Veilingdatum
25 september 2017
Vanaf
16:30
Locatie
Prins Bernhardplein 175
Soort veiling
Vrijwillige veiling
Dossiernummer
40876
Status
Gesloten

Omschrijving

Vrijwillige verkoop van een beleggingsobject, bestaande uit het voortdurend recht van erfpacht van een perceel grond eigendom van de gemeente Amsterdam met de rechten van de erfpachter op de zich op die grond bevindende opstallen zijnde een woonhuis bestaande uit een benedenhuis en 3 zelfstandige bovenwoningen welke volgende gemeente Amsterdam (BAG) respectievelijk 46m², 56m², 56m² en 78m² zijn.

Gebruik/oplevering:
het gehele pand, 4 woningen, is verhuurd en wordt onder gestanddoening van de lopende huurovereenkomsten geleverd. Er is alleen een schriftelijke huurovereenkomst voor de begane grond.
De begane grond voor € 1.233,60 alsmede € 50 servicekosten per maand.
De 1e verdieping voor € 386,29.
De 2e verdieping voor € 267,52.
De derde etage met kap € 437,70.
Er lopen geen huurcommissie zaken en/of rechtsgedingen.

Plok:
de plokpenning bedraagt € 7.500 exclusief btw en is ten laste van verkoper.

Bezichtigingsmogelijkheden:
bezichtigingen zijn (vooralsnog) niet mogelijk.

Erfpachtcanon:
Voor eeuwigdurende erfpacht zijn de volgende opties bepaald door middel van de rekentool van de gemeente Amsterdam. Deze opties gelden indien er een keuze gemaakt wordt voor 1-1-2020 (wijzigingen voorbehouden).
1. Jaarlijkse canon betaling na afloop huidige termijn per 16-11-2053 en tot die tijd jaarlijkse canon betaling
onder het huidige regime: € 4.533 + inflatie.
2. Afkoop eeuwigdurende erfpacht per heden en tot einde termijn 16-11-2053 jaarlijkse canonbetaling: € 79.787
3. Afkoop lopende tijdvak en eeuwigdurende afkoop beiden per heden: € 128.015.
Alle bedragen zijn exclusief kosten en belastingen.

Lasten per jaar:
onroerende zaak belasting € 517,70 (belastingjaar 2017)
contributie watergeld nihil
rioolrecht/aansluitrecht € 513,60
water via de meter
hoogheemraadschap € 186,25.
Tezamen aan lasten per jaar € 1.271,55.
Erfpachtcanon € 2.311,42.
Totale lasten per jaar € 3.582,97 .

WOZ-waarde:
op peildatum 1-1-2016 bedraagt:
69 hs: € 277.000
1e etage: € 268.500
2e etage: € 268.500
3e etage: € 352.500

Plok:
de plokpenning bedraagt € 7.500 exclusief btw ten lasten van verkoper. Deze wordt betaald door verkoper en wordt via de afrekening van de notaris voldaan.

Belasting:
wegens de levering is geen omzetbelasting verschuldigd. Er is echter wel overdrachtsbelasting verschuldigd.

Verzekering:
het object is wel verzekerd voor een bedrag van € 717.500 bij Nationale Nederlanden. Koper kan de verzekering niet overnemen.

Kenmerken

  • Type registergoed: Woonhuis
  • Gebruik: Verhuurd
  • Soort eigendom: Erfpacht
  • Oppervlakte perceel: 88 m²

Bezichtigen

De mogelijkheid wordt onderzocht, als een en ander duidelijk is, dan wordt dat hier vermeld.

Overige eigendomgegevens

Van toepassing zijn de AB 1994. De huidige canon bedraagt € 2.311.42 per jaar en wordt 5 jaarlijks geïndexeerd. De eerst volgende indexering is per 15 november 2018. Per 16 november 2053 kan de canon herzien worden.

Financieel

Plok € 7.500 exclusief btw ten laste van verkoper

Lasten

onroerende zaak belasting (2017) € 517,70 per jaar
hoogheemraadschap € 186,25 per jaar
erfpachtcanon € 2.311,42 per jaar
Tezamen aan lasten per jaar € 3.582,97 per jaar
contributie watergeld € nihil per jaar

Documenten

Algemene voorwaarden PDF
Overige documenten PDF 170718 copernicusstraat 69 hs BAG viewer
PDF 170718 copernicusstraat 69 I BAG viewer
PDF 170718 copernicusstraat 69 II BAG viewer
PDF 170718 copernicusstraat 69 III BAG viewer
Kadastrale kaart PDF

Onderhands bod

Ook u kunt op een veiling een bod uitbrengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Indien u na het lezen van de spelregels toch onzeker bent, schakel dan een deskundige in, bijvoorbeeld uw makelaar.