Veilingdatum
04 december 2017
Vanaf
16:30
Locatie
Prins Bernhardplein 175
Soort veiling
Vrijwillige veiling
Dossiernummer
41427
Status
Gesloten

Omschrijving

De Industrieweg is een uitstekend bereikbare bedrijvenlocatie (bedrijventerrein Molenkade) in Duivendrecht op korte afstand van Amsterdam en Diemen. Dit object biedt een diversiteit aan gebruiksmogelijkheden, van kantoor tot opslag en bedrijfsruimte. Het geheel beschikt daarnaast over een ruime parkeergelegenheid op eigen terrein. In de nabijheid zijn o.a. meerdere autobedrijven en diverse bedrijvigheid gevestigd.

Het geheel is volledig verhuurd aan drie verschillende huurders, te weten huurder 1 het tankstation, huurder 2 de kantoorruimte in het pand op nr. 19 inclusief de 4 garageboxen en huurder 3 het garagebedrijf aan de achterzijde op nr. 21. De huidige huur per jaar bedraagt € 78.083 exclusief BTW.

indeling:
Voor op het perceel treft u het tankstation. De achtergelegen kantoorruimte beschikt over een drietal verdiepingen en beschikt naast diverse kantoorruimten over een keuken en toiletten. Op het tussenliggende terrein zijn een viertal moderne prefab garage boxen gerealiseerd.
De bedrijfsruimte aan de achterzijde biedt een grote open werkplaats met wasruimte en aansluitend diverse opslag. Hetgeen is voorzien van eigen kantoren, kantine met pantry en sanitair. Middels een overhead deur is het geheel toegankelijk en functioneel in gebruik.
Het buiten terrein van het geheel biedt ruime parkeermogelijkheden en opslag.

bereikbaarheid:
Het object is centraal gelegen en daardoor uitstekend bereikbaar vanaf de ringweg A10, afslag S112 Centrum/Zuid-Oost (Gooischeweg). Tevens gelegen op korte afstand van de snelwegen A1 en A9.
Middels openbaar vervoer op loopafstand het NS-station Diemen te bereiken. Eveneens diverse stadsbussen zijn op korte afstand bereikbaar.

BVO oppervlakte:
Garagebedrijf ca. 527 m²
Kantoorruimte ca. 190 m²
Garageboxen (totaal vier) ca. 80 m²

bestemming:
Bedrijventerrein, met specifieke aanduiding “verkooppunt voor brandstoffen zonder LPG”. Mogelijkheid om middels een omgevingsvergunning bedrijven t/m categorie 3.2 te huisvesten zoals de omliggende percelen.

gebruik/oplevering:
Het geheel is volledig verhuurd aan drie verschillende huurders, te weten huurder 1 het tankstation, huurder 2 de kantoorruimte in het pand op nr. 19 inclusief de 4 garageboxen en huurder 3 het garagebedrijf aan de achterzijde op nr. 21. De huidige huur per jaar bedraagt € 78.500 exclusief BTW.
Er zijn geen huurgeschillen bekend.

energie (EPA):
Verkoper beschikt m.b.t. de Industrieweg 19 over een energieprestatiecertificaat danwel een gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit energieprestatie gebouwen.

NEN 2580:
Met betrekking tot het Verkochte verklaart verkoper dat hij beschikt over een NEN2580 meting. De bruto vloeroppervlakte is volgens deze meting:
- voor wat betreft de kantoorruimte: circa 269,09m2 BVO (inclusief garageboxen);
- voor wat betreft het garagebedrijf: circa 526,50m2 BVO.

garanties/aansprakelijkheid:
Verkoper verleent geen garantie(s) en is niet aansprakelijk voor hetgeen hij terzake de registergoederen meedeelt of waarvan mededeling achterwege blijft.

aanschrijvingen:
Blijkens een elektronisch kadastraal uittreksel verstrekt door de Dienst voor het kadaster en de openbare registers op zes november tweeduizend zeventien zijn verkoper geen aanschrijvingen bekend.

publiekrechtelijke beperkingen:
Blijkens een elektronisch kadastraal uittreksel verstrekt door de Dienst voor het kadaster en de openbare registers op zes november tweeduizend zeventien zijn ten aanzien van het Verkochte geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB en de Basisregistratie Kadaster.

milieu:
Met betrekking tot verontreiniging en (ondergrondse) opslagtanks ten aanzien van het registergoed wordt verwezen naar:
- het bodemonderzoeksrapport van Kosterman Milieutechniek de dato twintig april tweeduizend tien alsmede het aanvullende onderzoek de dato acht april tweeduizend dertien;
- het rapport monotoring grondwater van Geofox-Lexmond periode mei 2005
Het is hem niet bekend dat zich in het registergoed asbesthoudende of andere voor de gezondheid schadelijke materialen bevinden.

risico:
Alle risico’s, waaronder het krakersrisico, zijn vanaf de gunning voor rekening van de koper.

gunning:
De verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde niet te gunnen en zal zich daaromtrent uitspreken binnen 48 uur na de veiling van het betreffende perceel.

overige bepalingen:
Zijn te vinden onder brochures.

Kenmerken

  • Type registergoed: Bedrijfspand
  • Gebruik: Verhuurd
  • Oppervlakte perceel: 1880 m²

Kadastrale informatie

1. Het pand met tuin, ondergrond, erf, gedeelte van een pad en verder toebehoren, plaatselijk bekend te 1115 AD Duivendrecht, Industrieweg 19, kadastraal bekend gemeente Ouder-Amstel, sectie B nummer 3150, groot vier are tachtig centiaren, 2. Het bedrijfspand met ondergrond en verder toebehoren, plaatselijk bekend te 1115 AD Duivendrecht, Industrieweg 21, kadastraal bekend gemeente Ouder-Amstel, sectie B nummer 3149, groot veertien are,

Download hier de kadastrale kaart: PDF

Bezichtigen

donderdag 30 november 2017, van 16:00 tot 17:00 uur
Bij interesse kunt u contact opnemen met ons kantoor op 020-6934637.

Financieel

Plok € 7.750 ten laste van verkoper inclusief BTW.
Specificatie indicatie kosten in PDF (per 23-11-2017 om 14:40)

Lasten

Documenten

Algemene voorwaarden PDF
Overige documenten PDF Brochure
PDF 171123 overige bepalingen
PDF BOG meetrapport Industrieweg 19-21, Duivendrecht
PDF Energieprestatiecertificaat EPA-U Industrieweg 19 Duivendrecht
PDF I19_bodemonderzoek_1
PDF I19_bodemonderzoek aanvullend
PDF I19_monitoring grondwater
PDF Kadastraal bericht object OUDER_AMSTEL B 3149
PDF Kadastraal bericht object OUDER_AMSTEL B 3150
Kadastrale kaart PDF

Onderhands bod

Ook u kunt op een veiling een bod uitbrengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Indien u na het lezen van de spelregels toch onzeker bent, schakel dan een deskundige in, bijvoorbeeld uw makelaar.