Veilingdatum
19 maart 2018
Vanaf
16:30
Locatie
Prins Bernhardplein 175
Soort veiling
Vrijwillige veiling
Dossiernummer
42827
Status
Niet gegund

Omschrijving

Gelegen op de eerste verdieping met een eigen entree op de begane grond bieden wij aan deze unieke unit met de mogelijkheid tot het verbouwen naar een hotel met 26 kamers! November 2017 is er een wijziging in de omgevingsvergunning verleend waardoor deze mogelijkheid is ontstaan. Het is gelegen aan de rand van het Runshopping Center waar onder andere Babypark, Gamma en Praxis is gevestigd en biedt voldoende parkeermogelijkheden voor de deur. Er zijn op dit moment verschillende ontwikkelingen bezig die het winkelcentrum zullen versterken zoals een zalencentrum, kinderspeelparadijs en een Wereldkeuken. Door de centrale ligging tussen Amsterdam en Alkmaar is dit object uniek en geeft u de kans uw droom van een eigen hotel te verwezenlijken. Voor meer informatie, neemt u contact op met de directiemakelaar.

gebruik
Centraal gelegen winkel-/bedrijfs-/kantoorruimte met omgevingsvergunning van de gemeente Zaanstad tot het verbouwen de 1e verdieping van het bouwdeel 6 in het RSC Noorderveld naar hotel.

oplevering
De winkel-/bedrijfs-/kantoorruimte staat momenteel leeg. De ruimte wordt in de huidige – casco – staat opgeleverd. Er zijn nog geen aansluitingen voor G/W/E. De entree op de begane grond is geregeld middels een erfdienstbaarheid.

milieu
Volgens verkregen informatie van het bodemloket is er op het perceel geen bodemonderzoek plaatsgevonden en zijn er geen boven – of ondergrondse tanks bekend.
Verkoper aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid omtrent de mogelijke aanwezigheid c.q. gevolgen van stoffen in of aan het verkochte waarvan volgens de huidige maatstaven verwacht mag worden dat deze schadelijk kunnen zijn voor mens, dier of milieu. Met het oog op de bouwperiode is het niet onmogelijk dat er asbesthoudende materialen zijn verwerkt.

grond/zakelijke rechten
Het pand is gelegen op eigen grond.

aanschrijvingen
Er zijn verkoper met betrekking tot de registergoederen geen (voor)aanschrijvingen en/of
(voor)aankondigingen bekend op grond van de Woningwet. Koper wordt geacht bekend te zijn met de inhoud van eventuele van overheidswege voorgeschreven en/of nog voor te schrijven te treffen voorzieningen. Ten aanzien daarvan, wordt generlei verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid aanvaard.
Bron: Kadaster, Gemeente Amsterdam - WKPB

verzekering
Er is een opstalverzekering afgesloten voor het pand via de Vereniging van Eigenaars.

waarborgsommen
Ingeval dat er voorafgaande aan de veiling en met inachtneming van de termijnen een reëel onvoorwaardelijk en onderhands bod wordt gedaan welke door de eigenaar wordt aanvaard, dient bieder er zorg voor te dragen dat ten tijde van de ondertekening van de koopovereenkomst de waarborgsom (ten bedrage van 10% van de koopsom) is gestort op de derdenrekening van de veilingnotaris.

overdrachts/omzetbelasting
Ter zake van de levering van de onroerende zaak is door koper overdrachtsbelasting
verschuldigd.

bouwjaar
2001.

oppervlakte
Op basis van de Bagviewer: 935 m².
Op basis van eigen meting: 890 m².

Vereniging van Eigenaars
De vereniging van eigenaars is genaamd ‘Vereniging van Eigenaars bouwdeel 6, RSC Noorderveld, hoek provinciale weg/NED Benedictweg te Wormerveer.
Bijdrage per kwartaal:
- VvE eigenaren deel: € 355,38
- ondernemingsvereniging: € 334,75
- VvE stook- en servicekosten: € 228,- exclusief verbruik

bestemming
Het bestemmingsplan ‘Parapluplan Parkeren Zaanstad’ is van toepassing (ruimteplijkeplannen.nl).
planstatus: ontwerp 2018-02-13
identificatie: NL.IMRO.0479.STED3844BP-0201
type plan: bestemmingsplan

Het bestemmingsplan ‘Detailhandel supermarkten’ is van toepassing (ruimteplijkeplannen.nl).
planstatus: ontwerp 2017-09-26
identificatie: NL.IMRO.0479.STED3816BP-0201
type plan: bestemmingsplan

Het bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Noorderveld’ is van toepassing. (ruimtelijkeplannen.nl).
planstatus: vastgesteld 2013-09-05
identificatie: NL.IMRO.0479.STED3764BP-0301
type plan: bestemmingsplan

Verkoper aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid omtrent het wel of niet toewijzen van dit gebruik.

garantie
Het geveilde wordt geleverd in de feitelijke staat waarin het zich op het moment van de aflevering blijkt te bevinden. Verkoper is niet aansprakelijk voor mogelijke gebreken aan grond, opstal, installaties etc.

gunning/risico
Verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde geheel of gedeeltelijk niet te gunnen en zal zich daaromtrent uitspreken binnen 3 werkdagen na de veiling van het perceel.
Vanaf de gunning is het risico voor de koper.

betaling / verrekening lasten
De koopsom en het verder door koper verschuldigde moet uiterlijk worden voldaan op
16 april 2018. De baten en lasten zijn vanaf deze dag voor rekening van koper.

bedenktijd
De wettelijke bepalingen inzake de eisen van schriftelijke koopovereenkomst en de bedenktijd van drie dagen, zoals die per 1 september 2003 in werking zijn getreden, gelden NIET voor een openbare veiling ten overstaan van een notaris. Panden die worden verkocht via De Eerste Amsterdamse worden onvoorwaardelijk en zonder bedenktijd verkocht.

algemeen
Het object is gelegen op eigen grond met circa 500 parkeerplaatsen in de directe omgeving. Op dit moment zijn diverse ontwikkelingen gaande in het winkelcentrum Noorderveld zoals; realisatie van een zalencentrum, kinder-speelparadijs en een wereldkeuken. De VvE en de ondernemersvereniging zijn zeer actief.

Kenmerken

  • Type registergoed: Bedrijfspand
  • Gebruik: Leegstaand

Kadastrale informatie

Het appartementsrecht, omvattende de bevoegdheid tot het uitsluitend gebruik van de winkel- en/of kantoorruimte en overige bijbehorende voorzieningen, gelegen op de eerste verdieping, kadastraal bekend gemeente Wormerveer, sectie A, complexaanduiding 7884-A, appartement indexnummer 21, uitmakende het 17/100e onverdeeld gedeelte in de gemeenschap.

Bezichtigen

maandag 12 maart 2018, van 12:00 tot 13:00 uur
donderdag 15 maart 2018, van 12:00 tot 13:00 uur
maandag 19 maart 2018, van 12:00 tot 13:00 uur
Iedere potentiële koper dient zich voorafgaand aan te melden bij de verkopend makelaar. Bezichtigen is dus alleen mogelijk op afspraak!

Overige informatie

De navolgende reactie kregen wij van de Gemeente Zaanstad: op dit moment is de waardering van het pand Samsonweg 35 nog niet afgerond en daarom kan ik u de zakelijke lasten, onroerende zaakbelasting, niet verstrekken.

Gelegen op de eerste verdieping met een eigen entree op de begane grond bieden wij aan deze unieke unit met de mogelijkheid tot het verbouwen naar een hotel met 26 kamers! November 2017 is er een wijziging in de omgevingsvergunning verleend waardoor deze mogelijkheid is ontstaan. Het is gelegen aan de rand van het Runshopping Center waar onder andere Babypark, Gamma en Praxis is gevestigd en biedt voldoende parkeermogelijkheden voor de deur. Er zijn op dit moment verschillende ontwikkelingen bezig die het winkelcentrum zullen versterken zoals een zalencentrum, kinderspeelparadijs en een Wereldkeuken. Door de centrale ligging tussen Amsterdam en Alkmaar is dit object uniek en geeft u de kans uw droom van een eigen hotel te verwezenlijken. Voor meer informatie, neemt u contact op met de directiemakelaar.

gebruik
Centraal gelegen winkel-/bedrijfs-/kantoorruimte met omgevingsvergunning van de gemeente Zaanstad tot het verbouwen de 1e verdieping van het bouwdeel 6 in het RSC Noorderveld naar hotel.

oplevering
De winkel-/bedrijfs-/kantoorruimte staat momenteel leeg. De ruimte wordt in de huidige – casco – staat opgeleverd. Er zijn nog geen aansluitingen voor G/W/E. De entree op de begane grond is geregeld middels een erfdienstbaarheid.

milieu
Volgens verkregen informatie van het bodemloket is er op het perceel geen bodemonderzoek plaatsgevonden en zijn er geen boven – of ondergrondse tanks bekend.
Verkoper aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid omtrent de mogelijke aanwezigheid c.q. gevolgen van stoffen in of aan het verkochte waarvan volgens de huidige maatstaven verwacht mag worden dat deze schadelijk kunnen zijn voor mens, dier of milieu. Met het oog op de bouwperiode is het niet onmogelijk dat er asbesthoudende materialen zijn verwerkt.

grond / zakelijke rechten
Het pand is gelegen op eigen grond.

aanschrijvingen
Er zijn verkoper met betrekking tot de registergoederen geen (voor)aanschrijvingen en/of (voor)aankondigingen bekend op grond van de Woningwet. Koper wordt geacht bekend te zijn met de inhoud van eventuele van overheidswege voorgeschreven en/of nog voor te schrijven te treffen voorzieningen. Ten aanzien daarvan, wordt generlei verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid aanvaard.
Bron: Kadaster, Gemeente Amsterdam - WKPB

verzekering
Er is een opstalverzekering afgesloten voor het pand via de Vereniging van Eigenaars.

waarborgsommen
Ingeval dat er voorafgaande aan de veiling en met inachtneming van de termijnen een reëel onvoorwaardelijk en onderhands bod wordt gedaan welke door de eigenaar wordt aanvaard, dient bieder er zorg voor te dragen dat ten tijde van de ondertekening van de koopovereenkomst de waarborgsom (ten bedrage van 10% van de koopsom) is gestort op de derdenrekening van de veilingnotaris.

overdrachts / omzetbelasting
Ter zake van de levering van de onroerende zaak is door koper overdrachtsbelasting
verschuldigd.

bouwjaar
2001.

oppervlakte
Op basis van de Bagviewer: 935 m².
Op basis van eigen meting: 890 m².

Vereniging van Eigenaars
De vereniging van eigenaars is genaamd ‘Vereniging van Eigenaars bouwdeel 6, RSC Noorderveld, hoek provinciale weg/NED Benedictweg te Wormerveer.
Bijdrage per kwartaal:
- VvE eigenaren deel: € 355,38
- ondernemingsvereniging: € 334,75
- VvE stook- en servicekosten: € 228,- exclusief verbruik

bestemming
Het bestemmingsplan ‘Parapluplan Parkeren Zaanstad’ is van toepassing (ruimteplijkeplannen.nl).
planstatus: ontwerp 2018-02-13
identificatie: NL.IMRO.0479.STED3844BP-0201
type plan: bestemmingsplan

Het bestemmingsplan ‘Detailhandel supermarkten’ is van toepassing (ruimteplijkeplannen.nl).
planstatus: ontwerp 2017-09-26
identificatie: NL.IMRO.0479.STED3816BP-0201
type plan: bestemmingsplan

Het bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Noorderveld’ is van toepassing. (ruimtelijkeplannen.nl).
planstatus: vastgesteld 2013-09-05
identificatie: NL.IMRO.0479.STED3764BP-0301
type plan: bestemmingsplan

Verkoper aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid omtrent het wel of niet toewijzen van dit gebruik.

garantie
Het geveilde wordt geleverd in de feitelijke staat waarin het zich op het moment van de aflevering blijkt te bevinden. Verkoper is niet aansprakelijk voor mogelijke gebreken aan grond, opstal, installaties etc.

gunning / risico
Verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde geheel of gedeeltelijk niet te gunnen en zal zich daaromtrent uitspreken binnen 3 werkdagen na de veiling van het perceel.
Vanaf de gunning is het risico voor de koper.

betaling / verrekening lasten
De koopsom en het verder door koper verschuldigde moet uiterlijk worden voldaan op
16 april 2018. De baten en lasten zijn vanaf deze dag voor rekening van koper.

bedenktijd
De wettelijke bepalingen inzake de eisen van schriftelijke koopovereenkomst en de bedenktijd van drie dagen, zoals die per 1 september 2003 in werking zijn getreden, gelden NIET voor een openbare veiling ten overstaan van een notaris. Panden die worden verkocht via De Eerste Amsterdamse worden onvoorwaardelijk en zonder bedenktijd verkocht.

algemeen
Het object is gelegen op eigen grond met circa 500 parkeerplaatsen in de directe omgeving. Op dit moment zijn diverse ontwikkelingen gaande in het winkelcentrum Noorderveld zoals; realisatie van een zalencentrum, kinder-speelparadijs en een wereldkeuken. De VvE en de ondernemersvereniging zijn zeer actief.

jaarlijkse lasten
- afvalstoffenheffing € 286,09
- rioolrecht / aansluitingsrecht € 280,48
De navolgende reactie kregen wij van de Gemeente Zaanstad: op dit moment is de waardering van het pand Samsonweg 35 nog niet afgerond en daarom kan ik u de zakelijke lasten, onroerende zaakbelasting, niet verstrekken.

Financieel

Plok € 7.500 inclusief BTW ten laste van verkoper.
Specificatie indicatie kosten in PDF (per 16-03-2018 om 09:02)

Lasten

afvalstoffenheffing € 286,09 per jaar
rioolrecht / aansluitingsrecht € 280,48 per jaar

Documenten

Algemene voorwaarden PDF
Bijzondere veilingvoorwaarden PDF
Overige documenten PDF 180227 veilingbrochure Samsonweg 35 Wormerveer
PDF 180227 17OCK060_Hotel RSC_BA100c
PDF 180227 17OCK060_Hotel RSC_BA001c
PDF 180227 uittreksel kadastrale kaart WORMERVEER A 7884 A21
PDF 42827_180227 omgevingsvergunning.PDF
PDF 180227 kadastraal bericht object WORMERVEER A 7884 A21
PDF 180227 kadaster 34495 levering Samsonweg te Wormerveer
PDF 180227 17OCK060_Hotel RSC_BS100
Kadastrale kaart PDF

Onderhands bod

Ook u kunt op een veiling een bod uitbrengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Indien u na het lezen van de spelregels toch onzeker bent, schakel dan een deskundige in, bijvoorbeeld uw makelaar.