Veilingdatum
03 december 2018
Vanaf
16:30
Locatie
Prins Bernhardplein 175
Soort veiling
Executieveiling (hypotheek)
Dossiernummer
43640
Status
Gesloten

Omschrijving

1. Het voortdurend recht van erfpacht van het appartementsrecht, eigendom van de gemeente Amsterdam, kadastraal bekend gemeente Sloten Noord-Holland, sectie L, complexaanduiding 3727-A, appartementsindex 139, omvattende:
a. Het negenentwintig tienduizend zeshonderd achtentachtigste (29/10688e) aandeel in de gemeenschap bestaande uit het gebouw met onder- en bijliggende grond en verder toebehoren, plaatselijk niet nader aangeduid, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Sloten Noord-Holland, sectie L, nummer 3724, groot zeventien are en tachtig centiaren (17 a 80 ca);
belast met:
- Een zelfstandig recht van opstal voor een Koelinstallatie met bijbehorende
leidingen en werken, gevestigd bij akte vestiging opstalrechten op drie
februari tweeduizend twaalf voor mr. M.G. Brummelhuis, notaris te
Amsterdam, verleden, bij afschrift ingeschreven ten kantore van de Dienst
voor het kadaster en de openbare registers in register Hypotheken 4 op drie
februari tweeduizend twaalf in deel 61103 nummer 193;
- Een zelfstandig recht van opstal voor een Stadsverwarmingsinstallatie met
bijbehorende leidingen en werken, gevestigd bij vorenbedoelde akte
vestiging opstalrechten (deel 61103 nummer 193);
b. Het recht op het uitsluitend gebruik van de woning gelegen op de vijfde verdieping van het gebouw, plaatselijk bekend te 1055 AA Amsterdam, Bos en Lommerplantsoen 89 M;
2. Het voortdurend recht van erfpacht van het appartementsrecht, eigendom van de gemeente Amsterdam, kadastraal bekend gemeente Sloten Noord-Holland, sectie L, complexaanduiding 3727-A, appartementsindex 350, omvattende:
a. Het zes tienduizend zeshonderd achtentachtigste (6/10688e) aandeel in de hiervoor onder 1.a. gemelde gemeenschap;
b. Het recht op het uitsluitend gebruik van de berging gelegen in het souterrain van het gebouw, plaatselijk bekend te 1055 AA Amsterdam, nabij het Bos en Lommerplantsoen.

Kenmerken

  • Type registergoed: Appartement - Galerijflat
  • Gebruik: Bewoond/in eigen gebruik
  • Soort eigendom: Erfpacht

Kadastrale informatie

1. Kadastraal bekend gemeente Sloten Noord-Holland, sectie L, complexaanduiding 3727-A, appartementsindex 139' en 2. Kadastraal bekend gemeente Sloten Noord-Holland, sectie L, complexaanduiding 3727-A, appartementsindex 350.

Bezichtigen

Geen bezichtiging mogelijk

Financieel

Plok één procent (1%) van de inzetsom.
Specificatie indicatie kosten in PDF (per 16-11-2018 om 17:18)

Lasten

Documenten

Bijzondere veilingvoorwaarden PDF
Overige documenten PDF ab2000 erfpachtvoorwaarden gemeente Amsterdam
PDF AVVE 2017
PDF bag-viewer-Bos en Lommerplantsoen 89 M Amsterdam
PDF BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN
PDF Bodemloketrapport Bos en Lommerplantsoen 89M Amsterdam
PDF energielabel B
PDF kostenoverzicht Bos en Lommerplantsoen 89 M Amsterdam
PDF ruimtelijke plannen Bos en Lommerplantsoen 89 M te Amsterdam
PDF splitsingsakte_1
PDF VVE info
PDF opgave erfpacht
Kadastrale kaart PDF

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar. Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 18-11-2018 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.