Overdrachtsbelasting 2021

Hoe zit het met de overdrachtsbelasting?

Vanaf 1 januari 2021 gelden nieuwe tarieven voor de overdrachtsbelasting die moet worden betaald als iemand eigenaar wordt van onroerend goed. Hieronder staan de nieuwe regels op een rij.

Starters
Starters betalen geen overdrachtsbelasting over de woning die zij kopen om zelf in te gaan wonen. Deze vrijstelling voor de overdrachtsbelasting kan één keer worden gebruikt. Als starter wordt gezien:

  • iemand die tussen de 18 en 35 jaar oud is, én
  • zelf in de woning gaat wonen, én
  • nog niet eerder gebruik heeft gemaakt van de startersvrijstelling.

Vanaf 1 april 2021 geldt dat de startersvrijstelling alleen kan worden gebruikt als de koopprijs van de woning € 400.000 is of lager. Tot die datum maakt het voor de startersvrijstelling niet uit wat de koopprijs van de woning is.

Wordt een starter samen met een partner eigenaar van de woning en wordt de partner niet als starter gezien? Als ze 50/50 eigenaar worden van de woning, moet over de helft van de koopprijs 2% aan overdrachtsbelasting worden betaald.

Andere situaties
Wie geen starter is en een woning in eigendom krijgt om zelf in te gaan wonen, betaalt 2% aan overdrachtsbelasting over de koopprijs. Dat was vóór 2021 ook al zo. Nieuw is het tarief dat geldt voor kopers die niet zelf in de woning gaan wonen, bijvoorbeeld als het gaat om een recreatiewoning of om ouders die een woning kopen voor hun studerende kinderen. In die gevallen moet 8% aan overdrachtsbelasting worden betaald.

Ook bij de koop van een perceel grond of een bedrijfshal geldt sinds dit jaar een tarief van 8% voor de overdrachtsbelasting. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor aandelen in een zogenoemde 'vastgoed-BV'. Het algemene tarief van '6%' bestaat niet meer.

Percentages overdrachtsbelasting op een rijtje

  • woning voor starters: 0%
  • woning om zelf in te gaan wonen: 2%  
  • woning om niet zelf in te gaan wonen, tweede woning, woning om te verhuren, woning voor studerend kind: 8%
  • kantoorpand: 8%  
  • perceel grond, bedrijfspand, winkelpand, ander onroerend goed: 8%
  • aandelen in een vastgoed-B.V.: 8%

Formulieren van de Belastingdienst

Als u een woning koopt om zelf in te gaan wonen geldt een lager tarief (2% of 0%) voor de overdrachtsbelasting dan in andere situaties. Om hiervoor in aanmerking te komen nemen wij voor u een tekst op in de akte. U moet zelf ook nog wat doen, namelijk een formulier van de Belastingdienst invullen. Uw notaris helpt u graag als u hierover vragen heeft.

Deel dit artikel:
Geschreven door Max Amson
Image
Max is iemand die het verschil wil maken. Niet alleen in zijn werk als notaris maar ook in de verschillende nevenfuncties die hij heeft. Max heeft zich binnen zijn kantoor gespecialiseerd in vastgoed en estate planning. Hij vindt het belangrijk dat hij in zijn werk als notaris rechtszekerheid en rechtsbescherming biedt en een bijdrage levert aan een goed verloop van rechtsverkeer. Deze kernwaarden komen goed van pas bij zijn werkzaamheden voor de Eerste Amsterdamse.

Nieuwste artikelen