Veilingdatum
07 oktober 2019
Vanaf
18:00
Locatie
Prins Bernhardplein 175
Soort veiling
Executieveiling (hypotheek)
Dossiernummer
44268
Status
Gegund

Omschrijving

Hoekwoning met berging en verdere aanhorigheden, plaatselijk bekend als De Klip 95 te 1831 AN Koedijk.

gebruik
Het registergoed wordt, voor zover bekend, op dit moment bewoond door de eigenaar.
Volgens een bericht van de gemeente Alkmaar, met datum zeventien juli tweeduizend negentien, staan er ook andere personen als bewoner ingeschreven op het adres van het registergoed dan de eigenaar.
Het is niet bekend op welke grond deze personen staan ingeschreven op het adres van het registergoed.

energie
Een definitief energielabel van het registergoed is op 2 september 2019 geregistreerd en er is ten aanzien van het registergoed een energielabel D afgegeven. Dit label is geldig tot 6 oktober 2025.

bouwkundige staat
Blijkens een taxatierapport van de verkoper de dato twintig juni tweeduizend negentien is het buitenonderhoud van het registergoed matig, de bouwkundige staat van het registergoed voldoende.

lasten
OZB € 176,40
Rioolheffing € 138,56
Waterschapslasten € 94,08

kosten koper
- schatting notarieel honorarium € 4.628,25 (inclusief 21% btw), begroot op 17 uur á € 225,00 exclusief 21% btw per uur;
- Kadastrale rechten onbelast: € 137,50;
- Kadastrale rechten belast: € 164,00 (inclusief 21% btw);
Totaal: € 4.929,75.

bijkomende kosten voor koper
- overdrachtsbelasting, 2% te berekenen over de koopsom (vermeerderd met kosten);
- eventuele achterstallige waterschapslasten.

bijzonderheden
Omdat het registergoed woonruimte betreft waarop de artikelen 7:271 tot en met 277 Burgerlijk Wetboek van toepassing zijn, is verlof van de voorzieningenrechter nodig voor het inroepen van het huurbeding. De verkoper heeft dit verlof gevraagd en het verlof is door de voorzieningenrechter verleend. Ontruiming van de woning kan plaatsvinden na een termijn van 14 dagen na betekening van de beschikking aan de belanghebbenden.

De uitoefening van de bevoegdheden op grond van artikel 3:264 Burgerlijk Wetboek wordt aan de koper overgelaten

Kenmerken

  • Type registergoed: Eengezinswoning
  • Kamers: 5
  • Gebruik: Bewoond/in eigen gebruik
  • Soort eigendom: Erfpacht
  • Bouwjaar: 1981
  • Oppervlakte wonen: 127 m²
  • Inhoud: 321 m³
  • Oppervlakte perceel: 160 m²

Kadastrale informatie

Het voortdurend recht van erfpacht van een perceel grond, in eigendom toebehorend aan de gemeente Alkmaar, gelegen aan De Klip, kadastraal bekend gemeente Alkmaar sectie I nummer 4589, groot een are en zestig centiare (1 a 60 ca), met de rechten van de erfpachter op de zich op die grond bevindende opstal.

Bezichtigen

Geen bezichtiging mogelijk

Overige informatie

Omdat het registergoed woonruimte betreft waarop de artikelen 7:271 tot en met 277 Burgerlijk Wetboek van toepassing zijn, is verlof van de voorzieningenrechter nodig voor het inroepen van het huurbeding. De verkoper heeft dit verlof gevraagd en het verlof is door de voorzieningenrechter verleend. Ontruiming van de woning kan plaatsvinden na een termijn van 14 dagen na betekening van de beschikking aan de belanghebbenden.

De uitoefening van de bevoegdheden op grond van artikel 3:264 Burgerlijk Wetboek wordt aan de koper overgelaten.

Hoekwoning met berging en verdere aanhorigheden.

gebruik
Het registergoed wordt, voor zover bekend, op dit moment bewoond door de eigenaar.
Volgens een bericht van de gemeente Alkmaar, met datum zeventien juli tweeduizend negentien, staan er ook andere personen als bewoner ingeschreven op het adres van het registergoed dan de eigenaar.
Het is niet bekend op welke grond deze personen staan ingeschreven op het adres van het registergoed.

energie
Een definitief energielabel van het registergoed is op 2 september 2019 geregistreerd en er is ten aanzien van het registergoed een energielabel D afgegeven. Dit label is geldig tot 6 oktober 2025.

bouwkundige staat
Blijkens een taxatierapport van de verkoper de dato twintig juni tweeduizend negentien is het buitenonderhoud van het registergoed matig, de bouwkundige staat van het registergoed voldoende.

lasten
OZB € 176,40
Rioolheffing € 138,56
Waterschapslasten € 4,08

kosten koper
- schatting notarieel honorarium € 4.628,25 (inclusief 21% btw), begroot op 17 uur á € 225,00 exclusief 21% btw per uur;
- Kadastrale rechten onbelast: € 137,50;
- Kadastrale rechten belast: € 164,00 (inclusief 21% btw);
Totaal: € 4.929,75.

bijkomende kosten voor koper
- overdrachtsbelasting, 2% te berekenen over de koopsom (vermeerderd met kosten);
- eventuele achterstallige waterschapslasten.

bijzonderheden
Omdat het registergoed woonruimte betreft waarop de artikelen 7:271 tot en met 277 Burgerlijk Wetboek van toepassing zijn, is verlof van de voorzieningenrechter nodig voor het inroepen van het huurbeding. De verkoper heeft dit verlof gevraagd en het verlof is door de voorzieningenrechter verleend. Ontruiming van de woning kan plaatsvinden na een termijn van 14 dagen na betekening van de beschikking aan de belanghebbenden.De uitoefening van de bevoegdheden op grond van artikel 3:264 Burgerlijk Wetboek wordt aan de koper overgelaten.

Milieu-informatie

Er is bij de gemeente geen informatie over bodemverontreiniging op dit kadastraal perceel.

Financieel

Plok 1% van het hoogste bod tlv verkoper
Indicatie veilingkosten € 4930 (per 04-09-2019 om 14:44 )
Specificatie indicatie kosten in PDF (per 02-09-2019 om 20:47)

Lasten

Waterschapslasten € 94,08 per jaar
Onroerende zaakbelasting € 176,40 per jaar
Rioolheffing € 138,56 per jaar

Documenten

Algemene voorwaarden PDF
Bijzondere veilingvoorwaarden PDF
Overige documenten PDF Bodemrapportage_De_Klip_95_te_Koedijk_2019090309235530
PDF eigendomsinformatie_1831AN95_04-09-2019_13-00-54
PDF uittreksel_kadastrale_kaart_1831AN95_18-06-2019_20-32-56
PDF Eigendomsbewijs De Klip 95 Koedijk
PDF Ruimtelijk Ordening De Klip 95 Koedijk
Kadastrale kaart PDF

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar. Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 22-09-2019 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.