Ons team

Eerste Amsterdamse (EAOGV BV) is een besloten vennootschap, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 33220392. Eerste Amsterdamse is een 100% dochter van Makelaarsvereniging Amsterdam.

Nataly van Eykel
 Operationeel
+31(0)20-2148998

Edzard Bijvoet
Innovatie
+31(0)20-2148998

Catelijn Koster
Marketing en communicatie
info@eersteamsterdamse.nl
+31(0)20-2148998
Ruben Helmig
Informatiebeheer website en publicaties
info@eersteamsterdamse.nl
+31(0)20-2148998


De Raad van Commissarissen (RvC) houdt toezicht op de directie en bewaakt de belangen van de Eerste Amsterdamse.
De Raad van Commissarissen bestaat uit:
Hompe Heijmerink (voorzitter)
Sander Heidinga
Er is momenteel een vacature voor het derde lid van de RvC.

De Eerste Amsterdamse beschikt over een adviesorgaan in de vorm van de Veilingcommissie. De veilingcommissarissen houden tevens toezicht op de orde in de veilingzaal. Veilingcommissarissen zijn:
Pieter Joep van den Brink
Herman Heijer
Sven Heinen
Niels Maijer
Rob Rappange

Eerste Amsterdamse is lid van de Federatie van Regioveilingen en maakt gebruik van het online platform van het NIIV, het Notarieel Instituut Internetveilen. De Eerste Amsterdamse heeft voor het toezicht op de executoriale veilingen een samenwerking met de Notariële Stichting Eerste Amsterdamse. De bestuursleden treden tijdens de veilingbijeenkomsten op als piketnotaris. Zij houden toezicht op een ordelijk verloop en zijn tevens beschikbaar om de veilende notarissen in de uitoefening van hun taak te ondersteunen.
Het bestuur van de Notariële Stichting Eerste Amsterdamse bestaat uit drie notarissen:
Mr. A. (Adriaan) Helmig
Mr. A. (Alfons) Demaret
Mr. M.E. (Max) Amson