C. van Veen
Waterlandlaan 52
1441 MP Purmerend
T: 088 433 43 33
F: 088 433 43 00
E: info@abmaschreurs.nl
Opbrengst veiling
€ 240.000,00

Financieel

Plok
1% van het hoogste bod tlv verkoper
Indicatie veilingkosten
€ 4.930,00 (per 04-09-2019 om 14:44 uur)
Specificatie indicatie kosten in PDF (per 02-09-2019 om 20:47 uur)

Veiling

Café-Restaurant Dauphine
Prins Bernhardplein 175
1097 BL Amsterdam
Executieveiling hypotheek
Status: Gegund
Veilingdossiernummer: 44268

Notaris

Mw. E.C. van Veen
Waterlandlaan 52
1441 MP Purmerend
T: 088 433 43 33
F: 088 433 43 00

Inzetpremie

1% van het hoogste bod tlv verkoper

Onderhands bod

Tot en met 22 september 2019 24:00 is een onderhands bod mogelijk.

Delen

Kaart

Klik hier om de Google kaart te zien

Delen

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar. Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 22-09-2019 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.