Veilingdatum
05 november 2018
Vanaf
16:30
Locatie
Prins Bernhardplein 175
Soort veiling
Vrijwillige veiling
Dossiernummer
43518
Status
Onderhands verkocht

Omschrijving

Het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik, van de verhuurde winkelruimte op de begane grond (circa 62 m² VVO), gelegen op erfpachtsgrond, in eigendom toebehorend aan de gemeente Amsterdam, uitgegeven onder de Algemene Bepalingen van 2000.
Ingangsdatum huurcontract 25 november 2013 voor telkens perioden van vijf jaar. De huur is door huurder NIET opgezegd. De huuropbrengst bedraagt € 15.000 per jaar exclusief BTW; er is een borg gesteld, waarover geen rente wordt vergoed, van € 3.750.

oplevering
Het verkochte is verhuurd en in gebruik als winkelruimte

energie
Ten tijde van de overdracht zal er een energielabel aan koper worden overhandigd

NEN 2580
Verkopend makelaar is niet in staat gesteld het registergoed volgens de NEN2580 op te meten, de opgegeven vierkante meters zijn op basis van de bouwtekeningen.

aanschrijvingen
Blijkens een kadastraal uittreksel per datum 10 September 2018 zijn er geen aanschrijvingen

milieu
Volgens ingewonnen informatie bij het Bodemloket.nl zijn er geen bezwarende omstandigheden bekend.

VvE
p/a Directie makelaar

overige bepaling
Vloer van de galerij achterzijde is in matige staat van onderhoud.

erfpacht
Algemene Bepalingen van Amsterdam d.d. 2000
De erfpachtscanon bedraagt € 262,- per jaar en wordt jaarlijks geïndexeerd.

Kenmerken

  • Type registergoed: Winkel
  • Gebruik: Verhuurd

Kadastrale informatie

Gemeente Sloten (N.H.), complexaanduiding 6226, Appartementsindexnummer A-1 Uitmakende het 68/168e aandeel in de onverdeelde gemeenschap.

Bezichtigen


In overleg en op afspraak maar in ieder geval op de dag van veiling tussen 14:00 en 16:00 uur.

Overige informatie

Het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik, van de verhuurde winkelruimte op de begane grond (circa 62 m² VVO), gelegen op erfpachtsgrond, in eigendom toebehorend aan de gemeente Amsterdam, uitgegeven onder de Algemene Bepalingen van 2000.
Ingangsdatum huurcontract 25 november 2013 voor telkens perioden van vijf jaar. De huur is door huurder NIET opgezegd. De huuropbrengst bedraagt € 15.000 per jaar exclusief BTW; er is een borg gesteld, waarover geen rente wordt vergoed, van € 3.750.

oplevering
Het verkochte is verhuurd en in gebruik als winkelruimte

energie
Ten tijde van de overdracht zal er een energielabel aan koper worden overhandigd

NEN 2580
Verkopend makelaar is niet in staat gesteld het registergoed volgens de NEN2580 op te meten, de opgegeven vierkante meters zijn op basis van de bouwtekeningen.

aanschrijvingen
Blijkens een kadastraal uittreksel per datum 10 September 2018 zijn er geen aanschrijvingen

milieu
Volgens ingewonnen informatie bij het Bodemloket.nl zijn er geen bezwarende omstandigheden bekend.

VvE
p/a Directie makelaar

overige bepaling
Vloer van de galerij achterzijde is in matige staat van onderhoud.

erfpacht
Algemene Bepalingen van Amsterdam d.d. 2000
De erfpachtscanon bedraagt € 262,- per jaar en wordt jaarlijks geïndexeerd.

Financieel

Plok € 1.750 exclusief BTW ten laste van verkoper.

Lasten

Documenten

Algemene voorwaarden PDF

Onderhands bod

Ook u kunt op een veiling een bod uitbrengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Indien u na het lezen van de spelregels toch onzeker bent, schakel dan een deskundige in, bijvoorbeeld uw makelaar.