Adriaanstraat 1 A, UTRECHT

Bekijk online Bied online Download brochure

Omschrijving

Appartement gelegen op de eerste verdieping met dakterras en verder toebehoren.

Kenmerken

Type registergoed
Appartement
Gebruik
Overig
Bouwjaar
0
Oppervlakte wonen
0 m2
Inhoud
0 m3
Aantal kamers
0
Aantal slaapkamers
0
Kadastrale omschrijving
Het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Abstede, sectie B, complexaanduiding 6719-A, appartementsindex 2, omvattende: a. het één/vierde (1/4e) onverdeeld aandeel in de gemeenschap bestaande uit een woonhuis met ondergrond, erf, tuin en verder toebehoren, plaatselijk bekend Adriaanstraat 1, 1A en 1B te 3581 SB Utrecht, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Abstede, sectie B, nummer 5507, groot achtenzestig centiaren (68 ca); b. het recht op het uitsluitend gebruik van de woning gelegen op de eerste verdieping met dakterras en verder toebehoren, plaatselijk bekend te 3581 SB Utrecht, Adriaanstraat 1A;

Fotogalerij

Kavelinformatie

Bezichtiging

De mogelijkheid wordt onderzocht, als een en ander duidelijk is, dan wordt dat hier vermeld.

Bijzondere veilingvoorwaarden
Openbare executoriale verkoop
(ex artikel 3:268 en 3:254 Burgerlijk Wetboek)
op 16 september 2019 bij inzet en afslag vanaf 18:00 uur,
in de veilingzaal van het Café-Restaurant Dauphine aan het Prins Bernhardplein 175 te 1097 BL Amsterdam.

ten overstaan van een van de (toegevoegd) notarissen verbonden aan RoX Legal. B.V.

het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Abstede, sectie B, complexaanduiding 6719-A, appartementsindex 2, omvattende:
a. het één/vierde (1/4e) onverdeeld aandeel in de gemeenschap bestaande uit een woonhuis met ondergrond, erf, tuin en verder toebehoren, plaatselijk bekend Adriaanstraat 1, 1A en 1B te 3581 SB Utrecht, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Abstede, sectie B, nummer 5507, groot achtenzestig centiaren (68 ca);
b. het recht op het uitsluitend gebruik van de woning gelegen op de eerste verdieping met dakterras en verder toebehoren, plaatselijk bekend te 3581 SB Utrecht, Adriaanstraat 1A;

De gebruikssituatie van voormeld registergoed is - voor zover Verkoper bekend (mede op basis van de Basisregistratie Personen) - als volgt:
in gebruik bij debiteur(en).

Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming. Er vindt geen verrekening plaats van huren, servicekosten en/of waarborgsommen.

Voor zover verkoper bekend, is over de verkrijging van voormeld registergoed geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd.
De overdrachtsbelasting bedraagt 2% over de koopsom en wordt nimmer geacht in het bod te zijn begrepen. Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer.

Voor rekening van koper komt:
- het notarieel honorarium;
- de kadastrale kosten, alsmede de kosten van de kadastrale recherches;
- de eventuele ontruimingskosten;
- de achterstallige bijdragen bij de VvE over het aan de betaaldatum voorafgaande boekjaar en het lopende boekjaar tot en met de betaaldatum.

Achterstand VvE volgens opgave van de VvE pro memorie.
Bijdrage VvE per maand/kwartaal pro memorie. Mutatiekosten pro memorie.

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken.

De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Tot en met 1 september 2019 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Zoals bekend, dienen alle bieders en mijners te voldoen aan de vereisten voor het uitbrengen van biedingen via het internetplatform van Nationale Vastgoed Veiling en voorts zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt. Alvorens tot gunning wordt overgegaan, dient door de hoogste bieder (voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 15% van de koopprijs met een minimum van € 5.000,00.

Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan wel mijners, lopen het risico te worden afgewezen.

De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 25 oktober 2019.

Info: www.veilingbiljet.nl
RoX Legal B.V., Weena 220, Postbus 2560, 3000 CN Rotterdam, tel. 010 20 01 717, in behandeling bij D. Hansum.

Veiling informatie

Type
Executieveiling hypotheek
Status
Veiling
Veilinglocatie
Café-Restaurant Dauphine
Prins Bernhardplein 175
1097 BL Amsterdam
Kantoor
RoX Legal
D. Hansum/ demi.hansum@RoXlegal.nl
Weena 220
3012 NJ Rotterdam
T: 010 200 17 00
E: rogier.vanheeswijk@roxlegal.nl
Bijzondere voorwaarden

Openbare executoriale verkoop
(ex artikel 3:268 en 3:254 Burgerlijk Wetboek)
op 16 september 2019 bij inzet en afslag vanaf 18:00 uur,
in de veilingzaal van het Café-Restaurant Dauphine aan het Prins Bernhardplein 175 te 1097 BL Amsterdam.

ten overstaan van een van de (toegevoegd) notarissen verbonden aan RoX Legal. B.V.

het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Abstede, sectie B, complexaanduiding 6719-A, appartementsindex 2, omvattende:
a. het één/vierde (1/4e) onverdeeld aandeel in de gemeenschap bestaande uit een woonhuis met ondergrond, erf, tuin en verder toebehoren, plaatselijk bekend Adriaanstraat 1, 1A en 1B te 3581 SB Utrecht, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Abstede, sectie B, nummer 5507, groot achtenzestig centiaren (68 ca);
b. het recht op het uitsluitend gebruik van de woning gelegen op de eerste verdieping met dakterras en verder toebehoren, plaatselijk bekend te 3581 SB Utrecht, Adriaanstraat 1A;

De gebruikssituatie van voormeld registergoed is - voor zover Verkoper bekend (mede op basis van de Basisregistratie Personen) - als volgt:
in gebruik bij debiteur(en).

Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming. Er vindt geen verrekening plaats van huren, servicekosten en/of waarborgsommen.

Voor zover verkoper bekend, is over de verkrijging van voormeld registergoed geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd.
De overdrachtsbelasting bedraagt 2% over de koopsom en wordt nimmer geacht in het bod te zijn begrepen. Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer.

Voor rekening van koper komt:
- het notarieel honorarium;
- de kadastrale kosten, alsmede de kosten van de kadastrale recherches;
- de eventuele ontruimingskosten;
- de achterstallige bijdragen bij de VvE over het aan de betaaldatum voorafgaande boekjaar en het lopende boekjaar tot en met de betaaldatum.

Achterstand VvE volgens opgave van de VvE pro memorie.
Bijdrage VvE per maand/kwartaal pro memorie. Mutatiekosten pro memorie.

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken.

De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Tot en met 1 september 2019 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Zoals bekend, dienen alle bieders en mijners te voldoen aan de vereisten voor het uitbrengen van biedingen via het internetplatform van Nationale Vastgoed Veiling en voorts zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt. Alvorens tot gunning wordt overgegaan, dient door de hoogste bieder (voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 15% van de koopprijs met een minimum van € 5.000,00.

Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan wel mijners, lopen het risico te worden afgewezen.

De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 25 oktober 2019.

Info: www.veilingbiljet.nl
RoX Legal B.V., Weena 220, Postbus 2560, 3000 CN Rotterdam, tel. 010 20 01 717, in behandeling bij D. Hansum.

Opbrengst veiling
€ 248.000,00

Financieel

Plok
1% van de inzetsom t.l.v. verkoper
Indicatie veilingkosten
Specificatie indicatie kosten in PDF (per 12-08-2019 om 10:45 uur)

Veiling

Café-Restaurant Dauphine
Prins Bernhardplein 175
1097 BL Amsterdam
Executieveiling hypotheek
Status: Veiling
Veilingdossiernummer: 44204

Notaris

D. Hansum/ demi.hansum@RoXlegal.nl
Weena 220
3012 NJ Rotterdam
T: 010 200 17 00

Inzetpremie

1% van de inzetsom t.l.v. verkoper

Onderhands bod

Tot en met 1 september 2019 24:00 is een onderhands bod mogelijk.

Delen

Kaart

Klik hier om de Google kaart te zien

Delen

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar. Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 01-09-2019 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.