Amstelveenseweg 1084, AMSTERDAM

Bekijk online Bied online Download brochure

Omschrijving

Woonhuis met ondergrond, erf, tuin en verdere aanhorigheden.
Gelegen op eigen grond.

Kenmerken

Type registergoed
Woonhuis
Gebruik
Leegstaand
Bouwjaar
1985
Oppervlakte wonen
141 m2
Oppervlakte perceel
645 m2

Lasten

OZB
€ 344,25 per jaar
Rioolrecht/aansluitrecht
€ 138,33 per jaar
Afvalstoffenheffing
€ 276,00 per jaar
Waterschapslasten
€ 117,86 per jaar

Fotogalerij

Kavelinformatie

Bezichtiging

De mogelijkheid wordt onderzocht, als een en ander duidelijk is, dan wordt dat hier vermeld.

Bijzonderheden
gebruik/oplevering
Leeg en vrij van huur.

energie (EPA)
Niet aanwezig.

NEN 2580
Niet aanwezig.

garanties/aansprakelijkheid
De verkoper geeft geen garantie / is niet aansprakelijk voor hetgeen mondeling danwel schriftelijk is medegedeeld.

milieu
Zie de gepubliceerde bodemrapportage.

risico
Conform artikel 18 van de AVVE 2017 is vanaf het moment van inschrijving bij het kadaster van het proces-verbaal van toewijzing het risico van het registergoed voor rekening van koper.

gunning
De verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde niet te gunnen en zal zich daaromtrent uitspreken binnen 24 uur na de veiling.

FINANCIËLE INFORMATIE

lasten per jaar
onroerende zaak belasting € 344,25
rioolrecht/aansluitrecht € 138,33
afvalstoffenheffing € 276,00 (eenpersoonshuishouden)

WOZ-waarde
De WOZ-waarde op peildatum 01-01-2019 bedraagt: € 967.000,-

kosten ontruiming
Zijn voor rekening en risico van de koper.

aanvaarding
Na betaling der kooppenningen en het verder ter zake de veiling verschuldigde.

Verrekening baten en lasten
De baten en lasten zijn vanaf de betaling der kooppenningen voor rekening van de koper.

betaling koopsom
De koopsom en hetgeen overigens ter zake van de veiling door koper verschuldigd is, moet uiterlijk worden voldaan zes weken na de veilingdatum.

belasting
Wegens de levering is geen omzetbelasting verschuldigd. Er is echter wel overdrachtsbelasting verschuldigd.

verzekering
Koper dient het object vanaf het moment van de inschrijving van het proces verbaal van toewijzing zelf te verzekeren.

Veiling informatie

Type
Executieveiling hypotheek
Status
Veiling
Veilinglocatie
internet-only (veiling)
Kantoor
Holdinga Matthijssen Kraak
Dhr. mr. H. van den Eerenbeemt
Apollolaan 153
1077 AS Amsterdam
T: 020 305 26 00
E: secretariaat@hmknotarissen.nl

Financieel

Plok
1% incl BTW t.l.v. verkoper

Veiling

internet-only (veiling)
Executieveiling hypotheek
Status: Veiling
Veilingdossiernummer: 44854

Makelaar

Keij & Stefels Makelaars B.V., Dhr. Ing. A. Hoogenhout
Paulus Potterstraat 26
1071 DA Amsterdam
T: 020 577 53 33

Notaris

Dhr. mr. H. van den Eerenbeemt
Apollolaan 153
1077 AS Amsterdam
T: 020 305 26 00

Inzetpremie

1% incl BTW t.l.v. verkoper

Onderhands bod

Tot en met 2 augustus 2020 24:00 is een onderhands bod mogelijk.

Delen

Kaart

Klik hier om de Google kaart te zien

Delen

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar. Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 02-08-2020 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.